Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Nou sprijin european pentru patrimoniul cultural și pentru sectorul transporturilor din Algeria

Bruxelles, 17 august 2011 – Comisia Europeană a adoptat astăzi Programul de acțiune anual pe 2011, în valoare de 34,5 milioane EUR, destinat Algeriei. Acest program va permite consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Algeria. În particular, un prim proiect va avea drept obiectiv consolidarea protecției și valorizării patrimoniului cultural algerian, îndeosebi prin sprijinirea acțiunilor prioritare de identificare și cunoaștere (inventariere), de protejare (instrumente de protecție) și de punere în valoare (instrumente de gestionare și proiecte-pilot) a acestuia printr-un sprijin constând din instrumente metodologice, echipamente și formare. Prin această abordare, proiectul vizează, totodată, să dezvolte oportunități profesionale pentru tinerii fără calificare, în special prin stagii de ucenicie și șantiere-școală.

Un al doilea proiect va ajuta la punerea în practică a noii strategii privind transporturile în Algeria, incluzând modernizarea Ministerului Transporturilor, sprijin pentru actualizarea legislativă și reglementară, sprijin pentru instituțiile responsabile cu securitatea transporturilor, precum și pentru profesionalizarea meseriilor din sectorul transporturilor.

Štefan Füle, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru extindere și pentru politica europeană de vecinătate, a declarat: „Prin sprijinul pe care îl acordă, Comisia Europeană susține voința Algeriei de a face progrese în ceea ce privește patrimoniul și sectorul transporturilor. Algeria dispune de nenumărate situri istorice, iar noul nostru sprijin va contribui la protejarea acestei prețioase moșteniri. Atât în privința patrimoniului, cât și în ceea ce privește transporturile, sprijinul nostru va pune accentul pe importanța formării și a oportunităților profesionale pentru tineri.”

La programul de acțiune pe 2011 va fi adăugat ulterior un al doilea angajament, în valoare de 23,5 milioane EUR, pentru a răspunde provocărilor legate de ocuparea forței de muncă a tinerilor și de participarea lor în societate.

Comisia a adoptat următoarele două acțiuni:

  • Programul de sprijin pentru protejarea și valorizarea patrimoniului cultural al Algeriei (21,5 milioane EUR)

Acest program este destinat să contribuie la utilizarea patrimoniului cultural ca instrument de dezvoltare economică și umană în Algeria, Se inițiază astfel o abordare care integrează toți actorii și sectoarele asociate patrimoniului, care se implică astfel în cunoașterea, protejarea, gestionarea și valorizarea patrimoniului. Se organizează șantiere-școală pe situri-pilot.

  • Programul de sprijin pentru sectorul transporturilor II (13 milioane EUR)

Comisia Europeană sprijină sectorul transporturilor încă din 2006. Programul Transporturi II continuă să sprijine consolidarea strategiei sectoriale a țării, integrarea acquis-ului UE în materie de securitate, de reglementare, precum și consolidarea contribuției institutului de meteorologie în serviciul aviației și al sectorului maritim.

În cadrul Acordului de asociere cu UE, semnat în 2005, Algeria beneficiază în total de 172 de milioane EUR pentru perioada 2011-2013, acordate prin intermediul Instrumentului european de vecinătate și parteneriat.

Pentru informații suplimentare:

UE-Algeria

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/algeria/algeria_fr.htm

Politica europeană de vecinătate:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_fr.htm

Persoane de contact :

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar