Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Ny europæisk støtte til Algeriets kulturarv og transportsektor

Bruxelles, den 17. august 2011 – Europa-Kommissionen har i dag vedtaget det årlige handlingsprogram for 2011 for Algeriet, der omfatter en støtte på 34,5 mio. EUR. Med dette program styrkes partnerskabet mellem EU og Algeriet. Et første projekt har som målsætning at beskytte og udnytte den algeriske kulturarv bedre. Dette skal navnlig ske ved at støtte kortlægningen af kulturarven og øge kendskabet til den (oversigt over kulturarven). Der lægges også stor vægt på at give støtte med metodologiske værktøjer, udstyr og uddannelse, så beskyttelsen og udnyttelsen af kulturarven kan forbedres (beskyttelsesredskaber, forvaltningsværktøjer og pilotprojekter). Hensigten med projektet er også at øge jobmulighederne for unge uden uddannelse, navnlig gennem erhvervsuddannelser og praktikordninger.

Et andet projekt bistår iværksættelsen af en ny transportstrategi i Algeriet, herunder med støtte til modernisering af transportministeriet, hjælp til en lovgivningsmæssig og reguleringsmæssig tilpasning, støtte til de institutioner, der har ansvaret for transportsikkerheden, og hjælp til en større fagliggørelse af transporterhvervet.

Štefan Füle, kommissæren for udvidelse og naboskabspolitik, udtalte "Med sin støtte anerkender Europa-Kommissionen Algeriets vilje til at gøre fremskridt med hensyn til landets kulturarv og transportsystemer. Algeriet er rigt på historiske steder, og vores støtte bidrager til at beskytte denne værdifulde kulturarv. Både hvad angår kulturarven og transportsystemerne er vores støtte rettet mod de unge og omfatter uddannelse og skabelse af arbejdspladser."

Der vil senere blive afsat yderligere 23,5 mio. EUR til handlingsprogrammet for 2011 med henblik på at bekæmpe beskæftigelsesproblemerne og øge de unges integration i samfundet.

Kommissionen har vedtaget følgende to foranstaltninger:

  • Støtteprogram til beskyttelse og udnyttelse af Algeriets kulturarv (21,5 mio. EUR)

Dette program skal bidrage til at udnytte kulturarven til at udvikle Algeriet både økonomisk og menneskeligt. Den valgte metode vil inddrage alle berørte personer inden for alle sektorer. De vil blive inddraget med hensyn til kendskabet til kulturarven samt beskyttelsen, forvaltningen og udnyttelsen af den. Der vil på pilotforsøgssteder blive gennemført uddannelsesforanstaltninger.

  • Støtteprogram til transportsektoren II (13 mio. EUR)

Europa-Kommissionen har støttet transportsektoren siden 2006. Transport II støtter fortsat styrkelsen af landets sektorielle strategi, indarbejdelsen af EU-reglerne, hvad angår sikkerhed og regulering, samt styrkelse af den vejrtjeneste, der er specifik for luftfarttransporten og søtransporten.

Inden for rammerne af associeringsaftalen med EU, der blev undertegnet i 2005, er der via naboskabsinstrumentet afsat i alt 172 mio. EUR for perioden 2011-2013.

Yderligere oplysninger

EU-Algeriet:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/algeria/algeria_en.htm

Den europæiske naboskabspolitik:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar