Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Köögiviljasektori toetuste suurendamine pärast E. coli põhjustatud kriisi

Brüssel, 28. juuli 2011 – Liikmesriigid nõustusid komisjoni ettepanekuga suurendada hädaolukorra lahendamise plaani raames ELi toetust E. coli põhjustatud kriisi tõttu kahju kandnud köögiviljatootjatele 210 miljonilt eurolt 227 miljonile eurole. See võimaldab komisjonil rahuldada eri liikmesriikide hüvitisetaotlused 100%-liselt.

Võttes arvesse kõikide liikmesriikide teatisi, millega taotleti ELi toetust kõigile erakorralistele meetmetele, st turult kõrvaldamisele, toorelt koristamisele ja koristamata jätmisele, võib järeldada, et nimetatud E. coli kriisi raames võetud meetmete finantsmõju oli oodatust veidi suurem. Kuna puu- ja köögiviljaturg on tugevasti häiritud ning puu- ja köögiviljasektor on kandnud märkimisväärset kahju, peab komisjon asjakohaseks suurendada eelarvet 227 miljoni euroni.

ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloş sõnas: „Ühise põllumajanduspoliitika vahendite kasutamist tuleb igakülgselt põhjendada. Mitu liikmesriiki esitas eelmisel nädalal oma hüvitisetaotluse kohta täiendavat teavet. Tänaseks on meil taotletavate hüvitiste kogusuurusest selge ülevaade. Selleks et kõik taotlused rahuldada, teen ettepaneku suurendada olemasolevat eelarvet. Sellega tagatakse, et me toetame asjakohaselt oma köögiviljatootjaid praegusel sektori jaoks keerulisel ajal, ja võimaldatakse rahuldada kõik liikmesriikide hüvitisetaotlused ajavahemikuks 26. maist kuni 30. juunini. Kriisi puhkemisest alates olen kinnitanud oma soovi näidata, et Euroopa suudab vajaduse korral kiiresti reageerida. Teen nüüd kolleegiumile ettepaneku võtta nimetatud eelarve suurendamine vastu võimalikult kiirest, et liikmesriigid saaksid maksta nimetatud ELi toetuse peatselt selleks õigust omavatele tootjatele.”

Taust

Komisjon kiitis 17. juunil heaks 210 miljoni euro suuruse hädaabipaketi, mis on ette nähtud värske köögivilja tootjatele. Nimetatud skeem võimaldab ELil maksta tootjatele kurkide, tomatite, salati, suvikõrvitsate ja paprikate eest, mis kõrvaldati E. coli puhangu tõttu turult ajavahemikus 26. maist kuni juuni lõpuni. Otsuse kohaselt makstakse kuni 50% (tootjaorganisatsioonide liikmetele 70%) eri toodete juunis kehtinud tavapärasest tootjahinnast.

Liikmesriigid pidid esitama oma lõplikud hüvitisetaotlused 18. juuliks. Mõnelt liikmesriigilt vajati ja paluti täiendavat teavet nende teatiste kohta. Komisjon analüüsis asjaomastelt liikmesriikidelt saadud täiendavat teavet ja mõnel juhul ka ajakohastatud teatist. Komisjonil on nüüd kõikidest taotlustest selge ülevaade.

Lisatud tabelis on esitatud ELi kogutoetus liikmesriigi kohta ajavahemikus 26. maist kuni 30. juunini tehtud tehingute eest.

ELi toetus liikmesriigiti (eurodes)

Liikmesriik

KOKKU (eurot)

AT

2 234 103

BE

3 605 663

BG

2 562 748

CY

CZ

261 935

DE

16 003 721

DK

858 423

EE

1 321

EL

7 788 420

ES

70 971 314

FI

FR

1 655 415

HU

1 515 586

IE

13 159

IT

34 624 639

LT

LU

LV

57 381

MT

NL

27 180 632

PL

46 395 480

PT

5 243 752

RO

3 745 035

SE

112 872

SI

192 675

SK

536 107

UK

649 175

KOKKU

226 209 556

Kontaktisikud:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar