Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Palielina atbalstu dārzeņu nozarei pēc E. coli izraisītās krīzes

Brisele, 2011. gada 28. jūlijs. Dalībvalstis ir piekritušas Komisijas priekšlikumam no 210 līdz 227 miljoniem eiro saskaņā ar ārkārtas plānu palielināt ES atbalstu dārzeņu audzētājiem, kurus skārusi baktērijas E. coli izraisītā krīze. Tas ļaus Komisijai par 100 % segt dažādu dalībvalstu kompensācijas pieprasījumus.

Pēc visu dalībvalstu paziņojumiem par pieprasīto ES atbalstu visiem ārkārtas pasākumiem, t. i., dārzeņu izņemšanai no tirgus, negatavu dārzeņu novākšanai un ražas nenovākšanai, ir jāsecina, ka E. coli izraisītās krīzes sakarā veikto pasākumu finansiālā ietekme ir bijusi mazliet lielāka nekā paredzēts. Ņemot vērā ievērojamos traucējumus augļu un dārzeņu tirgū un augļu un dārzeņu nozarei nodarīto kaitējumu, Komisija uzskata, ka pienāktos palielināt budžetu līdz 227 miljoniem eiro.

Par lauksaimniecību un lauku attīstību atbildīgais ES Komisijas loceklis Dačans Čološs paziņoja: "KLP līdzekļu izmantošanai ir jābūt pilnīgi pamatotai. Viņnedēļ vairākas dalībvalstis iesniedza papildu informāciju par saviem kompensācijas pieprasījumiem. Šobrīd mums ir skaidra aina par kopējo kompensācijas pieprasījumu. Lai mēs varētu segt visu pieprasījumu, ierosinu palielināt pieejamo budžetu. Tā tiks gādāts par to, lai mēs pienācīgi atbalstītu mūsu dārzeņu audzētājus šajos nozarei grūtajos laikos un ļauts izmaksāt kompensācijas atbilstīgi visiem pieprasījumiem, kas iesniegti laika posmā no 26. maija līdz 30. jūnijam. No paša krīzes sākuma es dedzīgi vēlējos pierādīt, ka Eiropa vajadzības gadījumā spēj reaģēt strauji. Tagad es ierosināšu Komisijas locekļu kolēģijai atbalstīt šo budžeta palielinājumu iespējami īsākā laikā, lai dalībvalstīm drīzumā būtu iespējams izmaksāt šo ES atbalstu".

Pamatinformācija

17. jūnijā Komisija vienojās par ārkārtas atbalsta paketi 210 miljonu eiro vērtībā svaigo dārzeņu audzētājiem. Šī shēma ļāva ES samaksāt audzētājiem par gurķiem, tomātiem, salātiem, kabačiem un papriku, kas E. coli epidēmijas dēļ tika izņemti no tirgus laikā no 26. maija līdz jūnija beigām. Lēmums paredzēja jūnijā izmaksāt maksimālo likmi 50 % (70 % ražotāju organizāciju biedriem) no parastās ražotāju cenas par minētajiem produktiem.

Dalībvalstīm bija līdz 18. jūlijam jādara zināmi to galīgie pieprasījumi. Taču no dažām valstīm bija vajadzīga un tika pieprasīta papildu informācija par to paziņojumiem. Komisija saņēma un izanalizēja šo papildu informāciju un dažos gadījumos atjaunināja attiecīgo valstu paziņojumus. Tagad tai ir pilnīgs pārskats par kopējo pieprasījumu.

Kopējais ES atbalsts pa dalībvalstīm darbībām, kuras veiktas no 26. maija līdz 30. jūnijam, ir parādīts tabulā.

ES atbalsts pa dalībvalstīm — eiro

Dalībvalsts

KOPĀ — eiro

AT

2.234.103

BE

3.605.663

BG

2.562.748

CY

N.C.

CZ

261.935

DE

16.003.721

DK

858.423

EE

1.321

EL

7.788.420

ES

70.971.314

FI

N.C.

FR

1.655.415

HU

1.515.586

IE

13.159

IT

34.624.639

LT

N.C.

LU

N.C.

LV

57.381

MT

N.C.

NL

27.180.632

PL

46.395.480

PT

5.243.752

RO

3.745.035

SE

112.872

SI

192.675

SK

536.107

UK

649.175

KOPĀ

226.209.556

Kontaktpersonas:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar