Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Pomoc dla Somalii na odbudowę gospodarczą i rozwój: Komisja Europejska zainwestuje dodatkowe 175 mln EUR w sprawowanie rządów, edukację i bezpieczeństwo żywnościowe

Bruksela, dnia 5 sierpnia 2011 r. - Andris Piebalgs, komisarz UE ds. Rozwoju, ogłosił w dniu dzisiejszym decyzję o zwiększeniu długoterminowego zaangażowania Europy na rzecz Somalii i przeznaczeniu dodatkowej kwoty 175 mln EUR w postaci pomocy rozwojowej. Środki zostaną przekazane do Somalilandu i Puntlandu oraz innych regionów, w których stworzono już realne warunki bezpieczeństwa i minimalny poziom sprawowania rządów, a także do centralnej Somalii, gdzie zwiększa się stabilizacja i warunki umożliwiają wprowadzenie zmian dzięki pomocy rozwojowej w celu uzyskania dalszej poprawy.

Komisarz Piebalgs, który niecały miesiąc temu udał się do Somalilandu, powtórnie wyraził przekonanie, że pomoc rozwojowa może zapewnić trwałe rozwiązania, gdyż rozwiązuje ona pierwotne przyczyny przedłużającego się kryzysu. Komisarz powiedział: Somalia przechodzi głęboki kryzys humanitarny. Jego bezpośrednim powodem jest susza, ale u jego podstaw leżą głębsze problemy strukturalne tego niestabilnego państwa. Wspomniane nowe środki przyczynią się do wzmocnienia instytucji i zostaną zainwestowane w udoskonalenie infrastruktury, bezpieczeństwo żywnościowe i edukację. Jesteśmy przekonani, że nasze długoterminowe zaangażowanie pomoże Somalii pójść w stronę zrównoważonego rozwoju gospodarczego opartego na zasadach włączenia społecznego i stabilności. Od dawna cierpiąca ludność tego kraju na to zasługuje.”.

Aktualny pakiet pomocy zwiększa wykorzystywaną już pięcioletnią pulę w wysokości 212 mln EUR przeznaczoną na wsparcie dla Somalii (w okresie od 2008 do 2013 r.); łączna kwota środków przeznaczonych dla tego kraju w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju wyniesie zatem 387 mln EUR.

Więcej informacji na następnej stronie...

Dodatkowe informacje

Pomoc rozwojowa UE w Somalii skupia się głównie wokół następujących dziedzin:

  • rozwoju gospodarczego/bezpieczeństwa żywnościowego, w tym infrastruktury: UE finansuje projekty w sektorze rolnictwa, hodowli bydła, w zakresie rozwoju sektora prywatnego i infrastruktury gospodarczej. Dodatkowe środki pomocy wesprą wspomniane projekty i dostarczą wsparcia w zakresie infrastruktury, aby poprawić zaopatrzenie w wodę i elektryczność, zarządzanie odpadami oraz usługi w zakresie służby zdrowia dla wybranych okręgów miejskich;

  • edukacji: Somalia nadal należy do krajów o najniższym poziomie udziału w edukacji na świecie. Dzięki dodatkowym środkom UE będzie dalej zwiększać wskaźnik piśmienności poprzez rozszerzanie zasięgu usług edukacji podstawowej na nowe obszary geograficzne oraz zabezpieczenie potrzeb w zakresie edukacji ludności wiejskiej i grup społecznych będących w niekorzystnej sytuacji. Dzięki inwestycjom ukierunkowanym na kształcenie zawodowe, UE będzie nadal zajmować się najpilniejszymi potrzebami w kluczowych dziedzinach takich jak działalność handlowa, przedsiębiorczość, rybołówstwo i hodowla bydła. Celowe wsparcie dla instytucji szkolnictwa wyższego pozwala zaradzić najpilniejszym potrzebom w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w tym wrażliwym środowisku;

  • sprawowania rządów: UE jest już głównym donatorem w ramach największych programów wspierających sektor publiczny, policję, sądy, instytucje demokratyczne, procesy wyborcze i społeczeństwo obywatelskie w Somalii. Inwestycje w tym sektorze będą nadal koncentrować się na wzmacnianiu skutecznego sprawowania rządów na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym; egzekwowaniu prawa, bezpieczeństwie i rządach prawa; procesie pojednania oraz przeglądu konstytucji, z naciskiem na konsultacje społeczne i jak największy zasięg oraz procesy wyborcze w Somalilandzie i Puntlandzie i w miarę możliwości na szczeblu federalnym.

Pomoc humanitarna dla Somalii

Unia Europejska jest głównym donatorem pomocy humanitarnej na rzecz milionów Somalijczyków cierpiących z powodu przemocy i głodu w swoim kraju i w regionie (Etiopia, Kenia, Dżibuti).

W 2010 r. Komisja Europejska przeznaczyła 35 mln EUR w ramach pomocy humanitarnej dla Somalii. W 2011 r. przyznano dotychczas 30 mln EUR; kolejnych 28 mln EUR czeka na przydzielenie. Ze środków tych finansuje się działania interwencyjne w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia, odżywiania, schronienia, uzdatniania wody, promowania higieny, wsparcie w zakresie wznowienia działalności zarobkowej, ochrony i koordynacji pomocy.

Zwiększenie kwoty środków pomocy humanitarnej dla Somalii jest częścią większego pakietu na rzecz rozwiązania głębokiego kryzysu wywołanego suszą i klęską głodu w Rogu Afryki. Dotychczas w 2011 r. przydzielono na rzecz krajów Rogu Afryki kwotę 97,47 mln EUR. Komisja rozpoczęła proces udostępnienia w krótkim czasie kolejnych 60 mln EUR, aby ulżyć cierpieniom tak wielkiej liczby ludności. Łączna kwota pomocy wyniesie blisko 158 mln EUR.

Więcej informacji

MEMO/11/549

IP/11/837 na temat wizyty komisarza Andrisa Piebalgsa w Somalilandzie

arkusze informacyjne ECHO.

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Strona internetowa europejskiego komisarza ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontakt:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar