Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija sutinka, kad Ispanija laikinai apribotų laisvą Rumunijos darbuotojų judėjimą

Briuselis, 2011 m. rugpjūčio 11 d. Atsižvelgdama į Ispanijos valdžios institucijų 2011 m. liepos 28 d. pateiktą prašymą ir į rimtą Ispanijos darbo rinkos sutrikimą, Europos Komisija sutiko iki 2012 m. gruodžio 31 d. apriboti Rumunijos darbuotojų patekimą į Ispanijos darbo rinką. Ispaniją krizė sukrėtė itin smarkiai. Beprecedentis BVP smukimas (2008–2010 m. 3,9 proc.) lėmė didžiausią nedarbo lygį visoje ES – nuo 2010 m. gegužės mėn. jis yra didesnis kaip 20 proc. Nuolat augantis Ispanijoje gyvenančių rumunų skaičius ir didelis jų nedarbas sumažino Ispanijos galimybes priimti naujus darbuotojų srautus.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys Lázsló Andoras kalbėjo: „Šį sprendimą priėmėme atsižvelgdami į ypatingą Ispanijos darbo rinkos padėtį. Vis dėlto esu įsitikinęs, kad laisvo Europos darbuotojų judėjimo ribojimas nedarbo problemų neišspręs. Verčiau reikėtų daugiau dėmesio skirti naujų darbo vietų kūrimui. Ispanija visada buvo labai atvira kitų šalių, įskaitant naująsias valstybes nares, darbuotojams. Komisija remia tokią politiką. Tačiau drauge ji supranta, kodėl dabartinėmis aplinkybėmis – esant didžiuliam nedarbui ir sudėtingoms finansinėms sąlygoms – Ispanijos valdžios institucijos pageidauja iš dalies apriboti laisvą darbuotojų judėjimą. Ispanija prašymą pagrindė faktiniais duomenimis, be to, taikyti laikinus apribojimus tokiais atvejais leidžiama ir pagal Stojimo sutartį. Net ir taikydama šiuos apribojimus, Ispanija darbuotojams iš naujųjų valstybių narių liks atviresnė nei kai kurios kitos ES šalys. Vis dėlto tikimės, kad apribojimai bus taikomi kuo trumpiau ir kad laisvo judėjimo teisė Europoje bus įgyvendinama ir toliau. Skatinsiu Ispaniją pertvarkyti darbo rinką ir didinti jaunimo užimtumą, tačiau drauge raginsiu Rumuniją dėti didesnes pastangas suteikti daugiau užimtumo galimybių. Abi šalys turi veiksmingiau naudotis ES struktūriniais fondais ir aktyviau kurti darbo vietas. Tik taip galima užtikrinti, kad pažanga užimtumo srityje būtų ilgalaikė.“

Šiandien priimamu Europos Komisijos sprendimu leidžiama laikinai – iki 2012 m. gruodžio 31 d. – apriboti Rumunijos piliečių patekimą į Ispanijos darbo rinką. Šie apribojimai bus taikomi visiems sektoriams ir visiems regionams. Tačiau jie neturės poveikio Ispanijoje jau dirbantiems Rumunijos piliečiams.

Laikinai taikyti tokius apribojimus Europos Komisija leido atsižvelgdama į dabartinę ekonominę Ispanijos padėtį. Šalis susiduria su didelėmis darbo rinkos problemomis: nedarbo lygis čia pats didžiausias visoje ES (2011 m. birželio mėn. jis buvo 21 proc., kai vidutinis nedarbo lygis ES yra 9,4 proc., o euro zonoje – 9,9 proc.), be to, ekonomika atsigauna labai lėtai (per 2011 m. pirmą ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, BVP išaugo tik 0,3 proc., o ES ir euro zonoje šis rodiklis buvo 0,8 proc.).

Be to, Komisija nustatė, kad Ispanijoje gyvenančių Rumunijos piliečių nedarbo lygis yra gana aukštas – darbo neturi net 30 proc. rumunų. 2011 m. pirmą ketvirtį darbo neturėjo 191 400 Ispanijoje gyvenančių Rumunijos piliečių. Tai antra pagal dydį bedarbių grupė po pačių ispanų. Prieš trejus metus bedarbių Rumunijos piliečių Ispanijoje buvo vos 80 100. Per tą laikotarpį dirbančių rumunų skaičius sumažėjo beveik 24 proc. Nors į Ispaniją dirbti atvykstančių rumunų pastaraisiais metais – veikiausiai dėl ekonomikos nuosmukio – mažėjo, bendras atvykstančiųjų skaičius vis dar didelis. Nuolat Ispanijoje gyvenančių Rumunijos piliečių skaičius 2006 m. sausio 1 d. – 2010 m. sausio 1 d. išaugo nuo 388 000  iki 823 000.

Ispanija jau atvėrė savo darbo rinką ES piliečiams, todėl bet kokius laisvo darbuotojų judėjimo apribojimus galima taikyti tik laikinai. Europos Komisija atidžiai stebės padėtį Ispanijoje ir prireikus pakeis ar atšauks sprendimą.

Laisvas darbuotojų judėjimas daro teigiamą poveikį Europos ekonomikai ir padeda augti priimančiųjų šalių ekonomikai. Naujausiais duomenimis, dėl migrantų srautų 2004–2009 m. 15 ES valstybių narių BVP išaugo papildomais 0,9 proc.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija informuos Tarybą apie priimtą sprendimą. Bet kuri valstybė narė gali per dvi darbo savaites prašyti Tarybą iš dalies pakeisti ar panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo laikinai sustabdytas ES teisės aktų taikymas.

Pagrindiniai faktai

2005 m. Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą akte numatytas pereinamasis laikotarpis, susijęs su laisvo asmenų judėjimo teise. Tai reiškia, kad laisvo darbuotojų judėjimo teisės įgyvendinimas gali būti atidėtas ne ilgesniam kaip septynerių metų laikotarpiui, t. y. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Visas laikotarpis padalintas į tris etapus: dveji metai + treji metai + dveji metai. Dabartinis – antrasis – etapas prasidėjo 2009 m. sausio 1 d. ir baigsis 2011 m. gruodžio 31 d.

Ispanija liberalizavo rumunų ir jų šeimos narių patekimą į darbo rinką nuo antrojo etapo pradžios – 2009 m. sausio 1 d. Todėl dabar Rumunijos darbuotojų patekimą į savo rinką ji gali apriboti tik taikydama vadinamąją apsaugos sąlygą. Taikydama šią sąlygą valstybė narė, kuri patiria ar numato galinti patirti rimtų darbo rinkos sutrikdymų, gali vėl nustatyti laisvo darbuotojų judėjimo apribojimus. 2011 m. liepos 28 d. raštu Ispanija pranešė Europos Komisijai norinti taikyti minėtąją apsaugos sąlygą. Tai pirmas kartas, kai laisvo darbuotojų judėjimo srityje norima taikyti tokią sąlygą.

Daugiau informacijos

MEMO/11/554

Daugiau informacijos apie laisvą darbuotojų judėjimą

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=en

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos elektroninį naujienlaiškį apie užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes adresu

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Asmenys ryšiams:

Cristina Arigho (tel. +32 2 298 53 99)

Maria Javorova (tel. +32 2 299 89 03)


Side Bar