Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Podwyższenie wsparcia dla sektora warzyw po kryzysie związanym z zakażeniami bakterią E. Coli

Bruksela, 28 lipca 2011r. – Państwa członkowskie wyraziły zgodę na propozycję Komisji dotyczącą podwyższenia wsparcia UE w ramach planu kryzysowego dla producentów warzyw dotkniętych kryzysem związanym z zakażeniami bakterią E. coli z 210 mln EUR do 227 mln EUR. Umożliwi to Komisji pozytywne rozpatrzenie 100 % wniosków o odszkodowanie, które napłynęły z różnych państw członkowskich.

Na podstawie powiadomień z wszystkich państw członkowskich w sprawie wsparcia UE, o które wystąpiono w związku ze środkami nadzwyczajnymi, tzn. wycofywaniem z rynku, zbieraniem zielonych plonów i niezbieraniem zbiorów, wydaje się, że wpływ finansowy środków podjętych w kontekście kryzysu dotyczącego zakażeń bakteriami E. coli był nieznacznie większy niż zakładano. Biorąc pod uwagę poważne zakłócenia na rynku owoców i warzyw oraz szkody, które poniósł sektor owoców i warzyw, Komisja jest zdania, że właściwe jest podwyższenia środków do poziomu 227 mln EUR.

Unijny Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloş powiedział: „Wykorzystanie środków WPR musi być w pełni uzasadnione. W zeszłym tygodniu kilka państw członkowskich dostarczyło informacje uzupełniające w sprawie ich wniosków o odszkodowanie. W dniu dzisiejszym posiadamy pełen obraz w zakresie łącznej kwoty, o którą wystąpiono w tych wnioskach. Aby umożliwić płatności obejmujące wszystkie wnioski, proponuję podwyższenie dostępnych środków. Zapewni to właściwe wsparcie dla producentów warzyw w tym trudnym gospodarczo okresie dla tego sektora i pozwoli na wypłaty obejmujące wnioski o odszkodowanie z wszystkich państw członkowskich za okres od 26 maja do 30 czerwca. Od początku kryzysu podkreślałem swoje przekonanie o konieczności udowodnienia, że w razie potrzeby Europa potrafi szybko zareagować. Zaproponuję kolegium jak najszybsze zatwierdzenie tego podwyższenia środków, tak by umożliwić państwom członkowskim szybką wypłatę wsparcia UE uprawnionym producentom.”

Kontekst

Dnia 17 czerwca Komisja zatwierdziła pakiet pomocy nadzwyczajnej dla producentów świeżych warzyw w wysokości 210 mln EUR. Program pomocy umożliwiał UE dokonanie płatności na rzecz producentów za ogórki, pomidory, sałatę, cukinię i słodką paprykę, które wycofano z rynku w okresie od 26 maja do końca czerwca w konsekwencji kryzysu dotyczącego zakażeń bakteriami E. Coli. W decyzji przewidziano wypłatę maksymalnej stawki wynoszącej 50 % (70 % dla członków organizacji producentów) normalnej ceny płaconej producentom za te poszczególne produkty w czerwcu.

Do dnia 18 lipca państwa członkowskie miały powiadomić o otrzymanych przez nie ostatecznych wnioskach dotyczących odszkodowania. Do niektórych państw członkowskich zwrócono się jednak o konieczne informacje uzupełniające dotyczące ich powiadomień. Komisja otrzymała i przeanalizowała te informacje uzupełniające i, w niektórych przypadkach, uaktualnione powiadomienia przekazane przez zainteresowane państwa członkowskie. Teraz Komisja posiada jasne informacje w zakresie łącznej kwoty, o którą wystąpiono we wnioskach.

W załączonej tabeli przedstawiono wysokość łącznego wsparcia UE dla poszczególnych państw członkowskich dla działań podjętych w okresie od 26 maja do 30 czerwca:

Wsparcie UE dla poszczególnych państw członkowskich – w EUR

Państwo członkowskie

OGÓŁEM – W EUR

AT

2 234 103

BE

3 605 663

BG

2 562 748

CY

N.C.

CZ

261 935

DE

16 003 721

DK

858 423

EE

1 321

EL

7 788 420

ES

70 971 314

FI

N.C.

FR

1 655 415

HU

1 515 586

IE

13 159

IT

34 624 639

LT

N.C.

LU

N.C.

LV

57 381

MT

N.C.

NL

27 180 632

PL

46 395 480

PT

5 243 752

RO

3 745 035

SE

112 872

SI

192 675

SK

536 107

UK

649 175

OGÓŁEM

226 209 556

Kontakt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar