Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Palīdzība Somālijai, lai tā atgūtu stabilitāti un varētu attīstīties: Eiropas Komisija iegulda papildu 175 miljonus eiro pārvaldības, izglītības un pārtikas nodrošinājuma jomā

Brisele, 2011. gada 5. augusts. Šodien ES attīstības komisārs Andris Piebalgs paziņoja par lēmumu pastiprināt Eiropas ilgtermiņa apņemšanos, Somālijai sniedzot papildu attīstības palīdzību 175 miljonu eiro apmērā. Šie līdzekļi nonāks Somalilendā, Puntlendā un citos reģionos, kur jau ir izveidoti piemēroti drošības apstākļi un nodrošināta minimāla pārvaldība, kā arī Somālijas centrālajā daļā, kur stabilitāte uzlabojas un apstākļi ļauj efektīvi izmantot attīstības palīdzību.

Komisārs Piebalgs, kurš Somāliju apmeklēja pirms nepilna mēneša, vēlreiz apstiprināja savu pārliecību, ka attīstības palīdzība var sniegt ilgtspējīgus risinājumus, jo tā ir vērsta uz ieilgušās krīzes pamatcēloņiem. Komisārs sacīja: „Somālija saskaras ar smagu humāno krīzi. Sausums ir tiešs krīzes iemesls, tomēr pamatcēloņi ir dziļākas strukturālās problēmas šajā nestabilajā valstī. Ar šiem jaunajiem līdzekļiem mēs palīdzēsim nostiprināt iestādes un sniegsim ieguldījumu infrastruktūras uzlabošanā, pārtikas nodrošināšanā un izglītībā. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu ilgtermiņa apņemšanās palīdzēs Somālijai panākt progresu ceļā uz visaptverošu un ilgstpējīgu ekonomikas attīstību un stabilitāti. Somālijas iedzīvotāji, kas cietuši jau ilgu laiku, to ir pelnījuši.”

Šodien piešķirtā atbalsta pakete papildina pašreizējo piecu gadu atbalstu Somālijai 212 miljonu eiro apmērā (2008.-2013. gadam); tādējādi kopējais piešķīrums šai valstij saskaņā ar 10. Eiropas Attīstības fondu (EAF) ir 381 miljons eiro.

Skatīt turpinājumu

Papildu informācija

Somālijai paredzētais ES attīstības atbalsts galvenokārt ir vērsts uz šādām jomām.

  • Ekonomikas attīstība/pārtikas nodrošinājums, tostarp infrastruktūra: ES finansē projektus lauksaimniecības, lopkopības, privātā sektora attīstības un ekonomikas infrastruktūras jomā. Papildu atbalsts pastiprinās šos projektus, kā arī sniegs ieguldījumu infrastruktūrā, lai atsevišķās pašvaldībās uzlabotu ūdens un enerģijas apgādi, atkritumu apsaimniekošanu un veselības aprūpes pakalpojumus.

  • Izglītība: Somālija joprojām ir viena no valstīm ar viszemākajiem izglītības iestāžu apmeklēšanas rādītājiem pasaulē. Izmantojot šos papildu līdzekļus, ES turpinās uzlabot lasītprasmes un rakstītprasmes rādītājus, paplašinot pamatskolas izglītības pakalpojumus attiecībā uz jauniem ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kā arī risinās lauku iedzīvotāju un nelabvēlīgā stāvoklī esošo grupu vajadzības izglītības jomā. Sniedzot mērķtiecīgus ieguldījumus profesionālās sagatavošanas jomā, ES turpinās apmierināt neatliekamas vajadzības tādās svarīgās jomās kā uzņēmējdarbība, zivsaimniecība un lopkopība. Mērķtiecīgs atbalsts augstākās izglītības iestādēm ļauj risināt neatliekamas vajadzības, kas šajā nestabilajā vidē pastāv cilvēkresursu attīstības jomā.

  • Pārvaldība: ES šobrīd ir lielākā līdzekļu devēja nozīmīgākajām programmām, kas paredzētas, lai sniegtu atbalstu publiskajam sektoram, policijai, demokrātiskajām iestādēm, vēlēšanu procesiem un pilsoniskajai sabiedrībai Somālijā. Ieguldījumi šajā nozarē arī turpmāk būs vērsti uz efektīvas pārvaldības nostiprināšanu valsts, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī uz tiesībaizsardzības, drošības un tiesiskuma nodrošināšanu, samierināšanu un konstitucionālā procesa norisi (tostarp, galveno nozīmi piešķirot sabiedriskajai apspriešanai un informēšanai) un uz vēlēšanu procesiem Somalilendā, Puntlendā un, iespējams, federālā līmenī.

Humānā palīdzība Somālijai

Eiropas Savienība ir lielākā humānās palīdzības sniedzēja miljoniem Somālijas iedzīvotāju, kuri savā valstī un reģionā (Etiopijā, Kenijā, Džibutijā) cieš no vardarbības un bada.

Eiropas Komisija 2010. gadā Somālijai piešķīra 35 miljonus eiro lielu humāno palīdzību. 2011. gadā jau ir piešķirti 30 miljoni eiro, un ir plānots piešķirt papildu 28 miljonus eiro. Ar šiem līdzekļiem tiek atbalstīti pasākumi tādās jomās kā pārtikas nodrošinājums, veselības aizsardzība, uztura un patvēruma nodrošināšana, ūdensapgāde, higiēnas veicināšana, eksistences līdzekļu atbalsts, aizsardzība un atbalsta koordinēšana.

Somālijai paredzētās humānās palīdzības palielinājums ir daļa no plašāka pasākumu kopuma, kuru mērķis ir pārvarēt nopietno krīzi, ko izraisījis sausums un bads Āfrikas ragā. Līdz šim Āfrikas raga valstīm 2011. gadā ir piešķirti 97,47 miljoni eiro. Komisija ir sākusi procesu, lai nekavējoties mobilizētu papildu 60 miljonus eiro un mazinātu daudzu cilvēku ciešanas. Tādējādi kopējais atbalsts sasniedz gandrīz 158 miljonus eiro.

Sīkāka informācija

MEMO/11/549

IP/11/837 par komisāra Piebalga vizīti Somālijā

ECHO faktu lapa:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar