Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia europeană – comunicat de presă

Principalele societăți de investiții în cercetare și dezvoltare prevăd o creștere cu 5% pe an a eforturilor de inovare

Bruxelles, 10 august 2011 – Principalele societăți de investiții în cercetare și dezvoltare (C&D) cu sediul în UE se așteaptă ca investițiile lor să crească cu 5% pe an în perioada 2011 – 2013, ceea ce reprezintă mai mult decât dublu față de așteptările de anul trecut și constituie o creștere semnificativă față de 2009, când aceste societăți și-au redus investițiile cu 2,6%. De asemenea, potrivit datelor furnizate în cadrul unei anchete de societățile respondente, în medie, 27% din vânzările lor anuale se datorează produselor inovatoare introduse pe piață în ultimii trei ani, ceea ce demonstrează din nou că inovarea este esențială pentru succesul pe plan comercial și pentru crearea de locuri de muncă.

Aceste cifre au fost publicate astăzi de Comisia Europeană în cea de-a șasea ediție a Anchetei UE privind tendințele societăților în domeniul investițiilor în cercetare și dezvoltare, o analiză a previziunilor în materie de investiții în C&D a celor 1 000 de societăți europene cu cele mai mari investiții în acest domeniu. Studiul a fost realizat pe un eșantion substanțial de 205 societăți.

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Ancheta oferă informații economice pozitive și motive de optimism prudent pe termen mediu, dat fiind că cercetarea și dezvoltarea reprezintă un motor esențial al creșterii durabile și al creării de locuri de muncă. Însă dacă dorim să realizăm obiectivele strategiei Europa 2020, inclusiv creșterea ponderii în PIB a investițiilor în C&D până la 3%, va fi necesar ca investițiile prevăzute pentru perioada 2011 ‑ 2013 să se concretizeze. De asemenea, va fi nevoie, în anii următori, de o rată mai mare de creștere a investițiilor private în C&D, atât în ceea ce privește marile societăți repertoriate în cadrul anchetei, cât și IMM‑urile. În plus, va trebui să realizăm o Uniune a inovării în Europa, pentru ca investițiile în C&D să devină mai atractive aici decât în altă parte.”

Societățile respondente estimează că investițiile în C&D pe care le realizează în UE vor crește cu 3% pe an în următorii trei ani. Deși această rată de creștere este mai mică decât cea prevăzută pentru investițiile lor în C&D în alte regiuni ale lumii, societățile respective se așteaptă totuși să-și localizeze în UE 75% din investiții. Conform estimărilor, ponderea investițiilor în C&D realizate de aceste societăți va crește cel mai mult în China (25%), urmată de Japonia (17%), de alte țări europene (8%), de India (8%) și de SUA și Canada (5%).

Această tendință – identică în trei din cele patru anchetele anterioare – arată că societățile cu sediul în UE doresc să profite de creșterea economiilor emergente, rămânând totodată puternic orientate spre UE. Acest lucru este confirmat de cifrele furnizate de societățile respective cu privire la valoarea nominală a investițiilor în C&D care, potrivit estimărilor, va înregistra o creștere de 2,2 miliarde de euro în următorii trei ani în UE și de 2,7 miliarde de euro în afara UE.

Principalii factori identificați ca având un efect pozitiv asupra inovării au fost disponibilitatea personalului calificat și cea a sprijinului acordat de sectorului public, printre altele sub formă de granturi și stimulente fiscale. Importantă a fost considerată și colaborarea cu alte entități, cum ar fi instituțiile de învățământ superior.

Factorii percepuți ca având un efect negativ asupra tuturor sectoarelor au fost costurile legate de garantarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și timpul necesar pentru a obține protecția acestora. Se evidențiază astfel importanța încurajării unui regim de DPI care să favorizeze inovarea, context în care propunerea de brevet unitar la nivelul Uniunii Europene va constitui o evoluție semnificativă.

În octombrie 2011 Comisia Europeană își va publica următorul tablou de bord al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană (EU Industrial R&D Investment Scoreboard), care prezintă topul celor mai mari 1 000 de societăți de investiții în C&D din UE și al celor mai mari 1 000 din afara UE, pe baza investițiilor reale realizate în 2010.

Context:

Ancheta UE privind tendințele societăților în domeniul investițiilor în cercetare și dezvoltare

Ancheta UE privind tendințele societăților în domeniul investițiilor în cercetare și dezvoltare a fost realizată de serviciul științific intern al Comisiei Europene, respectiv Centrul Comun de Cercetare (JRC), și de Direcția Generală Cercetare și Inovare.

Rezultatele anchetei se bazează pe 205 răspunsuri oferite în principal de societăți mai mari din grupul primelor 1 000 de societăți cu sediul în UE repertoriate în tabloul de bord pentru 2010 al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană.

Aceste 205 societăți realizează împreună investiții în C&D de aproape 40 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din totalul investițiilor în C&D realizate de cele 1 000 de societăți identificate în tabloul de bord al UE și un procent semnificativ din investițiile în C&D ale tuturor societăților europene.

Raportul complet poate fi consultat la adresa: http://iri.jrc.es/reports.htm.

Pentru informații suplimentare cu privire la tabloul de bord al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană IP/10/1379.

Contact :

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar