Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Да помогнем на Сомалия да се възстанови и да се развива: Европейската комисия ще инвестира още 175 млн. EUR в управлението, образованието и продоволствената сигурност

Брюксел, 5 август 2011 г. Днес Андрис Пиебалгс, комисар на ЕС за развитието, съобщи решението за разширяване на дългосрочния ангажимент на Европа към Сомалия с допълнителни 175 млн. EUR за подкрепа на развитието. Средствата ще бъдат изпратени в Сомалиланд, Пунтланд и други региони, където вече са установени надеждни условия за сигурност и минимални нива на управление, както и в Централна Сомалия, където стабилността се увеличава и условията позволяват подкрепата за развитие да доведе до конкретни резултати

Комисарят Пиебалгс, който беше в Сомалия преди по-малко от месец, повтори своето убеждение, че подкрепата за развитие може да осигури устойчиви решения, тъй като тя е насочена към първопричините за продължителната криза. Комисарят заяви: „Сомалия се намира в тежка хуманитарна криза. Непосредствената причина за това е сушата, но първопричините лежат в дълбоките структурни проблеми на тази нестабилна държава. С тези нови средства ние ще допринесем за засилване на институциите и ще инвестираме в по-добра инфраструктура, продоволствена сигурност и образование. Ние вярваме, че нашият дългосрочен ангажимент ще помогне на Сомалия да напредне по пътя към приобщаващо и устойчиво икономическо развитие и стабилност. Нейният народ, който е страдал дълго, заслужава това“.

Настоящият пакет от помощи допълва текущия петгодишен пакет за подкрепа на Сомалия в размер на 212 млн. EUR (в периода между 2008 и 2013 г.). С него общите разпределени средства за Сомалия по Десетия европейски фонд за развитие нарастват до 387 млн. EUR.

Следва повече информация…

За повече информация:

Помощта на ЕС за развитие на Сомалия е основно съсредоточена в следните области:

  • Икономическо развитие/продоволствена сигурност, включително инфраструктура: ЕС финансира проекти в областта на селското стопанство, животновъдството, развитието на частния сектор и икономическата инфраструктура. Допълнителната подкрепа ще засили изпълнението на тези проекти и ще осигури подкрепа под формата на инфраструктура за подобряване на водоснабдяването и енергоснабдяването, управлението на отпадъците и здравните услуги за определени общини.

  • Образование: Сомалия все още се нарежда сред страните с най-ниско участие в образованието в света. С допълнителните средства ЕС ще повиши още повече равнището на грамотност чрез разширяване на мрежата от основни образователни услуги в нови географски региони и ще посрещне нуждите от образование на селското население и групите в неравностойно положение. Чрез целенасочени инвестиции в областта на професионалното обучение ЕС ще продължи да отговаря на неотложните нужди в ключови области, като бизнеса, предприемачеството, рибарството и животновъдството. Целенасочената помощ за институциите на висшето образование помага за задоволяване на неотложните нужди в областта на развитието на човешките ресурси в тази нестабилна обстановка.

  • Управление: ЕС вече е най-големият донор по основните програми, като подпомага публичния сектор, полицията, съдилищата, демократичните институции, изборните процеси и гражданското общество в Сомалия. Инвестициите в този сектор ще продължат да се съсредоточават върху засилване на ефективното управление на национално, регионално и местно ниво, върху правоприлагането, сигурността и налагане принципа на правовата държава, процесите на помирение и конституционния процес, със специално внимание върху публичните консултации и информирането на обществеността, като и върху изборните процеси в Сомалиланд, Пунтланд и при възможност на федерално ниво.

Хуманитарна помощ за Сомалия

Европейският съюз е също голям донор на хуманитарна помощ за милиони сомалийци, засегнати от насилието и глада в тяхната страна и в региона (Етиопия, Кения, Джибути).

През 2010 г. Европейската комисия отпусна хуманитарна помощ за Сомалия на стойност 35 млн. EUR. През 2011 г. вече са отпуснати 30 млн. EUR, като следват още 28 млн. EUR. Тези средства са за подкрепа на интервенции в областта на продоволствената сигурност, здравеопазването, изхранването, осигуряването на убежища, осигуряването на питейна вода, подобряването на хигиената, подпомагането на поминъка, защитата и координацията на помощта.

Увеличаването на средствата за хуманитарна помощ за Сомалия е част от по-голям пакет за справяне с тежката криза, предизвикана от сушата и глада в Африканския рог. През 2011 г. за страните от този регион е била отпусната сума в размер на 97,47 млн. EUR. Комисията започна процес за бърза мобилизация на още 60 млн. EUR, за да бъдат облекчени страданията на толкова много хора. Това ще увеличи размера на общата помощ в отговор на кризата на 158 млн. EUR.

За повече информация

MEMO/11/549

IP/11/837 относно посещението на комисар Пиебалгс в Сомалиланд

Брошура на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Интернет страница на ГД „Развитие и сътрудничество — EuropeAid“:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Уебсайт на комисаря по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

За контакти:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar