Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija podprla začasno omejitev prostega pretoka romunskih delavcev v Španiji

Bruselj, 11. avgust 2011 – Evropska komisija je odobrila španski zahtevek z dne 28. julija 2011, da se zaradi resnih motenj trga dela do 31. decembra 2012 ta omeji za romunske delavce. Španija je krizo močno občutila. Zaradi doslej največjega upada BDP (–3,9 % med letoma 2008 in 2010) je od maja 2010 brezposelnost narasla na več kot 20 %, kar predstavlja najvišjo stopnjo brezposelnosti v EU. Stalno povečevanje romunskih rezidentov v Španiji in njihova visoka stopnja brezposelnosti sta vplivala na zmogljivost Španije, da bi sprejela nove delavce.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je povedal: Ta odločitev je bila sprejeta zaradi zelo specifičnega stanja na področju zaposlovanja v Španiji. Prepričan sem, da omejevanje prostega pretoka evropskih delavcev praviloma ni odgovor na visoko brezposelnost. Osredotočiti se moramo na ustvarjanje novih delovnih mest. Španija je imela od samega začetka zelo odprto politiko za delavce iz drugih držav, vključno z novimi državami članicami, kar je Komisija vedno podpirala. Vendar Komisija razume, zakaj želijo španski pristojni organi v tem posebnem kritičnem času, ob upoštevanju dramatičnega stanja na področju zaposlovanja in zelo kompleksnega finančnega okolja, odstopiti od neomejenega prostega pretoka. Španski zahtevek podpirajo dejanski dokazi, obenem pa pristopna pogodba v takih primerih dopušča ponovno uvedbo začasnih omejevalnih ukrepov. Kljub uvedbi teh sprememb bi bila Španija do delavcev iz novih držav članic še vedno bolj odprta kot druge države članice. Vendar upamo, da bo ta ukrep čim bolj kratkoročen in bo splošen pozitiven odnos do prostega pretoka v Evropi prevladoval tudi v prihodnje. Španijo še naprej spodbujam k preoblikovanju njenega trga dela in izboljšanju možnosti zaposlovanja za mlade ter hkrati pozivam k večjim prizadevanjem za izboljšanje možnosti zaposlovanja v Romuniji. Obe državi morata bolje izkoristiti evropske strukturne sklade za ustvarjanje delovnih mest, saj se bo stanje na področju zaposlovanja le tako dolgoročno izboljšalo.

Evropska komisija z današnjim sklepom pooblašča Španijo, da začasno, do 31. decembra 2012, uvede omejitve glede dostopa do španskega trga dela za romunske delavce. Te omejitve bodo veljale za dejavnosti v vseh sektorjih in regijah, ne bodo pa veljale za romunske državljane, ki so na španskem trgu dela že dejavni.

Evropska komisija je začasne omejitve odobrila zaradi trenutnih gospodarskih razmer. Država se sooča z resnimi motnjami na trgu dela, kar se odraža v najvišji stopnji brezposelnosti v EU (21 % junija 2011 v primerjavi s povprečjem EU, ki je znašalo 9,4 % oz. 9,9 % v euroobmočju) in počasnem gospodarskem okrevanju (le 0,3 % rasti BDP v prvem četrtletju leta 2011 v primerjavi z 0,8 % v EU in euroobmočju v prejšnjem četrtletju).

Analizo Komisije je pokazala tudi, da je v Španiji živeče romunske državljane brezposelnost močno prizadela, saj jih je kar 30 % brezposelnih. V prvem četrtletju leta 2011 je bilo brezposelnih 191 400 romunskih državljanov, ki živijo Španiji, kar predstavlja drugo najvišje število za španskimi državljani. Pred tremi leti jih je bilo le 80 100. V istem obdobju se je število zaposlenih romunskih delavcev zmanjšalo za skoraj 24 %. Kljub temu, da se je število romunskih državljanov, ki iščejo delo v Španiji, v zadnjih letih najverjetneje zaradi gospodarske recesiji zmanjšalo, je dotok še vedno velik. Število romunskih državljanov, ki običajno prebivajo v Španiji, se je od 1. januarja 2006 do 1. januarja 2010 povečalo s 388 000 na 823 000.

Ker je Španija svoj trg dela že odprla vsem državljanom EU, kakršna koli omejitev prostega pretoka delavcev pomeni odstopanje in je lahko le začasna. Evropska komisija bo natančno spremljala razmere v Španiji in bo lahko svoj sklep spremenila ali razveljavila, kadar koli se ji bo zdelo primerno.

Na splošno ima prosti pretok delavcev v evropskem merilu pozitiven gospodarski vpliv in v državah gostiteljicah poveča gospodarsko rast. Po zadnjih ocenah naj bi pretok prebivalstva med letoma 2004 in 2009 v EU–15 BDP dolgoročno povečal za 0,9 %.

Naslednji ukrepi

Evropska komisija bo zdaj o svojem sklepu obvestila Svet, države članice pa lahko v dveh tednih Svet zaprosijo, da Sklep Komisije o odložitvi uporabe zakonodaje EU spremeni ali razveljavi.

Ozadje

Akt o pristopu Romunije k Evropski uniji iz leta 2005 določa prehodne ureditve za prosti pretok oseb, kar pomeni, da se prosti pretok delavcev lahko odloži za obdobje največ sedem let (do 31. decembra 2013). To obdobje je razdeljeno na tri različne faze („2 plus 3 plus 2 leti“). Trenutna druga faza se je začela 1. januarja 2009 in se bo končala 31. decembra 2011.

Španija je že na začetku druge faze, 1. januarja 2009, liberalizirala dostop do svojega trga dela za romunske delavce in njihove družinske člane. Zato lahko Španija dostop romunskih delavcev omeji le s sklicevanjem na tako imenovano zaščitno klavzulo. Ta državam članicam omogoča, da v primeru resnih motenj na trgu dela ali njihovega predvidenega nastanka ponovno uvedejo omejitve dostopa do trga dela. Španija se je sklicevala na zaščitno klavzulo v dopisu, ki ga je poslala Evropski komisiji 28. julija 2011. Na področju prostega pretoka delavcev je to prvi primer sklicevanja na zaščitno klavzulo.

Več informacij

MEMO/11/554

Več informacij o prostem pretoku delavcev je na voljo na:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=sl

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in enakih možnostih: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakti :

Cristina Arigho (+32 22985399)

Maria Javorova (+32 22998903)


Side Bar