Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Bistand for at hjælpe Somalia med at komme på fode og udvikle sig – Europa-Kommissionen vil investere yderligere 175 mio. EUR på områderne god forvaltningspraksis, uddannelse og fødevare­sikkerhed

Bruxelles, den 5. august 2011 – I dag gav Andris Piebalgs, EU-kommissær med ansvar for udvikling, meddelelse om beslutningen om EU's tilsagn om at øge den langsigtede støtte til Somalia med yderligere 175 mio. EUR i udviklingsbistand. Midlerne vil gå til Somaliland, Puntland og andre regioner, hvor der allerede er skabt en holdbar sikkerhedssituation og et minimum af forvaltningspraksis, og til det centrale Somalia, hvor stabiliteten er ved at blive bedre, og forholdene er sådan, at udviklingsbistand vil gøre en forskel.

Kommissær Piebalgs, der var i Somaliland for mindre end en måned siden, gentog, at han var overbevidst om, at udviklingsbistanden kan udgøre en bæredygtig løsning, fordi der tages fat på roden til den langtrukne krise. Kommissæren sagde, at Somalia befinder sig i en alvorlig humanitær krise, og at tørke er den umiddelbare årsag hertil, men at roden til problemerne ligger i de dybere strukturelle problemer i denne skrøbelige stat. Han tilføjede, at med disse nye midler vil EU bidrage til at styrke institutionerne og investere i bedre infrastruktur, fødevare­sikkerhed og uddannelse, og at Kommissionen har tiltro til, at EU's langvarige engagement vil hjælpe Somalia til at komme fremad og skabe en inklusiv og bæredygtig økonomisk udvikling og stabilitet, for befolkningen, der længe har lidt, fortjener intet mindre.

Denne bistandspakke supplerer den igangværende femårige støtteramme for Somalia på 212 mio. EUR (mellem 2008 og 2013), således at den samlede bevilling til landet bliver på 387 mio. EUR inden for rammerne af den 10. Europæiske Udviklingsfond.

Yderligere oplysninger

EU's udviklingsstøtte i Somalia er hovedsageligt fokuseret på følgende områder:

  • Økonomisk udvikling/fødevaresikkerhed, herunder infrastruktur: EU finansierer projekter på områderne landbrug, husdyrhold, udvikling af den private sektor og økonomisk infrastruktur. Den supplerende støtte vil styrke disse projekter og give midler til infrastruktur for at forbedre vand‑ og energiforsyningen, affaldsforvaltningen og sundhedsvæsenet i udvalgte områder.

  • Uddannelse: Somalia er stadig blandt de lande i verden, hvor der er færrest, der går i skole. Med de supplerende midler vil EU yderligere forbedre alfabetiseringsprocenten ved at udstrække grunduddannelsesmulighederne til nye geografiske områder og tage fat på uddannelsesbehovene hos landbefolkningen og dårligt stillede grupper. Via fokuserede investeringer i faglig uddannelse vil EU fortsat tackle de kritiske behov på nøgleområder såsom erhvervsliv, iværksætterkultur, fiskeri og husdyrhold. Via en målrettet støtte til højere læreanstalter tages der fat på de kritiske behov for udvikling af de menneskelige ressourcer i dette skrøbelige land.

  • Forvaltningspraksis: EU er allerede hoveddonor i forbindelse med større programmer til støtte for den offentlige sektor, politi, domstole, demokratiske institutioner, valgprocedurer og civilsamfundet i Somalia. Investeringerne i denne sektor vil fortsat fokusere på at sikre en effektiv forvaltningspraksis på nationalt, regionalt og lokalt plan, retshåndhævelse, sikkerhed og retsstatsprincippet, forsoningsprocessen og den forfatnings­mæssige proces, herunder stærk fokus på offentlig høring og udadrettede aktiviteter, samt valgprocedurerne i Somaliland, Puntland og eventuelt på føderalt plan.

Humanitær bistand til Somalia

Den Europæiske Union er også en stor donor, når det drejer sig om humanitær bistand til millioner af somaliere, der er berørt af vold og hungersnød i deres land og i regionen (Etiopien, Kenya, Djibouti).

I 2010 bevilgede Europa-Kommissionen 35 mio. EUR i humanitær bistand til Somalia. I 2011 er der hidtil bevilget 30 mio. EUR med yderligere 28 mio. EUR på vej. Disse midler anvendes til interventioner på områderne fødevaresikkerhed, sundhed, ernæring, husly, vand og sanitet, hygiejneforbedring, indkomststøtte, beskyttelse og bistandskoordinering.

Stigningen i den humanitære bistand til Somalia indgår som en del af en større pakke for at tackle den alvorlige krise, som tørken og hungersnøden har skabt på Afrikas Horn. I 2011 er der hidtil blevet bevilget 97,47 mio. EUR til landene på Afrikas Horn. Kommissionen har påbegyndt processen med at mobilisere yderligere 60 mio. EUR for at mindske så mange menneskers lidelser som muligt. Det vil bringe den samlede støtte op på næsten 158 mio. EUR.

Yderligere oplysninger

MEMO/11/549

IP/11/837 vedrørende kommissær Piebalgs besøg i Somaliland

ECHO Fact Sheet

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Webstedet for Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde – EuropeAid

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webstedet for udviklingskommissær Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar