Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Pomoč Somaliji za okrevanje in razvoj: Evropska komisija bo prispevala dodatnih 175 milijonov evrov za upravljanje, izobraževanje in prehransko varnost

Bruselj, 5. avgusta 2011 – Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je danes sporočil, da namerava Komisija okrepiti svojo dolgoročno zavezo Somaliji z dodatnimi 175 milijoni evrov v obliki razvojne pomoči. Sredstva bodo namenjena Somalilandu, Puntlandu in drugim regijam, kjer so že bile vzpostavljene stabilne varnostne razmere in vsaj minimalna stopnja uprave, pa tudi osrednji Somaliji, kjer se stabilnost izboljšuje in pogoji omogočajo resnično učinkovitost pomoči.

Komisar Piebalgs, ki je bil pred slabim mesecem na obisku v Somalilandu, je ponovno poudaril, da lahko razvojna pomoč zagotovi trajnostne rešitve, saj je osredotočena na temeljne vzroke dolgotrajne krize. Dejal je: „Somalija doživlja hudo humanitarno krizo. Neposredni vzrok za to je suša, temeljni vzroki pa so v globokih strukturnih problemih te občutljive države. Z dodatnimi sredstvi bomo prispevali h krepitvi institucij in vlagali v boljšo infrastrukturo, prehransko varnost in izobraževanje. Verjamemo, da bo naša dolgoročna zaveza Somaliji pomagala na poti k vključujočemu in trajnostnemu gospodarskemu razvoju in stabilnosti. Njeni prebivalci, ki trpijo že toliko časa, si to vsekakor zaslužijo.“

Paket pomoči se dodaja k tekočemu petletnemu okviru pomoči za Somalijo v višini 212 milijonov evrov (med letoma 2008 in 2013); sredstva, namenjena Somaliji v okviru 10. evropskega razvojnega sklada, tako skupaj znašajo 387 milijonov evrov.

Več v nadaljevanju …

Dodatne informacije

Razvojna pomoč EU Somaliji se osredotoča predvsem na naslednja področja:

  • gospodarski razvoj / prehransko varnost, vključno z infrastrukturo: EU financira projekte na področju kmetijstva, živinoreje, razvoja zasebnega sektorja in gospodarske infrastrukture. Z dodatno podporo se bodo okrepili ti projekti ter zagotovila podpora za infrastrukturo, namenjeno izboljšanju oskrbe z vodo in energijo, ravnanja z odpadki in zdravstvenih storitev v nekaterih občinah;

  • izobraževanje: Somalija je še vedno med državami z najmanjšo vključenostjo v izobraževanje na svetu. Z dodatnimi sredstvi bo EU povečala stopnjo pismenosti z razširitvijo osnovnega izobraževanja na nova geografska območja ter odgovorila na izobraževalne potrebe podeželskega prebivalstva in prikrajšanih skupin. Z usmerjenimi naložbami v poklicno usposabljanje bo EU še naprej odgovarjala na osnovne potrebe na ključnih področjih, kot so trgovina, podjetništvo, ribištvo in živinoreja. Usmerjena podpora visokošolskim ustanovam pomaga pri reševanju ključnih potreb na področju razvoja človeških virov v tem občutljivem okolju;

  • upravljanje: EU je že sedaj glavna donatorka v okviru večjih programov pomoči javnemu sektorju, policiji, sodiščem, demokratičnim institucijam, volilnim procesom in civilni družbi v Somaliji. Naložbe v tem sektorju bodo še naprej osredotočene na krepitev učinkovitega upravljanja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; kazenski pregon, varnost in pravno državo; spravni in ustavni proces, vključno z močnim poudarkom na javnem posvetovanju in ozaveščanju prebivalstva; ter na volilni postopek v Somalilandu, Puntlandu, po možnosti na zvezni ravni.

Humanitarna pomoč za Somalijo

Evropska unija je tudi pomembna donatorka humanitarne pomoči za milijone Somalijcev, ki jih v njihovi državi in v regiji (Etiopija, Kenija, Džibuti) pestita nasilje in lakota.

V letu 2010 je Evropska komisija za humanitarno pomoč Somaliji namenila 35 milijonov evrov. V letu 2011 je bilo do sedaj dodeljenih 30 milijonov evrov, na razpolago pa je še 28 milijonov evrov. S temi sredstvi se podpirajo naložbe na področju prehranske varnosti, zdravja, prehrane, nastanitve, oskrbe z vodo, spodbujanja higiene, podpore za preživljanje, zaščite in usklajevanja pomoči.

Povečanje humanitarnih sredstev za Somalijo je del obsežnejšega paketa za reševanje hude krize, ki jo na območju Afriškega roga povzročata suša in lakota. Državam Afriškega roga je bilo letos do sedaj dodeljenih 97,47 milijona evrov. Komisija je začela postopek za hitro mobilizacijo nadaljnjih 60 milijonov evrov za olajšanje trpljenja mnogih ljudi. Celotna sredstva bodo tako znašala skoraj 158 milijonov evrov.

Dodatne informacije:

MEMO/11/549

IP/11/837 o obisku komisarja Piebalgsa v Somalilandu

Podatki urada ECHO:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Spletna stran GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Spletna stran evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontakti:

Catherine Ray (+32 22969921)

Wojtek Talko (+32 22978551)


Side Bar