Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropske družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj, nameravajo povečati naložbe v inovacije za 5 % na leto

Bruselj, 10. avgust 2011 – Podjetja v EU, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj, pričakujejo 5-odstoten porast svojih naložb v raziskave in razvoj v obdobju 2011 – 2013. To je več kot dvakrat toliko, kot so znašala pričakovanja v preteklem letu, ter predstavlja občutno povečanje v primerjavi z zmanjšanji sredstev za raziskave in razvoj za 2,6 %, ki so jih te družbe izvedle v letu 2009. Podjetja, zajeta v raziskavi, so navedla, da povprečno 27 % vse njihove letne prodaje sestavljajo inovativni izdelki, ki so bili uvedeni v zadnjih treh letih, kar spet potrjuje, da so inovacije ključne za poslovni uspeh in ustvarjanje delovnih mest.

Te podatke je Evropska komisija danes objavila v šesti Raziskavi EU o poslovnih trendih na področju naložb v raziskave in razvoj. Gre za raziskavo o pričakovanih naložbah na področju raziskav in razvoja 1 000 evropskih podjetij, ki v to panogo največ vlagajo. V raziskavi je sodelovalo 205 podjetij, kar predstavlja zanesljiv vzorec.

Komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Raziskava prinaša dobrodošle pozitive gospodarske novice in upravičuje zmeren srednjeročni optimizem, saj so poslovne raziskave in razvoj gonilna sila trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih mest. Vendar če želimo doseči cilje iz strategije Evropa 2020, vključno s tem, da bi naložbe v raziskave in razvoj dosegle 3 % BDP, moramo te napovedane naložbe za obdobje 2011 – 2013 tudi uresničiti. V prihodnjih letih se bo morala nadalje povečati stopnja rasti zasebnih naložb v raziskave in razvoj, tako s strani velikih podjetij, zajetih v tej raziskavi, kot MSP, izpolniti pa bo treba tudi cilje unije inovacij v Evropi, da bo vlaganje v raziskave in razvoj tu privlačnejše kot kje drugje.“

Družbe, zajete v raziskavi, pričakujejo, da se bodo njihove naložbe v raziskave in razvoj znotraj EU v naslednjih treh letih letno povečale za 3 %. Čeprav je ta stopnja rasti manjša, kot jo pričakujejo pri svojih naložbah v raziskave in razvoj v drugih regijah sveta, bodo ta podjetja po njihovih pričakovanjih še vedno 75 % svojih naložb usmerila v EU. Največje stopnje rasti svojih naložb v raziskave in razvoj pričakujejo na Kitajskem (25 %), Japonskem (17 %), v drugih evropskih državah (8 %), Indiji (8 %) ter Združenih državah in Kanadi (5 %).

Ta trend, ki je bil opažen že v treh izmed štirih dosedanjih raziskavah, kaže, da želijo podjetja s sedežem v EU izkoristiti rast v gospodarstvih v vzponu, pri tem pa zadržati močno osredotočenost na EU. To potrjujejo tudi podatki podjetij o nominalnih zneskih naložb v raziskave in razvoj, ki naj bi se v naslednjih treh letih v EU povečali za 2,2 milijarde EUR, izven EU pa za 2,7 milijarde EUR.

Kot poglavitna dejavnika s pozitivnim učinkom na inovacije sta bila navedena usposobljeno osebje in javna podpora, na primer nepovratna sredstva ter davčne spodbude. Pomemben dejavnik je bilo tudi sodelovanje z drugimi subjekti, kot so visokošolske ustanove.

Negativni dejavniki za vse sektorje so bili izvršilni stroški glede pravic intelektualne lastnine in čas, potreben za zaščito intelektualnih pravic. To poudarja pomen spodbujanja do inovacij prijaznega režima pravic intelektualne lastnine. V tem pogledu bo predlagani enotni patent EU velik korak naprej.

Oktobra 2011 bo Evropska komisija objavila naslednje Poročilo o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj v EU, v katerem bo na podlagi dejanskih naložb sestavljena lestvica 1 000 podjetij iz EU in 1 000 podjetij zunaj EU, ki so ustvarila največ naložb v raziskave in razvoj.

Ozadje

Raziskava EU o poslovnih trendih na področju naložb v raziskave in razvoj

Raziskavo EU o poslovnih trendih na področju naložb v raziskave in razvoj so izvedli notranje znanstvene službe Evropske komisije, Skupno raziskovalno središče ter Generalni direktorat za raziskave in inovacije.

Ugotovitve raziskave temeljijo na 205 odgovorih zlasti večjih podjetij z lestvice 1 000 podjetij iz Poročila o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj v EU za leto 2010, ki imajo sedež v EU.

Skupaj je teh 205 podjetij v raziskave in razvoj vložilo skoraj 40 milijard EUR, kar predstavlja približno 30 % vseh naložb v raziskave in razvoj, ki jih je ustvarilo 1 000 podjetij iz pregleda stanja v EU, kar je pomemben delež poslovnih naložb v raziskave in razvoj v EU.

Celotno poročilo je na voljo na: http://iri.jrc.es/reports.htm.

Več informacij o pregledu stanja na področju naložb v industrijske raziskave in razvoj: IP/10/1379.

Kontakti:

Mark English (+32 22962410)

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar