Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Zakelijke topinvesteerders in O&O willen in Europa per jaar 5% meer investeren

Brussel, 10 augustus 2011 – In O&O investerende topondernemingen in de EU verwachten dat hun wereldwijde investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) van 2011 tot 2013 jaarlijks met 5% groeien. Dit is meer dan het dubbele van wat vorig jaar werd verwacht en betekent een aanzienlijke opleving na de daling van O&O-investeringen met 2,6% van deze ondernemingen in 2009. De geënquêteerde ondernemingen onthulden ook dat gemiddeld 27% van hun jaaromzet is gebaseerd op innovatieve producten die de afgelopen drie jaar op de markt zijn gebracht, wat nog eens aantoont dat innovatie de sleutel is tot zakelijk succes en het creëren van banen.

Deze cijfers zijn vandaag gepubliceerd door de Europese Commissie in haar zesde EU Survey on R&D Investment Business Trends (enquête door de EU naar zakelijke trends in O&O-investeringen), een onderzoek naar de verwachtingen op het gebied van O&O-investeringen van de duizend Europese ondernemingen die het meest in O&O investeerden. Er reageerden 205 ondernemingen, wat een representatieve steekproef opleverde.

Máire Geoghegan-Quinn, Commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap verklaarde: “Het onderzoek brengt aangenaam positief economisch nieuws en geeft aanleiding voor voorzichtig optimisme voor de middellange termijn, aangezien zakelijk O&O een belangrijke motor is voor groei en werkgelegenheid. Maar als we onze Europa-2020-doelstellingen willen bereiken, inclusief het verhogen van O&O-investeringen in de EU tot 3% van het BBP, zullen we deze verwachtingen voor wat de investeringen voor 2011 tot 2013 betreft in de praktijk moeten waarmaken. We hebben de komende jaren ook een hoger groeitempo nodig van particuliere O&O-investeringen, door de grote ondernemingen die in dit onderzoek worden behandeld en het MKB. En we moeten een Innovatie-Unie lanceren in Europa zodat investeren in O&O hier aantrekkelijker is dan elders.”

De geënquêteerde ondernemingen verwachten dat hun O&O-investeringen binnen de EU de komende drie jaar met 3% per jaar groeien. Hoewel dit tempo lager ligt dan de verwachte groei voor O&O-investeringen in andere delen van de wereld, verwachten de bedrijven nog altijd 75% van hun investeringen in de EU te realiseren. Zij verwachten de grootste percentuele groei van O&O-investeringen te realiseren in China (25%), Japan (17%), andere Europese landen (8%), India (8%) en de VS en Canada (5%).

Deze trend – dezelfde als in drie van de vier eerdere onderzoeken – toont aan dat in de EU gevestigde ondernemingen willen profiteren van de groei in opkomende economieën terwijl zij nog altijd een sterke globale focus op de EU houden. Dit wordt bevestigd door de bedrijfscijfers over de nominale O&O-investeringsbedragen die de komende drie jaar naar verwachting in de EU met 2,2 miljard en buiten de EU met 2,7 miljard zullen stijgen.

Als belangrijkste factoren voor een positief effect op innovatie werden de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en overheidssteun zoals leningen en fiscale stimulansen genoemd. Samenwerking met andere instellingen, zoals het hoger onderwijs, werd ook belangrijk geacht.

Factoren die als nadelig werden beschouwd voor alle sectoren waren handhavingskosten voor intellectuele eigendomsrechten en de tijd die het kost om bescherming van intellectueel eigendom te verkrijgen. Dit onderstreept het belang om een innovatievriendelijk klimaat voor intellectueel eigendom te kweken; het voorgestelde gemeenschappelijk EU-octrooi zal in dit verband een belangrijke stap voorwaarts zijn.

In oktober 2011 zal de Europese Commissie haar volgende EU-scorebord van industriële O&O-investeringen presenteren, waarop de duizend grootste EU-ondernemingen en de duizend grootste niet-EU-ondernemingen op het gebied van O&O-investeringen zijn gerangschikt, op basis van hun daadwerkelijke investeringen in 2010.

Achtergrond:

De enquête door de EU naar zakelijke trends in O&O-investeringen

De enquête dor de EU naar zakelijke trends in O&O-investeringen is uitgevoerd door de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO), en het directoraat-generaal Onderzoek en innovatie.

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op 205 reacties, voornamelijk afkomstig van de grootste van de duizend in de EU gevestigde ondernemingen van het EU-scorebord van industriële O&O-investeringen uit 2010.

Samen zijn deze 205 ondernemingen verantwoordelijk voor O&O-investeringen ter waarde van bijna 40 miljard euro, wat neerkomt op rond de 30% van de totale O&O-investeringen door de duizend ondernemingen van het EU-scorebord, wat een aanzienlijk aandeel van de Europese zakelijke investeringen in O&O is.

Het volledige verslag is beschikbaar op: http://iri.jrc.es/reports.htm.

Voor meer informatie over het EU-scorebord van industriële O&O-investeringen IP/10/1379.

Contactpersonen:

Mark English (+32-2) 296.24.10

Monika Wcislo (+32-2) 298.65.95


Side Bar