Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Növekvő társfinanszírozási arányok az uniós alapoknál – az európai gazdaságélénkítés fokozása

Brüsszel, 2011. augusztus 1. – Az Európai Bizottság a mai napon olyan intézkedésekben állapodott meg, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az EU leginkább bajban lévő gazdaságainak talpra állításához.

A javaslat értelmében hat országnak kisebb arányban kell hozzájárulnia azokhoz a projektekhez, amelyeket jelenleg az Európai Unióval együtt társfinanszíroz. A Bizottság kiegészítő uniós társfinanszírozást bocsát Görögország, Írország, Portugália, Románia, Lettország és Magyarország rendelkezésére, amely ezen országok mindegyikében elengedhetetlen a növekedéshez és a versenyképesség fellendítését célzó projektekhez. Ennek eredményeként kevesebb tagállami hozzájárulást kell előteremteni egy olyan időszakban, amikor a nemzeti költségvetés amúgy is jelentős nyomás alatt áll. Így el lehet indítani az olyan programokat, amelyeket a nemzeti finanszírozás hiánya miatt eddig nem tudtak végrehajtani, a gazdaság pedig új forrásokhoz juthat.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott: „A rendkívüli javaslatokkal a rendkívüli körülményekre reagálunk. A pénzügyi támogatási programok mellett az alapok gyorsabb rendelkezésre bocsátása tanúbizonyságot tesz a Bizottság azon szándékáról, hogy fokozza a fellendülést és versenyképességet a pénzügyi válság által leginkább érintett országokban, így járulva hozzá egy egyfajta gazdaságélénkítő Marshall-tervhez. Ez a határozat létfontosságú forrásokat juttat a nemzeti gazdaságokba, egyúttal pedig csökkenti a nemzeti költségvetésekre nehezedő, a projektek társfinanszírozásából adódó nyomást. Kérem tehát az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy haladék nélkül fogadják el a határozatot annak érdekében, hogy a pénz jövő év elején eljuthasson oda, ahol szükség van rá.”

Az intézkedés nem jelent új vagy további finanszírozást, lehetővé teszi viszont, hogy az uniós kohéziós, vidékfejlesztési és halászati alapokhoz már korábban hozzárendelt forrásokat hamarabb vissza lehessen téríteni. Az uniós hozzájárulás akár 95%-ra is növelhető, amennyiben az érintett tagállam ezt kéri. Ezt a projektek rangsorolásának kell kísérnie, amely során az olyan növekedést és foglalkoztatást célzó projektek kerülnek az első helyre, mint a munkaerő megtartása, üzleti csoportulások kialakítása, vagy a közlekedési infrastruktúrába történő beruházások. Ily módon növelni lehet a végrehajtási arányt és az abszorpció-kapacitást, és gyorsabban lehet kiegészítő forrásokat juttatni a gazdaságba.

A célcsoportot azok a tagállamok képzik, amelyeket leginkább érintett a válság, és amelyek pénzügyi támogatást kaptak, vagy a nem euróövezeti tagállamok részére fenntartott fizetésimérleg-mechanizmus programokból (Románia, Lettország és Magyarország) vagy az euróövezethez tartozó tagállamoknak fenntartott európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus programokból részesültek (Görögország, Írország és Portugália).

A Bizottság felkéri a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy a javaslatot gyorsított jogalkotási eljárás útján 2011 végéig fogadják el annak érdekében, hogy a létfontosságú projektek minél hamarabb elkezdődhessenek.

Ez a kiegészítő finanszírozásra irányuló rendkívüli intézkedés ideiglenes jellegű, amely megszűnik, mihelyst a tagállam nem részesül többé támogatásban a pénzügyi támogatási programokból.

Az alapok abszorpciójának elősegítésére a Bizottság együttműködik az érintett tagállamokkal, hogy megszüntessék a szűk keresztmetszeteket, megerősítsék az adminisztratív kapacitásokat, valamint hogy felgyorsítsák a végrehajtást és az egyes projektek forrásfelhasználását. Görögország esetében a Bizottság munkacsoportot hozott létre, amely segít a gazdasági kiigazítási programban meghatározott intézkedések végrehajtásában és az uniós alapok minél gyorsabb igénybevételéhez szükségeses lépések megtételében.

Előzmények

A Bizottság javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Görögország, Írország, Portugália, Románia, Lettország és Magyarország esetében a kohéziós, vidékfejlesztési és halászati szakpolitikákban alkalmazott jelenlegi uniós társfinanszírozási rendszer kiigazítására. Az érintett tagállamnak kérelmet kell benyújtania ahhoz, hogy részesülhessen az új rendszer által nyújtott kedvezményekből. A tervek szerint a következő legmagasabb összegekről (euró milliós egységeiben kifejezve) van szó:

Tagállam

Összesen

A 6 tagállam részére együttesen

2884

Tagállamonként

Görögország

879

Magyarország

308

Írország

98

Lettország

255

Portugália

629

Románia

714

Az érintett alapok és céljaik

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

Az ERFA célja a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése az Európai Unióban. Foglalkozik a regionális különbségekből adódó problémák megoldásával, emellett az Unió egész területén támogat regionális fejlesztésre, gazdasági változásra, fokozottabb versenyképességre és területi együttműködésre irányuló programokat is. Az alap célzottan irányul az infrastruktúra fejlesztésére, a versenyképesség fokozására, a kutatás és innováció, valamint a fenntartható regionális fejlődés ösztönzésére. A következőkre irányuló projektet karolja fel: innováció és tudásalapú gazdaság, környezetvédelem és kockázat-megelőzés, energiahatékonyság, valamint a közlekedés és a távközlés összekapcsolhatósága.

Kohéziós Alap

A Kohéziós Alap a közlekedési és környezeti infrastruktúrára, valamint az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra összpontosít azokban a tagállamokban, ahol a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el az EU-átlag 90%-át. Az alap ezen országok gazdasági és társadalmi hátrányait hivatott csökkenteni, továbbá gazdaságuk stabilizálását elősegíteni. A következőkre irányuló projektet karolja fel: a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok kiépítése, az energiahatékonyság támogatása, a megújuló energiaforrások használata és a közösségi közlekedés erősítése.

Európai Szociális Alap (ESZA)

Az ESZA olyan programokat támogat, amelyek az EU-ban a magasabb arányú foglalkoztatás és a társadalmi befogadás magasabb szintjének elérésére irányulnak. Az alap támogatja a tagállamokat, hogy azok jobban felkészíthessék az európai munkavállalókat és vállalatokat az új, globális kihívásokra. Segít továbbá a munkavállalóknak új készségek elsajátításában, vagy a vállalatoknak a változások véghezvitelében.

Európai Halászati Alap (EHA)

Az EHA célja a következők pénzügyi támogatása: a rendelkezésre álló természeti erőforrások és az uniós flotta halászati kapacitása közötti fenntartható egyensúly elősegítése, a belvízi halászat fenntartható fejlődésének elősegítése, a halászati és az akvakultúra-ágazat versenyképességének fokozása, a halászati és akvakultúra-tevékenységekkel kapcsolatos környezet védelmének erősítése, a fenntartható fejlődés és az életminőség javítása olyan környékeken, ahol a halászati és az akvakultúra-tevékenységet folytatnak.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)

Az EMVA célja az EU vidékfejlesztési szakpolitikájának megerősítése. Az alap a következőkhöz járul hozzá: a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási versenyképesség javítása, a környezet és a vidéki táj minőségének javítása, az életminőség és a gazdasági tevékenységek irányításának javítása a vidéki térségekben. Az EMVA kiegészíti az Unió prioritásaihoz hozzájáruló nemzeti, regionális és helyi fellépéseket.

További információk:

Pénzügyi támogatási mechanizmusok

Fizetésimérleg-mechanizmus nem euróövezeti tagállamoknak

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm

Európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus az euróövezethez tartozó tagállamoknak

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm

Kapcsolattartók :

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar