Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság hozzájárulásával Spanyolország átmenetileg korlátozhatja a román munkavállalók szabad mozgását

Brüsszel, 2011. augusztus 11. – A spanyol hatóságok 2011. július 28-án benyújtott kérelmét követően az Európai Bizottság jóváhagyta Spanyolország arra vonatkozó kérését, hogy munkaerőpiacának súlyos zavaraira való tekintettel 2012. december 31-ig korlátozásokat vezessen be munkaerőpiacán a román munkavállalókkal szemben. Spanyolországot igen erősen sújtotta a válság. A GDP eddig soha nem tapasztalt mértékű (2008 és 2010 között 3,9%-os) visszaesése következtében a munkanélküliség aránya az Unióban itt a legmagasabb, 2010 májusa óta a 20%-ot is meghaladja. A Spanyolországban tartózkodó román állampolgárok számának folyamatos emelkedése, valamint a körükben tapasztalható magas munkanélküliség befolyásolja, hogy Spanyolország mennyiben képes befogadni az újonnan érkező munkavállalókat.

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős biztos így nyilatkozott: „E határozat meghozatalára a Spanyolországban előállt igen sajátos foglalkoztatási helyzet miatt került sor. Elvben meggyőződésem, hogy a magas munkanélküliség problémájára nem az európai munkavállalók szabad mozgásának korlátozása a megoldás. Sokkal inkább az új munkalehetőségek megteremtésére kell összpontosítanunk. Spanyolország kezdettől fogva igen nyitott politikát folytatott a más országokból, így az új tagállamokból érkező munkavállalókkal kapcsolatban, amit a Bizottság mindig is örömmel fogadott. A Bizottság azonban megérti, hogy a jelen körülmények között – a drámai foglalkoztatási helyzetre és az igen összetett pénzügyi környezetre való tekintettel – a spanyol hatóságok a mozgás teljes szabadságához képest visszalépést kívánnak tenni. A spanyol kérést tényszerű bizonyítékok támasztják alá, és a csatlakozási szerződés valóban lehetővé teszi ilyen esetekben az ideiglenes korlátozó intézkedések újbóli bevezetését. E módosítások végrehajtását követően Spanyolország még mindig nyitottabb lesz az új tagállamokból származó munkavállalók irányába, mint több más tagállam. Mindazonáltal remélem, hogy ez a lépés a lehető legrövidebb ideig fog fennállni, és összességében Európában a továbbiakban is a szabad mozgáshoz való pozitív hozzáállás lesz az uralkodó. Spanyolországot változatlanul munkaerőpiacának reformjára és a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek javítására buzdítom, valamint azt is szükségesnek tartom, hogy jelentősebb erőfeszítésekre kerüljön sor a romániai foglalkoztatási lehetőségek javítása érdekében. Az erőteljesebb munkahelyteremtés céljából mindkét országban hatékonyabban kell felhasználni az EU strukturális alapjait. Hosszú távon a foglalkoztatási helyzet érdemi változásaihoz erre van szükség.

Mai határozatában az Európai Bizottság felhatalmazza Spanyolországot, hogy 2012. december 31-ig ideiglenes korlátozásokat vezessen be a román állampolgárok spanyolországi munkavállalására vonatkozóan. Ezek a korlátozások valamennyi ágazatban és régióban érvényesek lesznek. A spanyol munkaerőpiacon jelenleg már aktív román állampolgárokat azonban nem fogják érinteni.

Az Európai Bizottság ezeket az ideiglenes korlátozásokat Spanyolország jelenlegi gazdasági helyzetére való tekintettel engedélyezte. Az ország súlyos munkaerő-piaci zavarokkal küzd; az Unión belül itt a legmagasabb a munkanélküliségi ráta (2011. júniusi adatok szerint 21%, a 9,4%-os uniós átlaggal és az euróövezet 9,9%-os átlagával szemben), valamint lassú a gazdasági fellendülés üteme (2011 első negyedévében az előző negyedévhez képest a GDP növekedése csupán 0,3 % volt, míg az EU-ban és az euróövezetben ez 0,8 % volt).

Ezenfelül a Bizottság vizsgálatában megállapította, hogy a Spanyolországban tartózkodó román állampolgárokat erőteljesen sújtja a munkanélküliség, amelynek aránya körükben 30%. 2011 első negyedévében a Spanyolországban munkát vállaló román állampolgárok közül 191 400 munkanélküli volt – azaz csak a spanyol állampolgárok körében volt ennél magasabb az állástalanok száma –, míg három évvel korábban ez a szám csupán 80 100 volt. Ugyanezen időszakban a foglalkoztatásban álló románok száma közel 24%-kal esett vissza. Bár az elmúlt években – valószínűleg a gazdasági recesszió miatt – csökkent a Spanyolországba munkavállalási céllal érkező román állampolgárok száma, beáramlásuk továbbra is jelentős mértékű. A Spanyolországban szokásosan tartózkodó román állampolgárok száma a 2006. január elsejei 388 000 főről 2010. január 1-jére 823 000 főre emelkedett.

Mivel Spanyolország már valamennyi uniós polgár számára megnyitotta munkaerőpiacát, a munkavállalók szabad mozgásának bárminemű korlátozása derogációnak minősül és csak átmeneti lehet. Az Európai Bizottság szorosan nyomon követi a spanyolországi helyzet alakulását, és ha szükségesnek tartja, bármikor módjában áll majd módosítani vagy visszavonni határozatát.

Általánosságban a munkavállalók szabad mozgása kedvező gazdasági hatással volt uniós viszonylatban, és a befogadó országokban gazdasági növekedést eredményezett. Friss becslések szerint a 2004 és 2009 közötti népességmozgás hosszú távú hatásaként a 15 régi tagállamban plusz 0,9 %-os GDP-növekedés jelentkezett.

A következő lépések

Az Európai Bizottság tájékoztatni fogja a Tanácsot döntéséről, és két héten belül a tagállamok bármelyike kérheti a Tanácstól az uniós jogszabály felfüggesztéséről szóló bizottsági határozat módosítását vagy megsemmisítését.

Előzmények

A Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló 2005. évi csatlakozási okmány átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a személyek szabad mozgására vonatkozóan. Ezek lehetővé teszik, hogy a munkavállalók szabad mozgását legfeljebb hét éves időszakkal (2013. december 31-ig) elhalasszák. Ez az időszak három elkülönülő szakaszból áll ("2+3+2” év). Jelenleg a második szakaszban járunk, ez 2009. január 1-jén kezdődött, és 2011. december 31-én ér véget.

Spanyolország már a második szakasz kezdetétől, azaz 2009. január elsejétől megnyitotta munkaerőpiacát a román munkavállalók és családtagjaik előtt. Így Spanyolország a Romániából érkező munkavállalók munkaerő-piaci hozzáférését csak az úgynevezett védzáradék alkalmazásával korlátozhatja. A védzáradék lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a munkaerőpiacukon fellépő vagy előrelátható zavarok esetén újból korlátozásokat vezessenek be a szabad munkavállalásra vonatkozóan. Spanyolország az Európai Bizottságnak 2011. július 28-án küldött levelében jelezte, hogy élni kíván a védzáradékkal. Ez az első eset, hogy a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban a védzáradék alkalmazására kerül sor.

További információ

MEMO/11/554

A munkavállalók szabad mozgásáról további információk itt olvashatók:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=hu

Iratkozzon fel az Európai Bizottság e-mailben terjesztett foglalkoztatáspolitikai, szociális ügyekkel és esélyegyenlőséggel foglalkozó ingyenes hírlevelére!

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Contacts:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar