Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Pomoc Somálsku pri obnove a rozvoji: Európska komisia investuje ďalších 175 miliónov EUR do správy vecí verejných, vzdelávania a potravinovej bezpečnosti

Brusel 5. augusta 2011 – Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs dnes oznámil rozhodnutie posilniť dlhodobý záväzok Európy voči Somálsku prostredníctvom dodatočnej sumy vo výške 175 miliónov EUR určenej na rozvojovú pomoc. Tieto finančné prostriedky sa použijú v regiónoch, v ktorých je už zaistená bezpečnosť a minimálna úroveň správy vecí verejných (napr. Somaliland, Puntland a i.), a tiež v strednom Somálsku, kde sa stabilita postupne zlepšuje a podmienky umožňujú, aby rozvojová pomoc priniesla konkrétne výsledky.

Komisár Piebalgs, ktorý región Somaliland navštívil pred necelým mesiacom, zdôraznil svoje presvedčenie, že rozvojová pomoc môže poskytnúť udržateľné riešenia, pretože sa zameriava na odstraňovanie hlavných príčin pretrvávajúcej krízy. Komisár uviedol: „Somálsko prechádza vážnou humanitárnou krízou. Jej bezprostredným dôvodom je sucho, avšak hlavné príčiny treba hľadať v hlbších štrukturálnych problémoch tohto zraniteľného štátu. Týmito ďalšími finančnými prostriedkami prispejeme k posilneniu inštitúcií a k investíciám do lepšej infraštruktúry, potravinovej bezpečnosti a vzdelávania. Veríme, že náš dlhodobý záväzok pomôže Somálsku v jeho napredovaní k inkluzívnemu a udržateľnému hospodárskemu rozvoju a stabilite. Jeho obyvatelia, ktorí dlhodobo znášajú útrapy, si to zaslúžia.“

Dnešným balíkom pomoci sa zvyšuje už využívaný päťročný balík pomoci pre Somálsko vo výške 212 miliónov EUR (na obdobie rokov 2008 – 2013), čím finančné prostriedky pridelené tejto krajine v rámci 10. Európskeho rozvojového fondu dosiahnu 387 miliónov EUR.

Pokračovanie ďalej...

Ďalšie informácie

Rozvojová pomoc EÚ sa v Somálsku zameriava najmä na tieto oblasti:

  • Hospodársky rozvoj/potravinová bezpečnosť vrátane infraštruktúry: EÚ financuje projekty v oblasti poľnohospodárstva, chovu dobytka, rozvoja súkromného sektora a hospodárskej infraštruktúry. Dodatočná pomoc tieto projekty posilní a prispeje k zlepšeniu infraštruktúry zásobovania vodou a energiou, odpadového hospodárstva a zdravotných služieb vo vybraných obciach.

  • Vzdelávanie: Somálsko ešte stále patrí ku krajinám s najnižšou úrovňou účasti na vzdelávaní na svete. Dodatočné finančné prostriedky, ktoré EÚ poskytne, prispejú k ďalšiemu zvýšeniu gramotnosti rozšírením základných vzdelávacích služieb do nových geografických oblastí a k riešeniu vzdelávacích potrieb obyvateľov na vidieku a znevýhodnených skupín. Prostredníctvom investícií zameraných na odborné vzdelávanie bude EÚ ďalej riešiť kritické potreby v kľúčových oblastiach, ako je obchod, podnikanie, rybné hospodárstvo a chov dobytka. Cielená podpora inštitúciám vyššieho vzdelávania pomáha riešiť kritické potreby rozvoja ľudských zdrojov v tomto zraniteľnom prostredí.

  • Správa vecí verejných: EÚ je už teraz hlavným darcom, pokiaľ ide o dôležité programy pomoci týkajúce sa verejného sektora, polície, súdov, demokratických inštitúcií, volebných procesov a občianskej spoločnosti v Somálsku. Investície v tejto oblasti sa budú aj naďalej zameriavať na posilnenie účinnej správy vecí verejných na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, presadzovanie práva, bezpečnosť a zásady právneho štátu, uzmierovanie (vrátane výrazného zamerania na konzultácie s verejnosťou a jej informovanie) a ústavný proces a na volebné procesy v Somalilande, Puntlande a prípadne aj na federálnej úrovni.

Humanitárna pomoc pre Somálsko

Európska únia je takisto hlavným darcom humanitárnej pomoci pre milióny Somálčanov postihnutých násilím a hladom v Somálsku a v širšom regióne (Etiópia, Keňa, Džibutsko).

V roku 2010 Európska komisia pridelila na humanitárnu pomoc v Somálsku 35 miliónov EUR. V roku 2011 bolo zatiaľ pridelených 30 miliónov EUR a o ďalších 28 miliónoch EUR sa rokuje. Tieto finančné prostriedky sú určené pre oblasti, ako je potravinová bezpečnosť, zdravie, výživa, budovanie prístreškov, čistenie vody, propagácia hygieny, podpora živobytia, ochrana a koordinácia pomoci.

Zvýšenie humanitárnej pomoci Somálsku je súčasťou širšieho balíka prostriedkov na riešenie vážnych kríz spôsobených suchom a hladom v oblasti Afrického rohu. V roku 2011 bola zatiaľ krajinám Afrického rohu pridelená suma 97,47 milióna EUR. Komisia začala postup rýchlej mobilizácie ďalších 60 miliónov EUR s cieľom zmierniť utrpenie tohto veľkého počtu ľudí. Suma celkovej reakcie tak dosiahne takmer 158 miliónov EUR.

Ďalšie informácie:

MEMO/11/549

IP/11/837 – tlačová správa o návšteve komisára Piebalgsa v Somalilande

základné informácie o ECHO

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Webová stránka GR pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webová stránka Andrisa Piegbalsa, európskeho komisára pre rozvoj:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar