Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Hulp bij herstel en ontwikkeling Somalië: Europese Commissie investeert 175 miljoen euro in bestuur, onderwijs en voedselzekerheid

Brussel, 5 augustus 2011 – Vandaag heeft Andris Piebalgs, Europees commissaris voor Ontwikkeling, aangekondigd dat de EU in het kader van haar langdurige inzet voor Somalië 175 miljoen euro extra uittrekt voor ontwikkelingshulp. De middelen zullen worden gebruikt voor Somaliland, Puntland en andere regio's waar al sprake is van een zekere mate van veiligheid en goed bestuur, en Centraal-Somalië, waar de situatie geleidelijk stabieler wordt en ontwikkelingshulp daadwerkelijk effect kan sorteren.

Commissaris Piebalgs bracht minder dan een maand geleden een bezoek aan Somalië. Hij herhaalde dat ontwikkelingshulp duurzame oplossingen kan bieden omdat de onderliggende oorzaken van de aanslepende crisis worden aangepakt. "Somalië verkeert in een ernstige humanitaire crisis, vooral als rechtstreeks gevolg van de droogte, maar de diepere structurele problemen van deze fragiele staat zijn de kernoorzaak. Met deze extra middelen zullen we bijdragen tot institutionele versterking en investeren in betere infrastructuur, voedselzekerheid en onderwijs. We hopen dat onze aanhoudende inzet Somalië zal helpen inclusieve en duurzame economische ontwikkeling en stabiliteit te bewerkstelligen. Dat verdient de Somalische bevolking, die al zo lang lijdt", aldus commissaris Piebalgs.

Met het vandaag aangekondigde steunpakket komt de actuele steunportefeuille voor Somalië op 212 miljoen euro voor de periode 2008-2013. De totale toewijzing in het kader van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds bedraagt nu 387 miljoen euro.

Vervolg op de volgende bladzijde

Meer informatie:

De EU-ontwikkelingshulp voor Somalië richt zich vooral op:

  • economische ontwikkeling/voedselzekerheid, inclusief infrastructuur: de EU steunt projecten op het gebied van landbouw, veeteelt, ontwikkeling van de particuliere sector en economische infrastructuur. De extra steun zal worden gebruikt ter versterking van deze projecten en voor infrastructuur ter verbetering van de water- en energievoorziening, afvalbeheer en gezondheidszorg voor een aantal gemeenten;

  • onderwijs: de onderwijsparticipatie in Somalië behoort nog steeds tot de laagste ter wereld. Met de extra middelen zal het alfabetiseringspercentage verder worden verbeterd door in meer regio's basisonderwijsdiensten aan te bieden en door in te spelen op de onderwijsbehoeften van de plattelandsbevolking en kansarme groepen. Door gerichte investeringen in beroepsopleiding zal de EU kritieke behoeften blijven aanpakken in belangrijke sectoren als het bedrijfsleven, ondernemerschap, visserij en veeteelt. Met gerichte steun aan instellingen voor hoger onderwijs worden kritieke lacunes in de ontwikkeling van het menselijk potentieel in dit fragiele klimaat aangepakt;

  • bestuur: de EU is reeds de grootste donor voor belangrijke programma's ter ondersteuning van de publieke sector, politie, justitie, democratische instellingen, verkiezingsprocessen en het maatschappelijk middenveld. Investeringen in deze sector blijven gericht op versterking van het effectieve bestuur op nationaal, regionaal en lokaal niveau; wetshandhaving, veiligheid en de rechtsstaat; verzoening en het constitutionele proces, met sterke nadruk op participatie en hulpverlening; en verkiezingsprocessen in Somaliland, Puntland en eventueel op federaal niveau.

Humanitaire hulp aan Somalië

De Europese Unie is ook een belangrijke donor van humanitaire hulp voor de miljoenen Somaliërs die in eigen land en in de regio (Ethiopië, Kenia, Djibouti) zijn getroffen door geweld en hongersnood.

In 2010 heeft de Europese Commissie 35 miljoen euro uitgetrokken voor humanitaire hulp ten behoeve van Somalië. In 2011 is tot nu toe 30 miljoen euro toegekend en nog eens 28 miljoen euro staat op stapel. Met deze middelen worden acties gefinancierd op het gebied van voedselzekerheid, gezondheidszorg, voeding, huisvesting, water, sanitaire voorzieningen, hygiëne, inkomenssteun, bescherming en coördinatie van de hulp.

De uitbreiding van de humanitaire financiering voor Somalië maakt deel uit van een breder pakket voor de aanpak van de ernstige crisis als gevolg van de droogte en de hongersnood in de Hoorn van Afrika. In 2011 is tot nu toe 97,47 miljoen euro toegekend aan de landen in de Hoorn van Afrika. De Commissie is begonnen met de snelle mobilisatie van nog eens 60 miljoen euro om het leed van de vele slachtoffers te verlichten. Daarmee komt het totale hulppakket op bijna 158 miljoen euro.

Voor meer informatie

MEMO/11/549

IP/11/837 over het bezoek van commissaris Piebalgs aan Somaliland

ECHO-informatiebladen

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Website van DG EuropeAid Ontwikkeling en samenwerking:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_nl.htm

Website van Europees commissaris voor ontwikkeling Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Contactpersonen:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar