Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:lta tukea kulttuuriperinnön vaalimiseen ja liikenteen kehittämiseen Algeriassa

Bryssel 17. elokuuta 2011 – Euroopan komissio on tänään hyväksynyt 34,5 miljoonan euron tukipaketin Algerialle. Vuoden 2011 aikana toteutetaan kaksi hanketta käsittelevä toimintaohjelma, jolla vahvistetaan EU:n ja Algerian kumppanuutta. Hankkeista toisessa tuetaan Algerian kulttuuriperinnön inventointia, suojelua ja hyödyntämistä sekä alan tutkimusmenetelmien ja ‑välineiden kehittämistä ja koulutusta. Tämän hankkeen tavoitteena on myös tarjota uusia työllistymismahdollisuuksia ammattitaidottomille nuorille muun muassa oppisopimus- ja kenttäkoulutuksen kautta.

Toimintaohjelman toisessa hankkeessa tuetaan Algerian uuden liikennestrategian toteuttamista. Tähän kuuluu liikenneministeriön nykyaikaistaminen, sääntelyn saattaminen ajan tasalle, liikenneturvallisuudesta vastaavien elinten tukeminen sekä liikennealan työpaikkojen ammattimaistaminen.

"Algeriassa on lukuisia arvokkaita historiallisia kohteita. Komissio tukee kansallisia viranomaisia maan kulttuuriperinnön suojelemisessa ja edistää samalla koulutusta ja nuorten työllistymistä", laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Štefan Füle totesi.

Vuoden 2011 toimintaohjelmalle kaavaillaan vielä 23,5 miljoonan euron lisämäärärahaa, jolla tuettaisiin työllisyyttä ja nuorison osallistumista yhteiskuntaelämään.

Tänään hyväksytty tukipaketti koostuu kahdesta osasta:

  • Algerian kulttuuriperinnön suojelun ja hyödyntämisen tukiohjelma (21,5 miljoonaa euroa)

Ohjelman tavoitteena on hyödyntää Algerian kulttuuriperintöä maan taloudellisen ja henkisen kehityksen edistämiseksi. Kaikki kulttuuriperinnön tuntemukseen, suojeluun, hallintoon ja hyödyntämiseen liittyvät alat ja toimijat pyritään saamaan mukaan. Pilottikohteissa järjestetään käytännön koulutusta.

  • Liikennealan tukiohjelma II (13 miljoonaa euroa)

Komissio on tukenut Algerian liikennealaa vuodesta 2006. Uudessa tukiohjelmassa jatketaan maan liikennestrategian kehittämistä, EU:n liikenneturvallisuussäännösten käyttöönottoa sekä Algerian meteorologisen instituutin ilma- ja meriliikenteelle tarjoamien palvelujen tehostamista.

EU:n ja Algerian välillä allekirjoitettiin assosiaatiosopimus vuonna 2005. Sopimuksen mukaan Algeria saa kaudella 2011–2013 yhteensä 172 miljoonaa euroa tukea. Tuki rahoitetaan eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineestä.

Lisätietoja

EU:n ja Algerian suhteet

Euroopan naapuruuspolitiikka

Yhteyshenkilöt:

Michael Mann +32 2 299 97 80

Anca Paduraru +32 2 296 64 30


Side Bar