Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Taastumis- ja arenguabi Somaaliale: Euroopa Komisjon suunab veel 175 miljonit eurot haldus-, haridus- ja toiduga kindlustatuse sektoritesse

Brüssel, 5. august 2011 – Täna teatas ELi arenguvolinik Andris Piebalgs otsusest anda Somaaliale veel 175 miljonit eurot pikaajalist arenguabi. Rahastamine suunatakse Somaalimaale, Puntlandi ja muudesse piirkondadesse, kus on juba kehtestatud vajalikud turvatingimused ja minimaalsed haldusstandardid, samuti Somaaila keskossa, kus stabiilsus suureneb ja tingimused võimaldavad arenguabil mõjule pääseda.

Volinik Piebalgs, kes külastas Somaalimaad vähem kui kuu aega tagasi, rõhutas oma veendumust, et arenguabi võib olla jätkusuutlik lahendus, kuna see tegeleb pikaajalise kriisi põhjustega. Volinik ütles: „Somaalia kannatab tõsise humanitaarkriisi all. Selle otsene põhjus on põud, kuid algpõhjused asuvad sügavamal selle hapra riigi struktuuriprobleemides. Lisarahastamise abil anname panuse institutsioonide tugevdamisse ning investeerime paremasse infrastruktuuri, toiduga kindlustatusse ja haridusse. Me usume, et pikaajaline töö aitab Somaalial liikuda kaasava ja jätkusuutliku majandusarengu ja stabiilsuse poole. Somaalia kannatav rahvas on seda väärt.”

Tänane abipakett lisandub viie aasta (2008–2013) jooksul antavale Somaalia abipaketile summaga 212 miljonit eurot. Seega ulatub kümnenda Euroopa Arengufondi raames antava abi kogusuurus 387 miljoni euroni.

Jätkub

Lisateave

ELi arenguabi Somaalias keskendub järgmistele valdkondadele:

  • Majandusareng/toiduga kindlustatus, sealhulgas infrastruktuur: EL rahastab põllumajanduse, karjakasvatuse, erasektori arengu ja majandusliku infrastruktuuriga seotud projekte. Täiendava abiga toetatakse nimetatud projekte, samuti toetatakse infrastruktuuri, et parandada vee ja toiduga varustamist, jäätmemajandust ja terviseteenuseid kindlaksmääratud omavalitsustes.

  • Haridus: Somaalia kuulub ikka veel madalaima haridustasemega riikide hulka maailmas. ELi täiendav rahastamine suurendab kirjaoskuse määra, laiendades põhiharidusteenuste kättesaadavust uutesse geograafilistesse piirkondadesse ning tegeledes maaelanikkonna ja ebasoodsas olukorras olevate inimrühmade haridusvajadusega. Kutseharidusse suunatud investeeringute abil jätkab EL kriitiliste vajaduste rahuldamist sellistes valdkondades nagu kaubandus, ettevõtlus, kalandus ja karjakasvatus. Kõrgharidusasutustele suunatud abi aitab tegeleda selles hapras keskkonnas väga vajaliku inimressursside arendamisega.

  • Haldussektor: EL on juba peamine rahastaja suurtes programmides, millega Somaalias toetatakse avalikku sektorit, politseid, kohtuid, demokraatlikke institutsioone, valimisprotsesse ja kodanikuühiskonda. Nimetatud sektoris tehtavad investeeringud keskenduvad ka edaspidi tõhusale haldusele riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil; õiguskaitsele, turvalisusele ja õigusriigi põhimõtetele; lepitus- ja konstitutsioonilistele protsessidele, eriti avalikule konsulteerimisele ja suhtlusele; ning valimisprotsessidele Somaalimaal, Puntlandis ja võimalik, et ka riiklikul tasandil.

Humanitaarabi Somaaliale

Euroopa Liit on ka üks peamisi humanitaarabi rahastajaid. Seda abi antakse miljonitele vägivalla ja nälja all kannatavatele somaallastele ning muudele piirkonna riikidele (Etioopia, Keenia, Djibouti).

2010. aastal eraldas Euroopa Komisjon Somaaliale humanitaarabina 35 miljonit eurot. 2011. aastal on siiani eraldatud 30 miljonit eurot ning kavas on eraldada veel 28 miljonit eurot. Nende vahenditega toetatakse meetmeid toiduga kindlustatuse, tervishoiu, toitumise, eluaseme, veemajanduse, hügieeni edendamise, elatusvahenditega toetamise, abi kaitse ja kooskõlastamise valdkonnas.

Somaalia humanitaarabi rahastamise suurendamine on osa ulatuslikumast paketist, millega püütakse lahendada Aafrika Sarvel valitsevat põuast ja näljahädast tingitud sügavat kriisi. Siiani on 2011. aastal Aafrika Sarve riikidele eraldatud 97,47 miljoni euro suurune summa. Komisjon on paljude inimeste kannatuste leevendamise nimel alustanud veel 60 miljoni euro kiiret koondamist. Seeläbi moodustab abi kogusumma pea 158 miljonit eurot.

Lisateave

MEMO/11/549

IP/11/837 volinik Piebalgsi visiidi kohta Somaalimaale

ECHO teabeleht

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Euroopa Komisjoni arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktisikud :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar