Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Standardni pomladanski Eurobarometer 2011: Evropejci bolj zaupajo gospodarstvu

V Bruslju, 4. avgusta 2011 – Letošnja pomladanska javnomnenjska raziskava Eurobarometra, ki jo dvakrat letno izvede Evropska unija, kaže, da so Evropejci vedno bolj optimistični glede pričakovanega gospodarskega razvoja, saj več ljudi meni, da smo najhujšo krizo že prebrodili. Po mnenju 43 % Evropejcev je vpliv krize na trg dela že dosegel vrhunec (glej prilogo). To je ena odstotna točka več kot v prejšnji raziskavi jeseni 2010 (MEMO/11/16) in 15 odstotnih točk več kot spomladi 2009. Evropejci tudi vedno pogosteje zahtevajo ukrepanje na ravni EU in tesnejše evropsko sodelovanje pri reševanju krize in izogibanju prihodnjim težavam. Skoraj osem od desetih Evropejcev meni, da bi bilo tesnejše usklajevanje gospodarskih politik med državami članicami EU učinkovito pri reševanju gospodarskih razmer.

„Zadnja raziskava Eurobarometra potrjuje, da Evropska unija postopoma izhaja iz krize. Ljudje verjamejo, da se EU učinkovito bori zoper krizo in da smo že na poti okrevanja,“ je dejala Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije. „Iz raziskave tudi izhaja, da večina ljudi verjame, da je EU našla pravo smer. Pričakujejo, da bodo institucije EU in nacionalne vlade še naprej obvladovale skupni izziv ohranjanja rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. Če bomo ravnali odgovorno, ima Evropa dobre možnosti, da iz krize izide močnejša, kot je bila pred njo.“.

Čeprav je splošni trend EU pozitiven, pa države, ki se še naprej soočajo z recesijo in vedno večjo brezposelnostjo, v zvezi s tem ohranjajo določeno mero dvoma. Med bolj „optimističnimi“ in „pesimističnimi“ državami obstajajo razlike. V večini držav članic, zlasti na Danskem (68 %), v Estoniji (64 %) in Avstriji (62 %), ljudje verjamejo, da je vpliv gospodarske krize na trg dela že dosegel vrhunec. Nasprotno mnenje imajo ljudje v državah, ki se s težavo otepajo krize, kot sta Portugalska (80 %) in Grčija (78 %).

Evropejci še naprej večinoma podpirajo zamisel „v slogi je moč“ (glej prilogo): 79 % Evropejcev (dve odstotni točki več kot jeseni 2010) soglaša s „tesnejšim usklajevanjem gospodarskih politik med vsemi državami članicami EU“, 78 % (tri odstotne točke več) se jih strinja s „strožjim nadzorom EU nad uporabo denarja davkoplačevalcev za reševanje bank in finančnih institucij“, 78 % (tri odstotne točke več) jih meni, da bi bilo učinkovito „tesnejše usklajevanje gospodarskih in finančnih politik držav evroobmočja“, 77 % (dve odstotni točki več) jih podpira „strožji nadzor EU nad dejavnostmi velikih finančnih skupin“ in 73 % (dve odstotni točki več) jih meni, da bi bila učinkovita „pomembnejša vloga EU pri urejanju finančnih storitev“.

Državljani tudi še naprej vidijo EU kot najučinkovitejšega akterja – učinkovitejšega od nacionalnih vlad – pri obvladovanju učinkov gospodarske krize (glej prilogo). EU ohranja prvo mesto (22 %, ena odstotna točka manj), tesno pa ji sledijo nacionalne vlade (20 %, nespremenjeno). Skupino G20 (14 %, dve odstotni točki manj) je na tretjem mestu nadomestil Mednarodni denarni sklad (15 %, nespremenjeno). Združene države (7 %, ena odstotna točka več) že tretjič zaporedoma od pomladanske raziskave Eurobarometra 2010 zaostajajo za mednarodnimi organizacijami.

Javna podpora strategiji Evropa 2020

Evropejci so vseh sedem pobud strategije Evropa 2020 (ki določa vrsto pobud za krepitev rasti in ustvarjanje novih delovnih mest (glej IP/10/225)) ocenili kot „pomembne“ (glej prilogo). Največ podpore so prejele pobude za „pomoč ljudem, ki se spopadajo z revščino in socialno izključenostjo, da se jim omogoči aktivna udeležba v družbi“ (79 %, tri odstotne točke več), „posodobitev trgov dela zaradi povečanja zaposlenosti“ (76 %, tri odstotne točke več) ter „podporo gospodarstvu, ki zmanjšuje uporabo naravnih virov in izloča manj toplogrednih plinov“ (70 %, tri odstotne točke več). Večina Evropejcev tudi verjame, da sta cilja strategije Evropa 2020, in sicer spodbujanje inovacij in povečanje konkurenčnosti, stvarna in dosegljiva.

Poleg tega je večina Evropejcev optimistična glede prihodnosti, saj meni, da strategija Evropa 2020 EU usmerja na pravo pot: 46 % (nespremenjeno). Je tudi mnenja, da „gre EU v pravo smer za izhod iz krize in spopadanje z novimi svetovnimi izzivi“. Takšnega mnenja je večina vprašanih, in sicer 46 % ali več v 21 od 27 držav članic.

Ozadje

Podlaga za letošnjo pomladansko raziskavo Eurobarometra so bili osebni intervjuji, opravljeni med 6. in 26. majem 2011. V intervjujih je sodelovalo skupaj 31 769 oseb v 27 državah članicah EU in v državah kandidatkah.

Več informacij

Letošnja pomladanska raziskava Eurobarometra (prvi rezultati) je na voljo na:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_en.htm.

Podrobnejše informacije o priporočilih za posamezno državo članico za leto 2011, ki jih je predlagala Evropska Komisija, so na voljo na IP/11/685.

PRILOGA

1. Pozitiven odnos v zvezi z vplivom krize je vedno pogostejši

2. Razlike med državami članicami glede na vpliv krize

3. EU izvaja učinkovite ukrepe zoper krizo

4. Evropejci še naprej večinoma podpirajo zamisel „v slogi je moč“

5. EU je v najboljšem položaju za sprejemanje učinkovitih ukrepov zoper učinke krize

6. Podpora pobudam strategije Evropa 2020

Kontakti :

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar