Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon lubab Hispaanial ajutiselt piirata Rumeenia töötajate vaba liikumist

Brüssel, 11. august 2011 – Euroopa Komisjon rahuldas Hispaania ametivõimude poolt 28. juulil 2011 esitatud taotluse, lubades sel riigil tõsiste tööturuhäirete tõttu piirata Rumeenia töötajate juurdepääsu Hispaania tööturule kuni 31. detsembrini 2012. Hispaania on saanud majanduskriisis tugevalt kannatada. SKP enneolematu langus (-3,9% 2008. ja 2010. aasta vahel) on viinud töötuse määra ELi kõrgeimale tasemele (üle 20% alates 2010. aasta maist). Rumeenia kodanike pideva sissevoolu ja nende seas leviva tööpuuduse tõttu ei ole Hispaania suuteline uusi võõrtöötajaid vastu võtma.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor kinnitas: „See otsus tehti Hispaania tööturul valitseva eriolukorra pärast. Põhimõtteliselt ei lahenda tööjõu liikumise piiramine tööpuuduse probleemi, pigem peame looma juurde uusi töökohti. Hispaania on seni rakendanud ka uute liikmesriikide suhtes äärmiselt avatud võõrtööliste vastuvõtu poliitikat, mida komisjon rõõmuga tervitab. Samas mõistab komisjon Hispaania ametivõime, kui nad soovivad praegu tööhõivekriisi ja keerulise finantsolukorra tingimustes töötajate vaba juurdepääsu ajutiselt piirata. Hispaania taotlust toetavad faktilised tõendid ja ühinemisakt lubab sellistel juhtudel piirangud ajutiselt taastada. Isegi nende meetmete kehtestamise järel on Hispaania uutest liikmesriikidest saabuva võõrtööjõu suhtes avatum kui mõned muud liikmesriigid. Me loodame, et meetmed on võimalikult lühiajalised ja et Euroopa jääb tööjõu liikumisvabaduse suhtes endiselt pooldavale seisukohale. Ma kutsun Hispaaniat üles reformima oma tööturgu ja looma noortele rohkem töövõimalusi. Samuti tuleks parandada tööhõivet Rumeenias. Mõlemad riigid peaksid senisest tõhusamalt kasutama ELi struktuurifonde, et luua juurde töökohti. Vaid nii saame parandada tööhõivet pikemas perspektiivis.”

Tänase otsusega lubab Euroopa Komisjon Hispaanial piirata ajutiselt (kuni 31. detsembrini 2012) rumeenlaste juurdepääsu oma tööturule. Piiranguid kohaldatakse kõikides piirkondades ja sektorites, välja arvatud Rumeenia kodanike suhtes, kes juba töötavad Hispaania tööturul.

Euroopa Komisjon kiitis ajutised piirangud heaks Hispaania keerulist majandusolukorda arvestades. Hispaania tööturg on tugevasti häiritud: töötuse määr on ELi kõrgeim (2011. aasta juunis 21%, samas oli ELi keskmine 9,4% ja euroala keskmine 9,9%), majandus taastub aeglaselt (SKP kasv oli 2011. aasta esimeses kvartalis eelmisega võrreldes vaid 0,3%, sama näitaja ELis ja euroalal oli 0,8%).

Komisjoni analüüsi kohaselt mõjutab tööpuudus tugevasti Hispaanias elavaid Rumeenia kodanikke, sest 30% neist on tööta. 2011. aasta esimeses kvartalis oli Hispaanias asuvate Rumeenia kodanike seas töötuid 191 400 (rohkem töötuid on vaid Hispaania enda kodanike seas). Kolme aasta eest oli sama näitaja vaid 80 100. Samal perioodil vähenes töötavate rumeenlaste hulk ligi 24%. Kuigi Rumeenia tööotsijate sissevool on viimastel aastatel vähenenud tõenäoliselt majanduslanguse tõttu, on see ikkagi kõrge. Kui 1. jaanuaril 2006 elas Hispaanias alaliselt 388 000 Rumeenia kodanikku, siis 2010. aasta 1. jaanuariks oli see arv tõusnud 823 000-ni.

Kuna Hispaania on oma tööturu ELi kodanikele juba avanud, saab mis tahes töötajate vaba liikumise piirang olla vaid ajutine erand. Euroopa Komisjon jälgib tähelepanelikult Hispaania tööturu arengut ning ta võib otsust igal ajal muuta või selle tagasi võtta.

Üldiselt on töötajate vaba liikumine mõjunud Euroopa majandusele positiivselt ja on ergutanud vastuvõtvates riikides majanduskasvu. Hiljutiste hinnangute kohaselt oli 2004. ja 2009. aasta vahel toimunud isikute vaba liikumise pikaajaline mõju EL-15 SKP-le +0,9%.

Järgmised sammud

Euroopa Komisjon teavitab nõukogu oma otsusest. Liikmesriigid võivad seejärel kahe töönädala jooksul taotleda, et nõukogu muudaks või tühistaks komisjoni otsuse ELi aluspõhimõtte peatamise kohta.

Taust

Rumeenia 2005. aasta ühinemisakt Euroopa Liiduga kehtestas isikute vaba liikumise üleminekukorra. Selles on sätestatud, et töötajate vaba liikumise kohaldamist võib edasi lükata kõige rohkem seitse aastat (kuni 31. detsembrini 2013). See ajavahemik on jaotatud kolmeks etapiks (2+3+2 aastat). Teine etapp algas 1. jaanuaril 2009 ja lõpeb 31. detsembril 2011.

Hispaania avas Rumeenia töötajatele ja nende pereliikmetele juurdepääsu oma tööturule teise etapi algul ehk 1. jaanuaril 2009. Seega saab Hispaania piirata Rumeenia töötajate juurdepääsu ainult nn kaitseklausli alusel. Kaitseklausel võimaldab liikmesriigil taaskehtestada töötajate liikumisvabaduse piirangud juhul, kui riik kogeb või prognoosib tõsiseid häireid oma tööturul. Hispaania tugineski Euroopa Komisjonile 28. juulil 2011. aastal saadetud kirjas kaitseklauslile. Töötajate vaba liikumise valdkonnas ei ole seda klauslit varem kasutatud.

Lisateave

MEMO/11/554

Lisateave töötajate vaba liikumise kohta:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=et

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste teemalist tasuta e-infolehte saab tellida siit: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktisikud:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar