Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Ökat stöd till grönsakssektorn efter ehec-krisen

Bryssel, den 28 juli 2011 – Medlemsländerna stöder kommissionens förslag om att öka EU-stödet enligt krisplanen för grönsaksproducenter som påverkats av ehec-krisen från 210 till 227 miljoner euro. Tack vare detta kommer kommissionen att kunna ersätta 100 % av kraven på kompensation från de olika medlemsländerna.

Medlemsländernas anmälningar om begäran om EU-stöd för alla undantagsåtgärder, till exempel uttag ur lager och grön och obärgad skörd, visar att de ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder som vidtagits i samband med ehec-krisen är något allvarligare än man tidigare trott. Med tanke på de betydande störningarna på frukt- och grönsaksmarknaden och den skadliga inverkan på frukt- och grönsakssektorn anser kommissionen att det är lämpligt att öka budgeten till 227 miljoner euro.

– Användningen av medlen för den gemensamma jordbrukspolitiken måste motiveras noggrant, säger Dacian Cioloș, kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling. Flera medlemsländer lämnade förra veckan kompletterande uppgifter för deras ersättningskrav. I dag har vi en klar bild av det totala antalet krav på kompensation. För att vi ska kunna tillgodose alla medlemsländers krav på ersättning föreslår jag att vi ökar den tillgängliga budgeten. Detta säkerställer att vi kan stödja våra grönsaksproducenter tillräckligt mycket i en tid som är ekonomiskt svår för sektorn, och att vi har möjlighet att ersätta alla krav på kompensation under perioden 26 maj till 30 juni. Redan i början av krisen sade jag att jag ville visa att EU kan reagera snabbt när det behövs. Jag kommer nu att uppmana kommissionen att godkänna budgetökningen snarast möjligt för att medlemsländerna ska kunna utbetala EU-stödet till de stödberättigade producenterna.

Bakgrund

Den 17 juni godkände kommissionen ett katastrofhjälppaket värt 210 miljoner euro till grönsaksodlare. Tack vare detta system kunde EU ersätta producenter för de gurkor, tomater, sallad, squashar och paprikor som togs bort från marknaden mellan den 26 maj och slutet av juni till följd av ehec-utbrottet. Enligt beslutet kommer högst 50 % av det vanliga producentpriset för olika produkter att betalas i juni (70 % för medlemmar i producentorganisationer).

Medlemsländerna ombads meddela om sina slutliga ersättningskrav senast den 18 juli. Några medlemsländer var dock tvungna att lämna kompletterande uppgifter. Kommissionen erhöll och analyserade de kompletterande uppgifterna, och i vissa fall de uppdaterade anmälningarna, från de berörda medlemsländerna, och har nu en klar bild av det totala antalet krav.

Det totala EU-stödet per medlemsland för de åtgärder som vidtagits mellan den 26 maj och den 30 juni anges i tabellen i bilagan.

EU-stöd per medlemsland i euro

Medlemsland:

Totalt i euro

AT

2.234.103

BE

3.605.663

BG

2.562.748

CY

N.C.

CZ

261.935

DE

16.003.721

DK

858.423

EE

1.321

EL

7.788.420

ES

70.971.314

FI

N.C.

FR

1.655.415

HU

1.515.586

IE

13.159

IT

34.624.639

LT

N.C.

LU

N.C.

LV

57.381

MT

N.C.

NL

27.180.632

PL

46.395.480

PT

5.243.752

RO

3.745.035

SE

112.872

SI

192.675

SK

536.107

UK

649.175

TOTALT

226.209.556

Kontaktpersoner:

Roger Waite +32 22961404

Johan Reyniers +32 22956728


Side Bar