Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Verhoging van de steun voor de sector groenten en fruit in verband met de E‑colicrisis

Brussel, 28 juli 2011 – De lidstaten hebben overeenstemming bereikt over een voorstel van de Commissie om de EU-steun in het kader van het noodplan voor producenten van groenten en fruit die zijn getroffen door de E‑colicrisis, te verhogen van 210 tot 227 miljoen euro. Hierdoor kan de Commissie alle door de verschillende lidstaten ingediende steunaanvragen honoreren.

Op basis van de door alle lidstaten gedane meldingen betreffende de voor alle buitengewone maatregelen (uit de markt nemen, groen oogsten en niet‑oogsten) aangevraagde EU‑steun blijkt dat de financiële consequenties van de maatregelen in het kader van de E‑colicrisis iets groter zijn dan verwacht. Omdat de markt voor groenten en fruit sterk was verstoord en de hele sector averij heeft opgelopen, acht de Commissie het passend het totale voor steun bestemde bedrag op te trekken tot 227 miljoen euro.

EU-commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling Dacian Cioloș verwoordde het als volgt: “Het gebruik van GLB‑middelen moet volledig verantwoord zijn. Verschillende lidstaten hebben aanvullende informatie verstrekt bij de vorige week ingediende steunaanvragen. Vandaag hebben wij een duidelijk beeld van de in totaal aangevraagde steun. Om alle aanvragen te kunnen honoreren, stel ik voor de beschikbare begroting te verhogen. Op die manier zullen wij onze groente‑ en fruitproducenten naar behoren kunnen bijstaan in deze moeilijke periode voor de sector en zullen wij alle door de lidstaten voor de periode 26 mei – 30 juni aangevraagde steun ook werkelijk kunnen uitkeren. Reeds bij het uitbreken van de crisis heb ik gezegd tot elke prijs te willen aantonen dat Europa wel degelijk snel kan reageren als dat nodig is. Ik stel dus nu aan het College voor deze verhoging van de begroting zo snel mogelijk goed te keuren zodat de lidstaten de EU‑steun binnen afzienbare tijd aan de betrokken producenten kunnen betalen.

Achtergrond

Op 17 juni heeft de Commissie een pakket noodmaatregelen voor telers van verse groenten en fruit vastgesteld waarmee in totaal 210 miljoen euro was gemoeid. Op grond van deze regeling kon de EU steun verlenen aan producenten van komkommers, tomaten, sla, courgettes en niet‑scherpsmakende pepers die tussen 26 mei en eind juni uit de markt werden genomen in verband met de uitbraak van E‑coli. De regeling houdt in dat een bedrag wordt betaald dat overeenkomt met maximaal 50% (70% voor leden van een producentenorganisatie) van de gebruikelijke producentenprijs voor de verschillende producten in de maand juni.

Uiterlijk op 18 juli dienden de lidstaten de Commissie in kennis te stellen van de definitieve steunaanvragen. Met betrekking tot sommige mededelingen was evenwel aanvullende informatie van de betrokken lidstaat vereist en werd die ook gevraagd. De Commissie heeft die aanvullende informatie van de lidstaten ontvangen en onderzocht, en heeft in een aantal gevallen de meegedeelde gegevens bijgewerkt. Zij weet nu precies voor welke bedragen steun is aangevraagd.

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de totale EU‑steun voor de tussen 26 mei en 30 juni genomen maatregelen, uitgesplitst naar lidstaat.

EU‑steun per lidstaat – In EUR

Lidstaat

TOTAAL - €

AT

2.234.103

BE

3.605.663

BG

2.562.748

CY

N.C.

CZ

261.935

DE

16.003.721

DK

858.423

EE

1.321

EL

7.788.420

ES

70.971.314

FI

N.C.

FR

1.655.415

HU

1.515.586

IE

13.159

IT

34.624.639

LT

N.C.

LU

N.C.

LV

57.381

MT

N.C.

NL

27.180.632

PL

46.395.480

PT

5.243.752

RO

3.745.035

SE

112.872

SI

192.675

SK

536.107

UK

649.175

TOTAAL

226.209.556

Contactpersonen:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar