Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Forskning og Udvikling: Europas største virksomheder klar til at investere 5 % mere i innovation om året

Bruxelles, den 10. august 2011 – EU’s topinvesteringsvirksomheder inden for forskning og udvikling (FoU) forventer at investere 5 % mere i FoU på verdensplan om året i 2013 end i 2011. Det er mere end det dobbelte af sidste års prognose og er en markant stigning i forhold til de 2,6 %, som virksomhederne skar FoU‑investeringerne ned med i 2009. De adspurgte virksomheder angav desuden, at gennemsnitligt 27 % af den årlige omsætning stammer fra innovative produkter, som er indført inden for de seneste tre år. Det viser, at innovation er nøglen til forretningssucces og jobskabelse.

Disse tal blev offentliggjort i dag i den sjette EU-undersøgelse af tendenser i erhvervslivets FoU-investeringer - en undersøgelse af de 1 000 mest investeringsaktive europæiske virksomheders forventninger til FoU‑investeringer. 205 virksomheder deltog, hvilket har givet et betydeligt stikprøvegrundlag.

Máire Geoghegan-Quinn, EU's kommissær for videnskab og forskning, udtalte: "Undersøgelsens resultat er en kærkommen god nyhed for økonomien og giver grund til forsigtig optimisme på mellemlang sigt, fordi FoU i erhvervslivet er den afgørende drivkraft bag bæredygtig vækst og beskæftigelse. Men hvis vi skal nå vores Europa 2020-mål, herunder at øge andelen af FoU‑investeringer i EU til 3 % af BNP, skal disse forventede investeringer for 2011-2013 også føres ud i livet. Der er desuden behov for flere private investeringer inden for FoU i de kommende år både fra de store virksomheder, der deltog i undersøgelsen, og fra SMV’er. Og så skal vi skabe "Innovation i EU", så det bliver mere attraktivt at investere i FoU end i noget andet."

Virksomhederne i undersøgelsen forventer at investere 3 % mere i FoU i EU om året de næste tre år. Selv om denne sats er lavere end den forventede vækst i FoU‑investeringer andre steder i verden, forventer virksomhederne stadig at lægge 75 % af deres investeringer i EU. De forventer, at den største procentvise stigning i FoU-investering kommer til at ske i Kina (25 %), Japan (17 %), andre europæiske lande (8 %), Indien (8 %) og USA og Canada (5 %).

Der er – og har været i tre ud af fire tidligere undersøgelser – en tendens til, at EU‑baserede virksomheder ønsker at udnytte den økonomiske vækst i de nye vækstøkonomier, men at de overordnet set stadig fokuserer meget på EU. Det bekræftes af virksomhedernes nominelle investering i FoU, der anslås at stige med 2,2 mia. EUR i løbet af de næste tre år i EU og 2,7 mia. EUR uden for EU.

Udbuddet af kvalificeret personale og offentlig støtte, som f.eks. tilskud og skatteincitamenter, har den mest positive virkning på innovation, men samarbejde med andre instanser såsom højere læreanstalter vurderes også som vigtigt.

Omkostningerne ved håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og den tid, det tager at opnå beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, betragtes som negative faktorer i alle sektorer. Det understreger vigtigheden af at skabe en innovationsvenlig ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder, og det foreslåede EU-enhedspatent er et vigtigt skridt i den retning.

I oktober 2011 offentliggør Europa-Kommissionen sin næste resultattavle for EU’s virksomheders investeringer i FoU, som på grundlag af de faktiske investeringer i 2010 opstiller de 1 000 EU‑virksomheder og de 1 000 ikke-EU-virksomheder, der investerer mest i FoU.

Baggrund:

EU-undersøgelsen af tendenser i erhvervslivets FoU-investeringer

EU-undersøgelsen af tendenser i erhvervslivets F&U-investeringer er udført af Kommissionens egen naturvidenskabelige tjenestegren Det Fælles Forskningscenter (JRC) og Generaldirektoratet for Forskning og Innovation.

Undersøgelsesresultaterne er baseret på svar fra 205 primært større virksomheder, der er blandt de 1 000 EU-baserede virksomheder fra resultattavlen for EU’s virksomheders investeringer i FoU.

Disse 205 virksomheder investerer tilsammen for næsten 40 mia. EUR i FoU, hvilket er ca. 30 % af de samlede FoU-investeringer, der foretages af de 1 000 EU‑virksomheder på resultattavlen, og står dermed for en stor del af det europæiske erhvervslivs investeringer i FoU.

Hele rapporten findes på http://iri.jrc.es/reports.htm

For yderligere oplysninger om resultattavlen for EU’s virksomheders investeringer i FoU se IP/10/1379.

Kontaktpersoner:

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar