Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Apua Somalian toipumiseen: Euroopan komissiolta 175 miljoonaa euroa lisää hallinnon, koulutuksen ja elintarviketurvan kehittämiseen

Bryssel 5. elokuuta 2011 – Kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs ilmoitti tänään, että EU on päättänyt myöntää Somalialle 175 miljoonaa euroa lisää pitkän aikavälin kehitysapua. Varat kohdennetaan Somalimaahan, Puntmaahan ja muille alueille, joilla on riittävän turvallista ja jonkinlainen hallinto, sekä Keski-Somaliaan, joka on vakautumassa ja jossa olosuhteet mahdollistavat kehitysyhteistyön.

Komissaari Piebalgs vieraili Somalimaassa vajaa kuukausi sitten. Piebalgs on vakuuttunut, että kehitysavulla voidaan saavuttaa kestäviä ratkaisuja puuttumalla pitkittyneen kriisin perimmäisiin syihin. Komissaari muistutti Somalian kärsivän vakavasta humanitaarisesta kriisistä. ”Kriisin välitön aiheuttaja on kuivuus, mutta perimmäiset syyt ovat syvemmällä hauraan valtion rakenteellisissa ongelmissa. Tällä lisärahoituksella voidaan lujittaa valtiollisia instituutioita ja investoida infrastruktuurin, elintarviketurvan ja koulutuksen parantamiseen. EU uskoo, että sen pitkäaikainen sitoutuminen auttaa Somaliaa kaikkia hyödyttävän, kestävän talouskasvun ja vakautumisen tiellä. Somalian kansa on kärsinyt paljon ja ansaitsee tämän", Piebalgs toteaa.

Kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta on jo myönnetty Somalialle 212 miljoonaa euroa kehitysapua viisivuotiskaudelle 2008–2013, mutta tänään myönnetty lisärahoitus nostaa määrän 387 miljoonaan euroon.

Jatkuu

Taustaa

EU on keskittänyt kehitysapunsa Somalialle pääasiassa seuraaville aloille:

  • Talouskehitys/elintarviketurva, myös infrastruktuuri: EU rahoittaa maatalouteen, karjanhoitoon, yksityissektorin kehittämiseen ja talousinfrastruktuuriin liittyviä hankkeita. Lisäavulla voidaan tehostaa näitä hankkeita ja tukea vesi-, energia- ja jätehuollon sekä tiettyjen paikkakuntien terveyspalveluiden kehittämistä.

  • Koulutus: Somalia on yksi niistä maista, joissa koulunkäynti on vähäisintä. EU:n lisärahoituksella lukutaitoa voidaan lisätä ulottamalla peruskoulupalvelut uusille seuduille ja tarjoamalla maaseutuväestölle ja muille heikommassa asemassa oleville ryhmille koulutusmahdollisuuksia. Investoimalla ammatilliseen koulutukseen EU jatkaa liike-elämään, yrittäjyyteen, kalatalouteen ja karjanhoitoon liittyvien keskeisten tarpeiden täyttämistä. Tarkkaan kohdennetulla korkeakoulutuella voidaan helpottaa henkilöresurssien kehittämiseen liittyviä puutteita hauraassa yhteiskunnassa.

  • Hallinto: EU on jo ennestään ollut merkittävin avunantaja ohjelmille, joilla tuetaan Somalian julkista sektoria, poliisitoimintaa, tuomioistuimia, demokraattisia instituutioita, vaalien järjestämistä ja kansalaisyhteiskuntaa. Näiden alojen rahoituksessa keskitytään jatkossakin lujittamaan toimivaa kansallista, alueellista ja paikallista hallintoa, lainvalvontaa, turvallisuutta ja oikeusvaltiota, sovinnontekoa ja perustuslakiprosessia. Huomiota kiinnitetään erityisesti väestön kuulemiseen ja tavoittamiseen sekä vaaliprosesseihin Somalimaassa, Puntmaassa ja mahdollisesti kansallisellakin tasolla.

Humanitaarinen apu Somalialle

EU on myös merkittävä humanitaarisen avun antaja miljoonille väkivaltaisuuksista ja nälästä kärsiville somaleille kotimaassaan ja laajemmalla alueella (Etiopiassa, Keniassa ja Djiboutissa).

Euroopan komissio myönsi Somalialle 35 miljoonaa euroa humanitaarista apua vuonna 2010. Vuoden 2011 puolella on jo tähän mennessä myönnetty 30 miljoonaa euroa, ja uuden, 28 miljoonan euron apupaketin myöntämistä valmistellaan. Näillä varoilla on tuettu toimia, jotka liittyvät elintarviketurvaan ja ravintoon, terveydenhuoltoon, hygieniaan ja vesihuoltoon, majoitukseen, elinkeinojen tukemiseen, turvallisuuteen ja avun koordinointiin.

Somalian humanitaarisen avun lisäys on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla pyritään auttamaan Afrikan sarven alueen kuivuuden aiheuttamassa vakavassa nälänhädässä. Afrikan sarven maille on jo myönnetty tänä vuonna 97,47 miljoonaa euroa. Komissio on käynnistänyt prosessin vapauttaakseen nopeasti 60 miljoonaa euroa lisää kärsivien auttamiseen. Tällöin avun kokonaismäärä nousee lähes 158 miljoonaan euroon.

Lisätietoa:

MEMO/11/549

IP/11/837 (komissaari Piebalgsin vierailu Somalimaahan)

Tietoa humanitaarisesta avusta:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kehitys- ja yhteistyöpääosasto (EuropeAid):

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar