Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Παροχή βοήθειας στη Σομαλία για να εξέλθει από την κρίση και να αναπτυχθεί: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει 175 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στους τομείς της διακυβέρνησης, της παιδείας και της επισιτιστικής ασφάλειας

Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2011 – Σήμερα, ο Andris Piebalgs, αρμόδιος για την Ανάπτυξη Επίτροπος της ΕΕ, ανακοίνωσε την απόφαση για αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Ευρώπης υπέρ της Σομαλίας, με τη χορήγηση πρόσθετης αναπτυξιακής βοήθειας ύψους 175 εκατ. ευρώ. Τα κονδύλια αυτά θα εισρεύσουν στη Σομαλιλάνδη, την Πουντλάνδη και σε άλλες περιοχές στις οποίες έχουν ήδη εδραιωθεί βιώσιμες συνθήκες ασφάλειας και ένα κατώτατο επίπεδο διακυβέρνησης, καθώς και στην κεντρική Σομαλία, όπου σημειώνεται βελτίωση της σταθερότητας και οι συνθήκες επιτρέπουν την κατάλληλη αξιοποίηση της αναπτυξιακής βοήθειας.

Ο Επίτροπος Piebalgs, ο οποίος μετέβη στη Σομαλιλάνδη πριν από λιγότερο από έναν μήνα, επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η αναπτυξιακή βοήθεια είναι ικανή να παράσχει βιώσιμες λύσεις λόγω του ότι αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της παρατεταμένης κρίσης. Ο Επίτροπος δήλωσε τα εξής: «Η Σομαλία αντιμετωπίζει σήμερα μια οξεία ανθρωπιστική κρίση. Η ανομβρία αποτελεί την άμεση αιτία της κρίσης αυτής, αλλά τα βαθύτερα αίτιά της συνίστανται στα διαρθρωτικά προβλήματα της εύθραυστης αυτής χώρας. Μέσω της νέας αυτής χρηματοδότησης, θα συμβάλουμε στην ενίσχυση των θεσμών και θα επενδύσουμε στη βελτίωση των υποδομών, της επισιτιστικής ασφάλειας και της παιδείας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η μακρόπνοη δέσμευσή μας θα βοηθήσει τη Σομαλία να πορευθεί προς μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα. Ο λαός της, ο οποίος ταλαιπωρείται εδώ και πολύν καιρό, δεν αξίζει τίποτε λιγότερο από αυτό.»

Η δέσμη βοήθειας που ανακοινώθηκε σήμερα έρχεται να προστεθεί στο υπό υλοποίηση συνολικό πενταετές πρόγραμμα παροχής βοήθειας στη Σομαλία, ύψους 212 εκατ. ευρώ (για την περίοδο 2008-2013), με αποτέλεσμα την αύξηση σε 387 εκατ. ευρώ του συνολικού ύψους των κονδυλίων για τη συγκεκριμένη χώρα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης.

Ακολουθεί συνέχεια

Περισσότερες πληροφορίες

Η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στη Σομαλία επικεντρώνεται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

  • Οικονομική ανάπτυξη/επισιτιστική ασφάλεια, περιλαμβανομένων των υποδομών: Η ΕΕ χρηματοδοτεί σχέδια στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και των οικονομικών υποδομών. Η πρόσθετη στήριξη θα ενισχύσει τα εν λόγω σχέδια και συγχρόνως θα χρηματοδοτήσει υποδομές για τη βελτίωση της υδροδότησης και της παροχής ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων και των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται σε επιλεγμένους δήμους.

  • Παιδεία: Η Σομαλία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα παγκοσμίως. Χάρη στα πρόσθετα κονδύλια, η ΕΕ θα βελτιώσει περαιτέρω τα ποσοστά αλφαβητισμού, με την επέκταση σε νέες γεωγραφικές περιοχές της κάλυψης των βασικών υπηρεσιών παιδείας και την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών του αγροτικού πληθυσμού και των μειονεκτουσών ομάδων. Με την πραγματοποίηση στοχοθετημένων επενδύσεων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, η ΕΕ θα εξακολουθήσει να καλύπτει ανάγκες πρωταρχικής σημασίας σε βασικούς τομείς, όπως το εμπόριο, οι επιχειρήσεις, η αλιεία και η κτηνοτροφία. Η παροχή στοχοθετημένης στήριξης προς τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης συντελεί στην κάλυψη αναγκών πρωταρχικής σημασίας όσον αφορά την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων στο συγκεκριμένο εύθραυστο περιβάλλον.

  • Διακυβέρνηση: Η ΕΕ αποτελεί ήδη τον κύριο χορηγό βοήθειας για τη χρηματοδότηση σημαντικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στη στήριξη του δημόσιου τομέα, της αστυνομίας, των δικαστηρίων, των δημοκρατικών θεσμών, των εκλογικών διαδικασιών και της κοινωνίας των πολιτών στη Σομαλία. Οι επενδύσεις στον εν λόγω τομέα θα εξακολουθήσουν να εστιάζονται στα εξής: ενίσχυση της αποτελεσματικής διακυβέρνησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· επιβολή του νόμου, ασφάλεια και κράτος δικαίου· εθνική συμφιλίωση και συνταγματική διαδικασία, περιλαμβανομένης της απόδοσης ιδιαίτερου βάρους στις δημόσιες διαβουλεύσεις και την ενημέρωση των πολιτών· και, τέλος, εκλογικές διαδικασίες στις περιοχές της Σομαλιλάνδης και της Πουντλάνδης, καθώς και, ενδεχομένως, σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί επίσης μείζονα χορηγό ανθρωπιστικής βοήθειας προς τα εκατομμύρια των Σομαλών που πλήττονται από τη βία και τον λιμό στη χώρα τους και στις γειτονικές χώρες (Αιθιοπία, Κένυα, Τζιμπουτί).

Το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε στη Σομαλία ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 35 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά το 2011, έχουν ήδη διατεθεί 30 εκατ. ευρώ, και έχει προγραμματισθεί η διάθεση άλλων 28 εκατ. ευρώ. Τα κονδύλια αυτά στηρίζουν παρεμβάσεις στους τομείς της επισιτιστικής ασφάλειας, της υγείας, της διατροφής, της στέγασης, της ύδρευσης και αποχέτευσης, της βελτίωσης της υγιεινής, της στήριξης των εισοδημάτων, της προστασίας και του συντονισμού της βοήθειας.

Η αύξηση της χρηματοδότησης για ανθρωπιστικές δράσεις στη Σομαλία εντάσσεται σε ευρύτερη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της οξείας κρίσης που έχει προκληθεί από την ανομβρία και τον λιμό στο Κέρας της Αφρικής. Κατά το 2011, έχουν ήδη διατεθεί 97,47 εκατ. ευρώ στις χώρες του Κέρατος της Αφρικής. Η Επιτροπή έχει κινήσει τη διαδικασία για την ταχεία διάθεση 60 εκατ. ευρώ επιπλέον, με στόχο την ανακούφιση ενός τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων που υποφέρουν. Αν συνυπολογισθεί το ποσό αυτό, η συνολική απόκριση της ΕΕ ανέρχεται σε σχεδόν 158 εκατ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/11/549

IP/11/837 σχετικά με την επίσκεψη του Επιτρόπου Piebalgs στη Σομαλιλάνδη

Ενημερωτικό δελτίο της ECHO

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Δικτυακός τόπος του αρμόδιου για την Ανάπτυξη ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar