Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská komise pomůže Somálsku v rozvoji a hospodářském zotavení investicí dalších 175 milionů eur na podporu veřejné správy, vzdělávání a zásobování potravinami

Brusel, 5. srpna 2011 – Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs dnes oznámil, že Evropa se rozhodla posílit svou dlouhodobou angažovanost v Somálsku a vyčlenit na rozvojovou pomoc této zemi dalších 175 milionů eur. Finanční prostředky poputují do Somalilandu, Puntlandu a dalších regionů, kde se již ustálila schůdná bezpečnostní situace a minimální úroveň veřejné správy, a také do centrálního Somálska, kde se stabilita zlepšuje a podmínky umožňují rozvojovou pomoc účinně využít.

Komisař Piebalgs, který navštívil před necelým měsícem Somaliland, znovu vyjádřil své přesvědčení, že rozvojová pomoc může přinést udržitelná řešení, neboť se snaží odstranit prapůvodní příčiny vleklých krizí. „Somálsko prochází vážnou humanitární krizí. Její bezprostřední příčinou je sucho, ale prapůvodní příčiny pramení spíše v hlubokých strukturálních problémech, s nimiž se tento nestabilní stát potýká. Dalším financováním přispějeme k upevnění institucí a investujeme do lepší infrastruktury, do vyšší jistoty, pokud jde o zásobování potravinami, a do širšího vzdělávání. Věříme, že naše dlouhodobá angažovanost pomůže Somálsku pokročit směrem k udržitelné stabilitě a soustavnému a komplexnímu hospodářskému rozvoji. Dlouhodobě sužované obyvatelstvo této země si totiž takovýto vývoj bezpochyby zasluhuje,“ uvedl Piebalgs.

Dnešní balíček pomoci bude přičten k prostředkům ve výši 212 milionů eur, které byly na podporu Somálska vyhrazeny pro probíhající pětileté období (2008–2013). V rámci 10. Evropského rozvojového fondu tak celkový příděl této zemi dosáhne částky 387 milionů eur.

Další informace níže

Další informace

Rozvojová pomoc EU v Somálsku se zaměřuje především na následující oblasti:

  • Hospodářský rozvoj a zásobování potravinami, včetně infrastruktury: Evropská unie financuje projekty na podporu pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat a také projekty zacílené na hospodářskou infrastrukturu a rozvoj soukromého sektoru. Dodatečné prostředky tyto programy posílí a ve vybraných obcích pomohou zajistit infrastrukturu pro lepší zásobení vodou a energií, pro lepší nakládání s odpady nebo pro lepší zdravotní péči.

  • Vzdělávání: Somálsko se stále nachází mezi zeměmi s celosvětově nejnižší školní docházkou. Díky novému balíčku pomoci bude EU dále zvyšovat míru gramotnosti, a to rozšiřováním služeb základního vzdělávání do nových zeměpisných oblastí a řešením vzdělávacích potřeb znevýhodněných skupin a venkovského obyvatelstva. Prostřednictvím cílených investic do odborného vzdělávání bude EU pokračovat v uspokojování naléhavých potřeb v klíčových oblastech, jako je obchod, podnikání, rybolov nebo živočišná výroba. Konkrétně zaměřená podpora vyšších vzdělávacích zařízení pomůže v tomto nestabilním prostředí řešit potřeby, pokud jde o rozvoj lidských zdrojů.

  • Veřejná správa: Evropská unie je již v tuto chvíli hlavním dárcem prostředků na velké programy, jež v Somálsku podporují veřejný sektor, policii, soudnictví, demokratické instituce, volební postupy a občanskou společnost. Investice v této oblasti se budou i nadále soustředit na zefektivňování správy na celostátní, regionální i místní úrovni, na prosazování práva, na bezpečnost a právní stát, na ústavní proces a usmiřování (včetně pevného zaměření na konzultace a zapojování veřejnosti) a na průběh voleb v Somalilandu, Puntlandu, případně i voleb na federální úrovni.

Humanitární pomoc pro Somálsko

Evropská unie je rovněž významným dárcem humanitární pomoci milionům Somálců, kteří jsou ve své zemi a daném regionu (Etiopii, Keni a Džibutsku) postiženi násilnými konflikty a hladomorem.

V roce 2010 přidělila Evropská komise na humanitární pomoc Somálsku 35 milionů eur. V roce 2011 bylo této zemi dosud přiděleno 30 milionů a dalších 28 milionů bude ještě poskytnuto. Z těchto prostředků se hradí akce v oblasti zásobování potravinami, zdravotní péče, výživy, zajišťování přístřeší a pitné vody, propagace hygieny, podpory živobytí, ochrany a koordinace pomoci.

Navýšení humanitární pomoci Somálsku je součástí širšího balíčku k řešení závažné krize způsobené suchem a hladomorem v Africkém rohu. Zemím této části afrického kontinentu byla v roce 2011 dosud přidělena částka ve výši 97,47 milionu eur. Ve snaze zmírnit utrpení tak vysokého počtu obyvatelstva nicméně Komise zahájila postup k rychlému uvolnění dalších 60 milionů eur, čímž by celková pomoc dosáhla částky téměř 158 milionů eur.

Další informace

MEMO/11/549

IP/11/837 o návštěvě komisaře Piebalgse v Somalilandu

Přehled dění na stránkách Generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Internetové stránky GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Internetové stránky evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Catherine Ray (+32 22969921)

Wojtek Talko (+32 22978551)


Side Bar