Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Liit toetab Alžeeria kultuuripärandit ja transpordisektorit

Brüssel, 17. august 2011. Täna kiitis Euroopa Komisjon heaks 2011. aasta tegevusprogrammi Alžeeria toetamiseks. Tegevusprogrammile on eraldatud 34,5 miljonit eurot ja selle raames ette nähtud kaks programmi aitavad tugevdada ELi ja Alžeeria koostööd. Esimese programmi eesmärk on paremini kaitsta ja väärtustada Alžeeria kultuuripärandit, eelkõige esmatähtsate meetmete kaudu, milleks on kultuuripärandi kindlakstegemine ja tundmaõppimine (inventuur), kaitsmine (kaitsevahendid) ja väärtustamine (katseprojektide juhtimise vahendid), aga ka metoodiliste vahendite ning vajaliku varustuse ja koolituse kaudu. Kirjeldatud lähenemisviisi abil soovitakse ühtlasi pakkuda kutsealaseid võimalusi kvalifikatsioonita noortele, näiteks töö käigus saadava väljaõppe ja praktika teel.

Teise programmiga aidatakse rakendada Alžeeria uut transpordistrateegiat. Programm hõlmab muu hulgas transpordiministeeriumi moderniseerimist ja õigusnormide ajakohastamist ning sellest toetatakse transpordi turvalisuse eest vastutavaid asutusi ja transporditööliste kutseoskuste parandamist.

Laienemise ja Euroopa naabruspoliitika eest vastutava Euroopa Komisjoni voliniku Štefan Füle sõnul toetab komisjon Alžeeria püüdlusi kultuuripärandi ja transpordi edendamise valdkonnas. „Alžeerias on arvukalt ajaloolisi vaatamisväärsusi ja meie eesmärk on aidata seda hindamatut kultuuripärandit kaitsta. Nii kultuuripärandi kaitsmisel kui ka transpordisektori toetamisel paneme rõhku koolitusele ja kutsealaste võimaluste loomisele noorte jaoks.”

2011. aasta tegevusprogrammi raames on kavas eraldada veel 23,5 miljonit eurot, et tegeleda tööhõiveprobleemidega ja toetada noorte osalemist ühiskondlikus elus.

Praeguse seisuga on komisjon võtnud vastu järgmised kaks programmi:

  • Alžeeria kultuuripärandi kaitsmist ja väärtustamist toetav programm (21,5 miljonit eurot)

Programmiga toetatakse kultuuripärandi kui majandusliku ja inimarengu edendamise vahendi väärtustamist Alžeerias. Programmi abil kaasatakse kõik kultuuripärandiga seotud sidusrühmad ja sektorid kultuuripärandi tundmaõppimisse, kaitsmisse, haldamisse ja väärtustamisse. Teatavatel objektidel pakutakse katseprojektide raames praktika võimalusi.

  • Transpordisektorit toetav programm (13 miljonit eurot)

Euroopa Komisjon alustas transpordisektori abistamist 2006. aastal. Programmiga „Transports II” jätkatakse seda tööd, toetades Alžeeria transpordistrateegia rakendamist, ELi normide ülevõtmist transpordi turvalisuse valdkonnas ning lennundus- ja merendussektori teenistuses oleva meteoroloogiaasutuse tõhustamist.

2005. aastal ELiga sõlmitud assotsieerimislepingu raames on Alžeeriale 2011.–2013. aastaks ette nähtud kokku 172 miljonit eurot, mida rahastatakse Euroopa naabrus- ja partnerlusvahendist.

Lisateave:

ELi ja Alžeeria suhted:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/algeria/algeria_en.htm

Euroopa naabruspoliitika:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar