Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Nowy europejski program wspierania dziedzictwa kulturowego oraz sektora transportu w Algierii

Bruksela, 17 sierpnia 2011 r. – Komisja Europejska przyjęła dzisiaj roczny program działania na 2011 r. przeznaczając kwotę 34,5 mln EUR dla Algierii. Dwa projekty składające się na ten program pozwolą na wzmocnienie partnerstwa między Unią Europejską a Algierią. W szczególności pierwszy projekt będzie miał za zadanie wzmocnienie ochrony i wzbogacenie algierskiego dziedzictwa kulturowego. Zakłada on wspieranie działań priorytetowych zmierzających do identyfikacji i zbadania (inwentaryzacja) tego dziedzictwa, jego ochrony (narzędzia ochrony) oraz nadania mu odpowiedniej rangi (narzędzia zarządzania i projekty pilotażowe) poprzez zapewnienie narzędzi metodologicznych, wyposażenia i szkoleń. Dzięki takiemu podejściu projekt ten ma również na celu rozwój możliwości zatrudniania młodzieży nieposiadającej kwalifikacji, w szczególności poprzez praktyki zawodowe i warsztaty zawodowe.

Drugi projekt natomiast wspomoże wdrażanie nowej strategii transportowej w Algierii, w tym modernizację ministerstwa transportu, uaktualnienie przepisów i ram regulacyjnych, wsparcie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo transportu, jak również wsparcie profesjonalizacji zawodów w sektorze transportu.

Štefan Füle, komisarz europejski ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa stwierdził, że „poprzez udzieloną pomoc Komisja Europejska wspiera wysiłki Algierii dążącej do rozwijania dziedzin związanych z dziedzictwem kulturowym i transportem. Algieria posiada niezliczone ilości zabytków i nasze nowe wsparcie wspomoże ochronę tego cennego dziedzictwa. Zarówno w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego, jak i transportu w naszym wsparciu kładziemy nacisk na kształcenie i możliwości zatrudnienia dla młodzieży.”

Na roczny program działania na 2011 r. przeznaczona zostanie w terminie późniejszym druga transza środków w wysokości 23,5 mln EUR, aby sprostać wyzwaniom dotyczącym zatrudnienia i udziału młodzieży w społeczeństwie.

Komisja przyjęła dwa następujące działania:

  • Program wsparcia ochrony oraz wzbogacenia dziedzictwa kulturowego w Algierii (21,5 mln EUR).

Program ten ma wspierać politykę uwzględnienia dziedzictwa kulturowego jako narzędzia rozwoju gospodarczego i zasobów ludzkich w Algierii. Zainicjowano w ten sposób podejście integrujące wszystkie podmioty i sektory związane z dziedzictwem kulturowym. Uczestniczą one w procesie badania, ochrony oraz wzbogacania dziedzictwa kulturowego, a także zarządzania tym dziedzictwem. Warsztaty zawodowe prowadzone są w miejscach pilotażowych.

  • Program wsparcie sektora transportu II (13 mln EUR)

Komisja Europejska wspiera sektor transportu od 2006 r. Program „Transport II” będzie nadal zapewniał wsparcie na rzecz krajowej strategii sektorowej, włączenia dorobku unijnego w dziedzinie bezpieczeństwa, regulacji, jak również wzmocnienia instytucji meteorologicznej obsługującej lotnictwo oraz sektor morski.

W ramach układu o stowarzyszeniu z UE, podpisanego w 2005 r. środki finansowe przyznane na rzecz Algierii na lata 2011 - 2013 wynoszą 172 mln EUR i wypłacane są poprzez Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Dodatkowych informacji udzielają:

EU-Algieria :

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/algeria/algeria_en.htm

Europejska polityka sąsiedztwa:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontakt:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar