Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia europeană – comunicat de presă

Comisia acceptă faptul că Spania poate restricționa temporar libera circulație a lucrătorilor români

Bruxelles, 11 august 2011 – Ca urmare a unei cereri din partea autorităților spaniole din data de 28 iulie 2011, Comisia Europeană a aprobat cererea Spaniei de a restricționa piața forței de muncă pentru lucrătorii români până la 31 decembrie 2012, ca urmare a unor perturbări grave pe piața forței de muncă. Spania a fost puternic lovită de criză. O scădere fără precedent a PIB-ului (-3,9 % între 2008 și 2010) a condus la cel mai ridicat nivel al șomajului din UE, de peste 20% începând cu luna mai 2010. Creșterea continuă a numărului rezidenților români în Spania și nivelul ridicat al șomajului acestora au avut un impact asupra capacității Spaniei de a absorbi noi fluxuri de lucrători.

Dl László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, insistă asupra faptului că: „Această decizie a fost luată din cauza situației foarte specifice a ocupării forței de muncă în Spania. Ca regulă generală, sunt convins că restricționarea liberei circulații a lucrătorilor europeni nu constituie abordarea adecvată a unui nivel ridicat al șomajului. Ar trebui mai degrabă să ne concentrăm pe crearea de noi oportunități de locuri de muncă. Încă de la început, Spania a avut în permanență o politică foarte deschisă față de lucrătorii din alte țări, inclusiv față de cei din noile state membre, fapt pe care Comisia l-a apreciat dintotdeauna. Cu toate acestea, Comisia înțelege motivul pentru care, în acest moment, din cauza situației dramatice a ocupării forței de muncă și a contextului financiar foarte complex, autoritățile spaniole doresc să se distanțeze de principiul liberei circulații totale. Solicitarea spaniolă este susținută prin elemente de probă concrete, Tratatul de Aderare permițând reinstituirea de măsuri restrictive temporare în astfel de cazuri. . Prin punerea în practică a acestor modificări, Spania încă ar rămâne mai deschisă pentru lucrătorii din noile state membre decât unele din celelalte state membre. Cu toate acestea, sper că acest demers va fi limitat, pe cât posibil, în timp și că atitudinea în general pozitivă față de libera circulație în Europa va continua să prevaleze. Voi continua să încurajez Spania să își reformeze piața forței de muncă și să îmbunătățească șansele de angajare pentru tineri și, de asemenea, solicit eforturi mai mari pentru a spori posibilitățile de ocupare a forței de muncă din România. Ambele țări trebuie să folosească mai bine fondurile structurale ale UE pentru a crea locuri de muncă într-o manieră mai eficientă. Acest lucru este necesar pentru a ameliora pe termen lung situația ocupării forței de muncă.”

În decizia sa de astăzi, Comisia Europeană autorizează Spania să instituie pentru români restricții temporare privind accesul acestora la piața forței de muncă din Spania, până la 31 decembrie 2012. Aceste restricții se vor aplica activităților din toate sectoarele și regiunile. Cu toate acestea, restricțiile nu afectează pe cetățenii români care sunt deja activi pe piața forței de muncă din Spania.

Aceste restricții temporare sunt autorizate de Comisia Europeană în contextul actual al situației economice din Spania. Țara se confruntă cu perturbări grave ale pieței forței de muncă, caracterizate de nivelul cel mai ridicat al șomajului din UE (21 % în iunie 2011, în comparație cu media de 9,4 % în UE și de 9,9 % în zona euro) și cu o redresare economică lentă (o creștere a PIB-ului în primul trimestru al anului 2011 de doar 0,3 % în raport cu trimestrul anterior, față de 0,8 % în UE și zona euro pentru aceeași perioadă).

Mai mult, analiza efectuată de Comisie a stabilit că cetățenii români care trăiesc în Spania sunt puternic afectați de șomaj, 30 % dintre aceștia fiind șomeri. 191 400 de cetățeni români care au lucrat în Spania au fost șomeri în primul trimestru al anului 2011, acesta fiind numărul de șomeri cel mai ridicat după cel al resortisanților spanioli. Cu trei ani mai înainte, acest număr a fost de numai 80 100. În aceeași perioadă de timp, numărul angajaților români a scăzut cu aproape 24 %. %. În ciuda unei diminuări a numărului resortisanților români care au venit să lucreze în Spania în ultimii ani, afluxul rămâne la un nivel ridicat, probabil din cauza recesiunii economice. Numărul resortisanților români cu reședința permanentă în Spania a crescut de la 388 000 la 1 ianuarie 2006 la 823 000 la 1 ianuarie 2010.

Din moment ce Spania și-a deschis piața forței de muncă pentru toți cetățenii UE, orice restricție a liberei circulații a lucrătorilor constituie o derogare și nu poate fi decât temporară. Comisia Europeană va monitoriza îndeaproape situația și va avea posibilitatea de a modifica sau revoca decizia oricând va considera acest lucru necesar.

În general, libera circulație a lucrătorilor a avut un impact economic pozitiv la nivel european și a condus la creștere economică în țările destinatare. Estimări recente sugerează că, între anii 2004 și 2009, impactul pe termen lung al fluxurilor de populație asupra PIB-ului UE-15 s-a concretizat printr-un supliment de 0,9 %.

Etapele următoare

Comisia Europeană va informa mai departe Consiliul cu privire la decizia sa și orice stat membru poate solicita Consiliului să modifice sau să anuleze decizia Comisiei privind suspendarea legislației UE în termen de două săptămâni.

Context

Actul de Aderare a României la Uniunea Europeană din 2005 prevede dispoziții tranzitorii pentru libera circulație a persoanelor. Aceasta implică faptul că libera circulație a lucrătorilor poate fi amânată pentru o perioadă de maxim șapte ani (până la 31 decembrie 2013). Această perioadă este împărțită în trei faze distincte („2 + 3 + 2” ani). Faza actuală, care este cea de-a doua fază, a început la 1 ianuarie 2009 și se va încheia la 31 decembrie 2011.

Spania a liberalizat deja accesul la piața forței de muncă pentru lucrătorii români și membrii de familiei acestora, de la începutul celei de-a doua faze, la 1 ianuarie 2009. Prin urmare, Spania nu poate decât să restricționeze accesul lucrătorilor din România prin invocarea așa-numitei „clauze de salvgardare”. Clauza de salvgardare acordă unui stat membru posibilitatea de a reinstitui restricții privind accesul la piața muncii, în cazul în care acesta se confruntă cu perturbări grave ale pieței muncii sau anticipează asemenea situații Spania a invocat „clauza de salvgardare” într-o scrisoare adresată Comisiei Europene la data de 28 iulie 2011. Este pentru prima oară când „clauza de salvgardare” a fost invocată în domeniul liberei circulații a lucrătorilor.

Informații suplimentare

MEMO/11/554

Mai multe informații privind libera circulație a lucrătorilor la

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=en

Pentru a primi buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și egalitatea de șanse, înscrieți-vă la adresa: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Persoane de contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar