Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Somalio atsigavimas ir vystymasis: Europos Komisija ketina valdymui, švietimui ir aprūpinimui maistu skirti papildomus 175 mln. EUR

Briuselis, 2011 m. rugpjūčio 5 d. Šiandien už vystymąsi atsakingas ES Komisijos narys Andris Piebalgas paskelbė sprendimą padidinti ilgalaikį Europos įsipareigojimą Somaliui ir skirti daugiau paramos vystymuisi – papildomus 175 mln. EUR. Lėšos bus skirtos Somalilandui, Puntlandui ir kitiems regionams, kuriuose jau sukurtos tinkamos saugumo sąlygos ir užtikrintas būtiniausio lygio valdymas, taip pat centriniam Somalio regionui, kur stabilumas didėja ir parama vystymuisi gali duoti naudos.

Komisijos narys A. Piebalgas, kuris Somalilande lankėsi mažiau nei prieš mėnesį, dar kartą pakartojo esąs įsitikinęs, kad su parama vystymuisi galima rasti tvarių sprendimų, nes ja siekiama pašalinti pagrindines užsitęsusios krizės priežastis. Komisijos narys sakė: „Somalis išgyvena sunkią humanitarinę krizę. Nors jos tiesioginė priežastis yra sausra, pagrindinės priežastys susijusios su didesnėmis šios pažeidžiamos valstybės struktūrinėmis problemomis. Papildomomis lėšomis padėsime stiprinti institucijas ir investuosime į geresnę infrastruktūrą, aprūpinimą maistu ir švietimą. Tikime, kad mūsų ilgalaikis įsipareigojimas padės Somaliui siekti visuotinės ir tvarios ekonominės plėtros ir stabilumo. Turime ištiesti pagalbos ranką ilgai kenčiantiems šios šalies gyventojams.“

Šiandienine parama papildoma penkerių metų (2008–2013 m.) paramos Somaliui programa, kurios biudžetas 212 mln. EUR. Taigi bendra iš 10‑ojo Europos plėtros fondo šaliai skirta parama yra 387 mln. EUR.

Toliau kitame puslapyje

Papildoma informacija

ES parama vystymuisi Somalyje daugiausia skiriama šioms sritims:

  • Ekonominė plėtra ir aprūpinimas maistu, įskaitant infrastruktūrą. ES finansuoja žemės ūkio, gyvulininkystės, privačiojo sektoriaus plėtros ir ekonominės infrastruktūros projektus. Papildomomis lėšomis bus stiprinami šie projektai ir plėtojama infrastruktūra, siekiant atrinktose savivaldybėse pagerinti vandens ir energijos tiekimą, atliekų tvarkymą ir sveikatos priežiūros paslaugas.

  • Švietimas. Somalis tebėra viena iš šalių, kuriose švietimo įstaigų lankomumo lygis yra vienas žemiausių pasaulyje. Papildomomis lėšomis ES toliau didins raštingumą – plės pagrindinio išsilavinimo paslaugas naujuose regionuose ir tenkins kaimo gyventojų ir pažeidžiamų grupių švietimo poreikius. Tikslingai investuodama į profesinį mokymą ES toliau tenkins būtiniausius poreikius tokiose srityse kaip verslas, verslumas, žuvininkystė ir gyvulininkystė. Tikslinga parama aukštojo švietimo įstaigoms siekiama tenkinti būtiniausius žmogiškųjų išteklių plėtotės poreikius esant nestabilioms aplinkybėms.

  • Valdymas. ES jau yra pagrindinė plataus masto programų rėmėja Somalyje – ji remia šalies viešąjį sektorių, policiją, teismus, demokratines institucijas, rinkimų procesus ir pilietinę visuomenę. Investicijomis valdymo sektoriuje toliau bus pirmiausia siekiama didinti valdymo veiksmingumą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, stiprinti teisėsaugą, saugumą ir teisinę valstybę, užtikrinti susitaikymo ir konstitucinį procesą, be kita ko, daug dėmesio skiriant viešoms konsultacijoms bei įtraukčiai, ir remti rinkimų procesus Somalilande, Puntlande ir galbūt federaciniu lygmeniu.

Humanitarinė pagalba Somaliui

Europos Sąjunga taip pat yra pagrindinė humanitarinės pagalbos teikėja milijonams somaliečių, nukentėjusių nuo smurto ir bado šalyje ir regione (Etiopijoje, Kenijoje, Džibutyje).

2010 m. Europos Komisija Somaliui skyrė 35 mln. EUR humanitarinę paramą. 2011 m. jau skirta 30 mln. EUR ir numatyta skirti dar 28 mln. EUR. Šiomis lėšomis remiama veikla tokiose srityse kaip aprūpinimas maistui, sveikatos priežiūra, mityba, būstas, vandens valymas, higienos skatinimas, pragyvenimas, apsauga ir pagalbos koordinavimas.

Humanitarinė pagalba Somaliui didinama atsižvelgiant į platesnio masto veiksmus, kuriais siekiama įveikti dėl sausrų ir bado Afrikos Kyšulyje kilusias sunkias krizes. 2011 m. Afrikos Kyšulio šalims iki šiol skirta 97,47 mln. EUR. Komisija šiuo metu siekia greitai surinkti papildomus 60 mln. EUR, kad palengvintų daugelio žmonių kančias. Taigi bendra parama bus beveik 158 mln. EUR.

Daugiau informacijos

MEMO/11/549

IP/11/837 apie Komisijos nario A. Piebalgo vizitą Somalilande

ECHO informacija

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Vystymosi ir bendradarbiavimo GD – EuropAid interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lt.htm

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar