Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Didesnė parama daržovių sektoriui po E. coli bakterijų krizės

Briuselis, 2011 m. liepos 28 d. Valstybės narės pritarė Komisijos pasiūlymui ES paramą, teikiamą pagal skubios pagalbos nuo E. coli bakterijų krizės nukentėjusiems daržovių augintojams planą, padidinti nuo 210 iki 227 mln. EUR. Tai leis Komisijai patenkinti visus valstybių narių kompensacijos prašymus.

Atsižvelgiant į visų valstybių narių pranešimus apie ES paramą, kurios prašoma visoms išskirtinėms priemonėms, susijusioms su pašalinimu iš rinkos, neprinokusių daržovių derliaus nuėmimu ir derliaus nenuėmimu, atrodo, kad priemonių, kurių buvo imtasi per šią E. coli bakterijų krizę, finansinis poveikis buvo šiek tiek didesnis nei tikėtasi. Atsižvelgdama į didelį vaisių ir daržovių rinkos sutrikimą, taip pat į vaisių ir daržovių sektoriui padarytą žalą, Komisija mano, kad skiriamų lėšų sumą tikslinga padidinti iki 227 mln. EUR.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloșas sakė: „BŽŪP lėšų panaudojimą būtina visapusiškai pagrįsti. Praėjusią savaitę kelios valstybės narės pateikė papildomų duomenų apie savo kompensacijos prašymus. Šiandien turime reikiamą informaciją apie visus kompensacijos prašymus. Kad būtų galima patenkinti visus prašymus, siūlau padidinti skiriamų lėšų sumą. Tuo būdu mūsų daržovių augintojų sektoriui ekonomiškai sudėtingu laikotarpiu bus užtikrinta tinkama parama ir patenkinti visi valstybių narių prašymai kompensuoti už laikotarpį nuo gegužės 26 d. iki birželio 30 d. Nuo pat krizės pradžios teigiau, kad labai noriu parodyti, kad prireikus Europa gali reaguoti greitai. Dabar Komisijos narių kolegijai pasiūlysiu šį padidinimą patvirtinti kuo greičiau, kad valstybėms narėms būtų suteikta galimybė šią ES paramą netrukus išmokėti atitinkamiems augintojams.“

Pagrindiniai faktai

Birželio 17 d. Komisija patvirtino 210 mln. EUR skubią pagalbą daržovių augintojams. Pagal taikomą schemą ES suteikta galimybė daržovių augintojams sumokėti už agurkus, pomidorus, salotas, cukinijas ir paprikas, dėl E .coli bakterijų protrūkio pašalintus iš rinkos nuo gegužės 26 d. iki birželio pabaigos. Sprendimu numatyta sumokėti iki 50 % (augintojų organizacijų nariams – iki 70 %) skirtingų produktų įprastinių birželio mėn. augintojų kainų.

Apie savo galutinius kompensacijos prašymus valstybės narės turėjo pranešti iki liepos 18 d. Tačiau kai kurios valstybės narės buvo paprašytos pateikti papildomos informacijos, susijusios su jų pranešimais. Komisija gavo ir išnagrinėjo iš atitinkamų valstybių narių gautą papildomą informaciją ir kai kuriais atvejais pranešimus atnaujino. Dabar Komisija turi reikiamą informaciją apie visus prašymus.

Lentelėje nurodyta visa ES parama kiekvienai valstybei narei už veiksmus, kurių imtasi nuo gegužės 26 d. iki birželio 30 d.

ES parama valstybėms narėms (EUR)

Valstybė narė

IŠ VISO (EUR)

AT

2.234.103

BE

3.605.663

BG

2.562.748

CY

N.C.

CZ

261.935

DE

16.003.721

DK

858.423

EE

1.321

EL

7.788.420

ES

70.971.314

FI

N.C.

FR

1.655.415

HU

1.515.586

IE

13.159

IT

34.624.639

LT

N.C.

LU

N.C.

LV

57.381

MT

N.C.

NL

27.180.632

PL

46.395.480

PT

5.243.752

RO

3.745.035

SE

112.872

SI

192.675

SK

536.107

UK

649.175

IŠ VISO

226.209.556

Asmenys ryšiams:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar