Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kevään 2011 Eurobarometrin mukaan eurooppalaisten luottamus talouteen on kasvanut

Bryssel, 4. elokuuta 2011 – Eurooppalaiset alkavat suhtautua aiempaa optimistisemmin talousnäkymiin. Yhä useampi arvelee, että pahin kriisi on ohi, käy ilmi kevään 2011 Eurobarometrista. Euroopan unionin kerran puolessa vuodessa tekemän mielipidemittauksen mukaan 43 % eurooppalaista on sitä mieltä, että kriisin pahin vaikutus työmarkkinoihin on ohitettu (ks. liite). Tämä tarkoittaa yhden prosenttiyksikön eroa verrattuna syksyn 2010 tutkimukseen (MEMO/11/16) ja 15 prosenttiyksikön eroa kevään 2009 tutkimukseen. Eurooppalaiset vaativat myös yhä useammin EU:n toimintaa ja tiiviimpää eurooppalaista yhteistyötä kriisistä selviytymiseksi ja ongelmien välttämiseksi tulevaisuudessa. Lähes kahdeksan kymmenestä on sitä mieltä, että talouspolitiikan tiukempi koordinointi EU:n jäsenvaltioiden kesken edistäisi taloudellisesta tilanteesta selviämistä.

EU-komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin mukaan tuorein Eurobarometri-tutkimus vahvistaa, että Euroopan unioni on vähitellen selviytymässä kriisistä. Kansalaiset uskovat, että EU toteuttaa tehokkaita kriisitoimenpiteitä ja että toipuminen on alkanut. Hän jatkaa: ”Tutkimuksesta käy ilmi myös se, että suurin osa ihmisistä uskoo, että EU on nyt menossa oikeaan suuntaan. He odottavat EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden hallitusten jatkavan työtä kaikille yhteisistä haasteista – kasvun tukemisesta ja työpaikkojen luomisesta – selviytymiseksi. Jos me kaikki toimimme vastuullisesti, Euroopalla on hyvät mahdollisuudet selvitä kriisistä entistä vahvempana.”

Vaikka EU:n yleinen suuntaus on positiivinen, skeptisyys on yhä vallalla maissa, joissa taantuma jatkuu ja työttömyys kasvaa. Maiden välillä on eroja. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita, erityisesti Tanskassa (68 %), Virossa (64 %) ja Itävallassa (62 %) uskotaan, että talouskriisin vaikutukset työmarkkinoihin ovat saavuttaneet huippunsa. Mielipiteet ovat päinvastaiset kriisissä edelleen pyristelevissä maissa, kuten Portugalissa (80 %) ja Kreikassa (78 %).

Eurooppalaisista valtaosan mukaan ”yhteistyö lisää voimaa” (ks. liite). Vastaajista 79 % (+2 prosenttiyksikköä verrattuna syksyyn 2010) kannattaa ajatusta talouspolitiikan tiiviimmästä koordinoinnista kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kesken, 78 % (+3) puoltaa tiukempaa EU:n valvontaa silloin, kun julkisia varoja käytetään pankkien ja rahoituslaitosten pelastamiseen, 78 % (+3) on sitä mieltä, että euroalueen maiden tiukemmasta keskinäisestä talous- ja finanssipolitiikasta olisi hyötyä, 77 % (+2) antaa tukensa sille, että EU tehostaa suurten rahoitusalan ryhmittymien toiminnan valvontaa, ja 73 % (+2) on sitä mieltä, että EU:lle kannattaisi antaa merkittävämpi asema rahoituspalvelujen sääntelyssä.

Kansalaisten mielestä EU on edelleen tehokkain toimija torjuttaessa talouskriisin vaikutuksia (ks. liite). EU on säilyttänyt ensimmäisen sijan (22 %, -1) ennen kansallisia hallituksia, jotka ovat heti seuraavana (20 %, ei muutosta). G20-maiden ryhmä (14 %, -2) menetti kolmannen sijansa Kansainväliselle valuuttarahastolle (15 %, ei muutosta). Yhdysvallat (7 %, +1) sijoittuu jo kolmannen kerran peräkkäin kansainvälisten organisaatioiden jälkeen.

Yleinen tuki Eurooppa 2020 ‑strategialle

Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistetaan lukuisia aloitteita kasvun ja työpaikkojen määrän lisäämiseksi (ks. IP/10/225). Eurooppalaisten mielestä kaikki seitsemän aloitetta olivat tärkeitä (ks. liite). Eniten kannatusta sai aloite, jolla tuetaan köyhiä ja sosiaalisesti syrjäytyneitä ja autetaan heitä toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa (79 %, +3), seuraavana oli työmarkkinoiden uudistaminen työllisyyttä lisäävällä tavalla (79 %, +3) ja kolmanneksi eniten kannatusta sai aloite tukea sellaista taloutta, joka käyttää vähemmän luonnonvaroja ja jonka kasvihuonepäästöt ovat pienemmät (76 %, +3). Valtaosa eurooppalaisia uskoo myös, että Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteet – innovoinnin edistäminen ja kilpailukyvyn parantaminen – ovat realistisia ja saavutettavissa.

Suuri osa eurooppalaisia (46 %, ei muutosta) suhtautuu optimistisesti tulevaisuuteen ja on sitä mieltä, että Eurooppa 2020 ‑strategia ohjaa EU:ta oikeaan suuntaan. Vastaajista 46 % tai enemmän 21 jäsenvaltiossa katsoi, että EU on menossa oikeaan suuntaan irti kriisistä ja kohti uusia maailmanlaajuisia haasteita.

Taustaa

Kevään 2011 Eurobarometria varten haastateltiin 6.–26. toukokuuta 2011 henkilökohtaisesti yhteensä 31 769 henkilöä 27 EU-maassa ja ehdokasmaissa.

Lisätietoja

Kevään 2011 Eurobarometri (ensimmäiset tulokset) on osoitteessa:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_en.htm

Lisätietoja Euroopan komission ehdottamista maakohtaisista suosituksista vuodeksi 2011 löytyy lehdistötiedotteesta IP/11/685.

LIITE

1. Myönteinen näkemys valtaa alaa – pahin kriisi on ohi

2. Kriisin vaikutukset – erot jäsenvaltioittain

3. EU toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä kriisin torjumiseksi

4. Eurooppalaisista valtaosan mukaan ”yhteistyö on voimaa”

5. EU:lla on paras asema toteuttaa tehokkaita toimia kriisin vaikutusten torjumiseksi

6. Tuki Eurooppa 2020 ‑aloitteille

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar