Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόμετρο 2011: οι Ευρωπαίοι αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην οικονομία

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2011 – Σύμφωνα με το εαρινό Ευρωβαρόμετρο του 2011, την εξαμηνιαία δημοσκόπηση που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι αρχίζουν και πάλι να είναι περισσότερο αισιόδοξοι για τις οικονομικές προοπτικές, και συνεχώς περισσότερα άτομα υποστηρίζουν ότι η χειρότερη φάση της κρίσης έχει πλέον παρέλθει. Το 43% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά εργασίας έχουν ήδη φθάσει στο σημείο κορύφωσής τους (βλ. παράρτημα). Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2010 (MEMO/11/16) και 15 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την άνοιξη του 2009. Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι ζητούν σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό να αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία για την αντιμετώπιση της κρίσης και την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων. Οι 8 περίπου στους 10 Ευρωπαίους είναι της γνώμης ότι ο στενότερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ θα συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης.

«Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέρχεται σταδιακά από την κρίση. Ο κόσμος πιστεύει ότι η ΕΕ λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα κατά της κρίσης, και ότι η οικονομία της έχει επανέλθει στο δρόμο της ανάκαμψης» δήλωσε η Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Όπως γίνεται επίσης φανερό από την έρευνα, τα περισσότερα άτομα πιστεύουν ότι η ΕΕ οδεύει τώρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που περιμένουν από τα θεσμικά όργανά της και από τις εθνικές κυβερνήσεις είναι να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν την κοινή πρόκληση, και συγκεκριμένα τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εάν ενεργήσουμε όλοι με υπευθυνότητα, η Ευρώπη έχει πολλές πιθανότητες να εξέλθει από την κρίση ισχυρότερη από πριν.»

Ενώ η γενική τάση στην ΕΕ είναι θετική, υπάρχει ακόμη κάποιος σκεπτικισμός στις χώρες που εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με την ύφεση και την αυξανόμενη ανεργία. Υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το αν οι χώρες είναι περισσότερο «αισιόδοξες» ή περισσότερο «απαισιόδοξες». Τα περισσότερα κράτη μέλη, ιδίως η Δανία (68%), η Εσθονία (64%) και η Αυστρία (62%), πιστεύουν ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας έχουν ήδη φθάσει στο σημείο κορύφωσης. Αντίθετη είναι η άποψη που επισημαίνεται στις χώρες που αγωνίζονται για να βγουν από την κρίση, όπως στην Πορτογαλία (80%) και την Ελλάδα (78%).

Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν, σε μεγάλη κλίμακα, την ιδέα «η ισχύς εν τη ενώσει» (βλ. παράρτημα): το 79% (δηλ. συν 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το φθινόπωρο του 2010) τάσσεται υπέρ του «στενότερου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ», το 78% (συν 3 μονάδες) είναι υπέρ του «αυστηρότερου ελέγχου από την ΕΕ, όταν αφιερώνονται δημόσια κεφάλαια στη διάσωση τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών», το 78% (συν 3 μονάδες) πιστεύει ότι «ο στενότερος συντονισμός των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης» θα ήταν χρήσιμος, το 77% (συν 2 μονάδες) υποστηρίζει τον αυστηρότερο έλεγχο των δραστηριοτήτων μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων από την ΕΕ και το 73% (συν 2 μονάδες) θεωρεί ότι «η ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως προς τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών» θα είχε αποτέλεσμα.

Οι πολίτες εξακολουθούν επίσης να θεωρούν την ΕΕ ως τον πλέον αποτελεσματικό παράγοντα, πολύ περισσότερο από τις εθνικές κυβερνήσεις, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης (βλ. παράρτημα). Η ΕΕ διατηρεί την πρώτη θέση (22%, μείον μία ποσοστιαία μονάδα), αλλά ακολουθούν με μικρή απόσταση οι εθνικές κυβερνήσεις (20%, αμετάβλητο ποσοστό). Η ομάδα G20 (14%, μείον 2 μονάδες) έχασε την τρίτη θέση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (15%, αμετάβλητο ποσοστό). Για τρίτη συνεχόμενη φορά από το εαρινό Ευρωβαρόμετρο 2010, οι Ηνωμένες Πολιτείες (7%, συν μία μονάδα) βρίσκονται πίσω από τους διεθνείς οργανισμούς.

Στήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από την κοινή γνώμη

Όσον αφορά τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία θεσπίζει σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας (βλ. IP/10/225), οι Ευρωπαίοι χαρακτήρισαν ως «σημαντικές» και τις επτά πρωτοβουλίες (βλ. παράρτημα). Η κοινή γνώμη υποστήριξε περισσότερο την «παροχή συνδρομής στα φτωχά και κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα, έτσι ώστε να μπορούν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία» (79%, συν 3 μονάδες), τον «εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας, με σκοπό να αυξηθούν τα επίπεδα της απασχόλησης» (79%, συν 3 μονάδες) και την «υποστήριξη μιας οικονομίας που χρησιμοποιεί λιγότερους φυσικούς πόρους και εκπέμπει λιγότερα αέρια θερμοκηπίου» (76%, συν 3 μονάδες). Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν επίσης ότι οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως η ενθάρρυνση της καινοτομίας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, είναι ρεαλιστικοί και εφικτοί.

Τέλος, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι αισιόδοξοι για το μέλλον, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θέτει την ΕΕ στη σωστή τροχιά: 46% (αμετάβλητο ποσοστό). Συμφωνούν ότι η «ΕΕ οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση για την έξοδο από την κρίση και την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο», άποψη την οποία συμμερίζονται ξεκάθαρες πλειοψηφίες, 46% ή περισσότερο, σε 21 από τα 27 κράτη μέλη.

Ιστορικό

Το εαρινό Ευρωβαρόμετρο 2011 πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις από τις 6 έως τις 26 Μαΐου 2011. Συνολικά, ερωτήθηκαν 31 769 άτομα σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το εαρινό Ευρωβαρόμετρο 2011 (πρώτα αποτελέσματα) είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις ανά χώρα που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2011, βλ. IP/11/685.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Κερδίζει έδαφος η θετική στάση έναντι των επιπτώσεων της κρίσης

2. Διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τις επιπτώσεις της κρίσης

3. Η ΕΕ λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα κατά της κρίσης

4. Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν σε μεγάλη κλίμακα την ιδέα «η ισχύς εν τη ενώσει»

5. Η ΕΕ είναι ο πλέον κατάλληλος παράγων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης

6. Στήριξη των πρωτοβουλιών που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar