Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Povečanje podpore za sektor zelenjave po krizi zaradi bakterije E. coli

V Bruslju, 28. julija 2011 – Države članice so sprejele predlog Komisije, da bi se podpora EU v okviru načrta za izredne razmere, namenjena proizvajalcem zelenjave, ki jih je prizadela kriza zaradi bakterije E. coli, povečala z 210 milijonov EUR na 227 milijonov EUR. To bo Komisiji omogočilo, da v celoti izplača zahtevke za nadomestilo različnim državam članicam.

Na podlagi poročanja držav članic o zahtevani podpori EU za vse izredne ukrepe, tj. umik, pobiranje nezrelega pridelka ali ustavljeno pobiranje pridelka, kaže, da je bil finančni vpliv ukrepov, sprejetih v okviru krize zaradi bakterije E. coli, nekoliko večji od pričakovanega. Glede na znatne motnje, ki so se pojavile na trgu sadja in zelenjave ter škode, ki jo je zaznal sektor sadja in zelenjave, Komisija meni, da je povečanje proračuna na 227 milijonov EUR primerno.

Komisar EU za kmetijstvo in razvoj podeželja, Dacian Cioloş, je dejal: „Poraba javnih sredstev SKP mora biti v celoti upravičena. Nekatere države članice so prejšnji teden poslale dodatne informacije glede zahtevkov za nadomestilo. Danes imamo jasno predstavo o višini zahtevkov. Za omogočanje izplačil vseh zahtevkov predlagam povečanje razpoložljivih sredstev. To bo zagotovilo ustrezno podporo našim proizvajalcem zelenjave v trenutnih težkih gospodarskih časih za ta sektor in omogočilo plačilo odškodnine zahtevkov vseh držav članic za obdobje od 26. maja do 30. junija. Že od začetka krize sem si prizadeval, da bi pokazali, kako se Evropa v času potreb lahko hitro odzove. Komisiji bom zdaj predlagal, da to povečanje proračuna sprejme v najkrajšem možnem času in s tem omogoči državam članicam, da upravičenim proizvajalcem kmalu izplačajo podporo EU.“

Ozadje

Komisija je 17. junija sprejela paket pomoči za izredne razmere, namenjene pridelovalcem sveže zelenjave, v višini 210 milijonov EUR. Program predvideva izplačila EU za proizvajalce kumar, paradižnikov, zelene solate, bučk in sladke paprike, umaknjenih s trga med 26. majem in koncem junija zaradi izbruha epidemije okužb z bakterijo E.coli. Sklep predvideva izplačilo do največ 50 % (70 % za proizvajalce, včlanjene v organizacije proizvajalcev) običajne cene proizvajalca za posamezne proizvode v mesecu juniju.

Države članice so morale končne zahtevke za nadomestilo predložiti do 18. julija. Glede zahtevkov za nadomestilo nekaterih držav članic so bile potrebne in zahtevane dodatne informacije. Komisija je te dodatne informacije prejela in analizirala ter v nekaterih primerih posodobila zahtevke za nadomestilo zadevnih držav članic. Zdaj ima jasno predstavo o višini zahtevkov.

V priloženi preglednici so navedene vsote podpore EU za posamezne države članice za ukrepe v obdobju od 26. maja do 30. junija.

Podpora EU na državo članico – v EUR

Država članica

SKUPAJ – EUR

AT

2 234 103

BE

3 605 663

BG

2 562 748

CY

N.C.

CZ

261 935

DE

16 003 721

DK

858 423

EE

1 321

EL

7 788 420

ES

70 971 314

FI

N.C.

FR

1 655 415

HU

1 515 586

IE

13 159

IT

34 624 639

LT

N.C.

LU

N.C.

LV

57 381

MT

N.C.

NL

27 180 632

PL

46 395 480

PT

5 243 752

RO

3 745 035

SE

112 872

SI

192 675

SK

536 107

UK

649 175

SKUPAJ

226 209 556

Kontaktne osebe:

Roger Waite (+32 22961404)

Johan Reyniers (+32 22956728)


Side Bar