Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Eurobarometer voorjaar 2011: Europeanen hebben meer vertrouwen in economie

Brussel, 4 augustus 2011 – De Europeanen worden optimistischer over de economische vooruitzichten. Volgens de voorjaars-Eurobarometer, de halfjaarlijkse opiniepeiling van de Europese Unie, menen thans meer respondenten dat het dieptepunt van de crisis inmiddels achter de rug is. 43% van de Europeanen denkt dat de crisis haar ergste gevolgen voor de werkgelegenheid nu heeft gehad (zie bijlage). Dat is één procentpunt meer dan in de najaarspeiling van 2010 (MEMO/11/16) en 15 procentpunt meer dan in het voorjaar van 2009. Meer Europeanen willen dat de EU actie onderneemt en dat de lidstaten krachtiger samenwerken om de crisis te bezweren en nieuwe problemen te voorkomen. Bijna 8 op de 10 Europeanen denken dat de economische situatie doeltreffend kan worden aangepakt door het economisch beleid van de EU-lidstaten krachtiger te coördineren.

"De meest recente Eurobarometerpeiling bevestigt dat de Europese Unie langzamerhand weer uit het dal klimt. De burger meent dat de EU doeltreffende anticrisismaatregelen treft en dat de weg naar herstel is ingeslagen," aldus vicevoorzitter van de Europese Commissie Viviane Reding. "De peiling wijst ook uit dat de meeste mensen vinden dat het in de EU de goede kant op gaat. Zij verwachten dat de EU-instellingen en nationale overheden zich blijven inzetten voor de gezamenlijke opgave de economie en de werkgelegenheid verder te laten groeien. Als alle partijen verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen, kan Europa beslist sterker uit deze crisis tevoorschijn komen."

Hoewel de algemene tendens in de EU positief is, heerst er in de landen waar de recessie voortduurt en de werkloosheid groeit nog enige scepsis. Al naargelang het land overheerst optimisme of pessimisme. In de meeste lidstaten, en in het bijzonder in Denemarken (68%), Estland (64%) en Oostenrijk (62%), wordt gedacht dat de ergste gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid nu achter de rug zijn. Daar denkt men heel anders over in landen die nog worstelen met de crisis, zoals Portugal (80%) en Griekenland (78%).

De gedachte "samen staan we sterker" wordt in Europa nog steeds breed gedragen (zie bijlage): 79% (+2 procentpunten t.o.v. najaar 2010) is vóór een krachtiger coördinatie van het economisch beleid van de EU-lidstaten, 78% (+3) is vóór scherper EU-toezicht op het gebruik van overheidsgeld voor het redden van banken en financiële instellingen, 78% (+3) is van mening dat een krachtiger coördinatie van het economisch en financieel beleid van de eurozonelanden vrucht zou afwerpen, 77% (+2) is voorstander van scherper EU-toezicht op de activiteiten van grote financiële groepen en 73% (+2) denkt dat een grotere rol van de EU bij het reguleren van financiële dienstverlening een goede zaak is.

Ook blijven de burgers de EU als de meest doeltreffende actor zien waar het gaat om de aanpak van de economische crisis (zie bijlage). De EU staat hier dus nog steeds op de eerste plaats (22%, -1), onmiddellijk gevolgd door de nationale regeringen (20%, onveranderd). De G-20 (14%, -2) is van de derde plaats verdrongen door het Internationaal Monetair Fonds (15%, onveranderd). Voor de derde achtereenvolgende maal sinds de voorjaars-Eurobarometer van 2010 komen de Verenigde Staten (7%, +1) na de internationale organisaties.

Publieke steun voor Europa 2020-strategie

De Europa 2020-strategie omvat een reeks van zeven initiatieven voor meer groei en werkgelegenheid (zie IP/10/225), die door de burgers van Europa alle als "belangrijk" worden aangemerkt (zie bijlage). Hulp aan armen en anderen die langs de zijlijn blijven staan, opdat zij een actieve rol in de samenleving kunnen spelen (79%, +3), modernisering van de arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te vergroten (79%, +3) en bevordering van een economie die minder natuurlijke hulpbronnen gebruikt en minder broeikasgassen uitstoot (76%, +3) kunnen op de meeste bijval rekenen. De meeste Europeanen vinden de doelstellingen van de Europa 2020-strategie – innovatie bevorderen en concurrentievermogen opvoeren – realistisch en haalbaar.

Ten slotte zijn de meeste respondenten optimistisch over de toekomst: 46% vindt dat de Europa 2020-strategie de EU weer op de goede weg zet (onveranderd). Zij zijn van mening dat de EU de juiste richting is ingeslagen om de crisis achter zich te laten en de nieuwe mondiale uitdagingen aan te gaan. Deze zienswijze wordt in 21 van de 27 lidstaten gedeeld door netto-meerderheden van 46% of meer.

Achtergrond

De voorjaars-Eurobarometer 2011 is gebaseerd op persoonlijke interviews die zijn afgenomen tussen 6 en 26 mei 2011. In totaal zijn 31 769 mensen geïnterviewd in de 27 EU-lidstaten en de vijf kandidaat-landen.

Meer informatie

De voorjaars-Eurobarometer 2011 (eerste resultaten) is te vinden op:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_en.htm

Zie IP/11/685 voor meer gegevens over de landenspecifieke aanbevelingen die de Europese Commissie heeft voorgesteld voor 2011.

BIJLAGE

1. Positieve houding ten aanzien van de gevolgen van de crisis wint terrein

2. De gevolgen van de crisis: verschillen tussen de lidstaten

3. De EU neemt doeltreffende anticrisismaatregelen

4. De gedachte "samen staan we sterker" wordt nog steeds door vele Europeanen gedeeld

5. De EU geldt als de meest doeltreffende actor waar het gaat om de aanpak van de economische crisis

6. Steun voor Europa 2020-initiatieven

Contactpersonen:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar