Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Zvýšenie podpory pre odvetvie zeleniny v dôsledku krízy spôsobenej baktériou E-coli

Brusel 28. júla 2011 – Členské štáty schválili návrh Komisie zvýšiť podporu EÚ v rámci núdzového plánu pre výrobcov zeleniny postihnutých krízou spôsobenou baktériou E-coli z 210 mil. EUR na 227 mil. EUR. Komisii sa tým umožní vyplatiť 100 % žiadostí o náhradu z rôznych členských štátov.

Na základe oznámení všetkých členských štátov o žiadostiach o podporu EÚ na všetky výnimočné opatrenia, t. j. stiahnutia, zelený zber a neuskutočnený zber, sa zdá, že finančný vplyv opatrení prijatých v súvislosti s krízou spôsobenej baktériou E-coli je o niečo väčší ako sa očakávalo. Vzhľadom na výrazné narušenie trhu s ovocím a zeleninou a vzhľadom na škodu spôsobenú tomuto odvetviu Komisia považuje za primerané zvýšiť tento rozpočet až do výšky 227 mil. EUR.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş vyhlásil: „Čerpanie finančných prostriedkov SPP musí byť v plnej miere odôvodnené. Niekoľko členských štátov poskytlo minulý týždeň doplňujúce informácie k svojim žiadostiam o náhradu. Dnes máme jasný prehľad o celkovom objeme žiadostí o náhradu. S cieľom umožniť vyplatenie celého objemu žiadostí navrhujem zvýšiť rozpočet, ktorý je k dispozícii. V ťažkých hospodárskych časoch, ktorým musí postihnuté odvetvie teraz čeliť, sa tým zaistí náležitá podpora pre našich výrobcov zeleniny a umožní vyplatenie žiadostí všetkých členských štátov za obdobie od 26. mája do 30. júna. Už od začiatku krízy zdôrazňujem, že chcem ukázať, že Európa dokáže v prípade potreby rýchlo reagovať. Kolégiu teraz navrhnem, aby schválilo toto zvýšenie rozpočtu v čo možno najkratšom čase, aby sme členským štátom umožnili čoskoro vyplatiť túto podporu EÚ oprávneným výrobcom.“

Kontext

Komisia schválila balík núdzovej pomoci pre výrobcov čerstvej zeleniny vo výške 210 mil. EUR 17. júna. Vďaka tejto schéme sa EÚ umožnilo zaplatiť výrobcom za uhorky, paradajky, šalát, cukiny a sladké papriky, ktoré sa v dôsledku vypuknutia nákazy baktériou E-coli stiahli z trhu medzi 26. májom a koncom júna. V rozhodnutí sa plánuje vyplatiť v júni najviac 50 % (70 % v prípade členov organizácií výrobcov) bežnej výrobnej ceny rôznych výrobkov.

Členské štáty mali svoje konečné žiadosti o náhradu oznámiť do 18. júla. V prípade niektorých štátov však boli vzhľadom na ich oznámenia potrebné doplňujúce informácie, ktoré sa od nich vyžiadali. Komisia dostala a zanalyzovala tieto doplňujúce informácie a v niektorých prípadoch zaktualizovala oznámenia, ktoré jej zaslali dotknuté členské štáty. Teraz má jasný prehľad o celkovom objeme žiadostí.

Celková výška podpory EÚ pre jednotlivé členské štáty na úkony vykonané medzi 26. májom a 30. júnom je zhrnutá v tejto tabuľke:

Podpora EÚ pre jednotlivé členské štáty – v EUR

Členský štát

SPOLU – EUR

AT

2 234 103

BE

3 605 663

BG

2 562 748

CY

neozn.

CZ

261 935

DE

16 003 721

DK

858 423

EE

1 321

EL

7 788 420

ES

70 971 314

FI

neozn.

FR

1 655 415

HU

1 515 586

IE

13 159

IT

34 624 639

LT

neozn.

LU

neozn.

LV

57 381

MT

neozn.

NL

27 180 632

PL

46 395 480

PT

5 243 752

RO

3 745 035

SE

112 872

SI

192 675

SK

536 107

UK

649 175

SPOLU

226 209 556

Kontaktné osoby:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar