Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Daugiausiai į mokslinius tyrimus ir plėtrą investuojančios Europos įmonės investicijas į inovacijas kasmet didins 5 %

Briuselis, 2011 m. rugpjūčio 10 d. Daugiausiai į mokslinius tyrimus ir plėtrą (toliau – MTP) investuojančios ES įmonės numato 2011–2013 m. šias investicijas kasmet didinti 5 %. Tai daugiau nei dvigubai viršija praeitų metų prognozes, o atsižvelgiant į tai, kad 2009 m. įmonės investicijas į MTP buvo sumažinusios 2,6 %, prognozuojamas investicijų augimas yra didelis. Apklausoje dalyvavusios įmonės taip pat nurodė, kad vidutiniškai 27 % jų metinės apyvartos sudaro per paskutinius trejus metus rinkai pateiktų naujoviškų produktų pardavimo pajamos, todėl akivaizdu, kad inovacijos yra labai svarbios komercinei sėkmei ir darbo vietų kūrimui.

Šiuos skaičius Europos Komisija šiandien paskelbė savo šeštojoje ES įmonių apklausoje dėl investicijų į MTP – tūkstančio daugiausiai į MTP investuojančių Europos įmonių apklausoje dėl planuojamų investicijų į MTP. Atsakymus pateikė 205 įmonės – pakankamai didelė apklaustų įmonių dalis.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Apklausos rezultatai džiugina geromis ekonomikos naujienomis ir suteikia nuosaikaus optimizmo vidutinės trukmės laikotarpiu, nes verslo sektoriaus vykdomi moksliniai tyrimai ir plėtra yra svarbiausia tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo varomoji jėga. Tačiau, jei norime pasiekti mūsų strategijos „Europa 2020“ tikslus, tarp kurių yra ir tikslas investicijų į MTP rodiklį Europos Sąjungoje padidinti iki 3 % BVP, šios prognozuojamos 2011–2013 m. investicijos turi tapti realybe. Taip pat turime užtikrinti, kad vėlesniais metais privačiojo sektoriaus – ir šioje apklausoje dalyvavusių stambiųjų įmonių, ir mažųjų bei vidutinių įmonių – investicijos į MTP didėtų sparčiau. Turime pasiekti, kad Europa taptų „Inovacijų Sąjunga“, kurioje sąlygos investuoti į MTP būtų geresnės nei kitur.“

Apklausoje dalyvavusios įmonės prognozuoja, kad jų investicijos į MTP Europos Sąjungoje per ateinančius trejus metus kasmet didės 3 %. Nors planuojama, kad šių įmonių investicijos į MTP kituose pasaulio regionuose augs sparčiau nei minėtos investicijos Europos Sąjungoje, įmonės vis tiek tikisi, kad Europos Sąjungai teks 75 % visų jų investicijų. Remiantis jų prognozėmis, investicijos į MTP procentine dalimi labiausiai didės Kinijoje (25 %), Japonijoje (17 %), kitose Europos šalyse (8 %), Indijoje (8 %), taip pat JAV ir Kanadoje (5 %).

Ši trijose iš keturių ankstesnių apklausų aiškiai matoma tendencija rodo, kad ES įsikūrusios įmonės nori gauti naudos iš besiformuojančios ekonomikos šalių augimo, tačiau daug dėmesio ir toliau skirti veiklai Europos Sąjungoje. Tai patvirtina įmonių duomenys apie nominalias į MTP investuojamas sumas – per kitus trejus metus Europos Sąjungoje jos turėtų padidėti 2,2 mlrd. EUR, o už ES ribų – 2,7 mlrd. EUR.

Nurodyta, kad teigiamą poveikį inovacijoms daro tokie veiksniai, kaip kvalifikuotų darbuotojų ir valstybės paramos, pvz., dotacijų ir mokesčių lengvatų, buvimas. Kaip svarbus veiksnys nurodytas ir bendradarbiavimas su kitais subjektais, pvz., aukštojo mokslo įstaigomis.

Visuose sektoriuose nurodyti tokie neigiami veiksniai, kaip su intelektinės nuosavybės teisių apsauga susijusios išlaidos ir laiko sąnaudos. Akivaizdu, kad svarbu skatinti palankią inovacijoms intelektinės nuosavybės teisių sistemą – siūlomas bendrasis ES patentas bus svarbus tokios sistemos kūrimo etapas.

2011 m. spalio mėn. Europos Komisija paskelbs kitą ES pramonės įmonių investicijų į MTP rezultatų suvestinę. Remiantis faktinėmis 2010 m. investicijomis joje bus suklasifikuotos didžiausios į MTP investuojančios įmonės (tūkstantis ES ir tūkstantis ne ES įmonių).

Pagrindiniai faktai

ES įmonių apklausa dėl investicijų į MTP

ES įmonių apklausą dėl investicijų į MTP atliko už mokslinius tyrimus atsakinga Europos Komisijos vidaus tarnyba, Jungtinis tyrimų centras (JRC) ir Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas.

Apklausos rezultatai grindžiami 205 atsakymais – juos pateikė visų pirma didesnės įmonės iš tūkstančio ES įsikūrusių įmonių, nurodytų 2010 m. ES įmonių investicijų į MTP rezultatų suvestinėje.

Bendros šių 205 įmonių investicijos į MTP yra beveik 40 mlrd. EUR, t. y. apie 30 % ES rezultatų suvestinėje nurodytų tūkstančio įmonių bendrų investicijų į MTP, o tai yra didelė Europos verslo įmonių investicijų į MTP dalis.

Visas ataskaitos tekstas pateiktas http://iri.jrc.es/reports.htm.

Daugiau informacijos apie ES pramonės įmonių investicijų į MTP rezultatų suvestinę žr. IP/10/1379.

Asmenys ryšiams:

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar