Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Mere støtte til grøntsagssektoren efter E. coli-krisen

Bruxelles, den 28. juli 2011 – Medlemsstaterne har tilsluttet sig et forslag fra Kommissionen om at forhøje EU's støtte under hjælpepakken til grøntsagsproducenter, som er blevet ramt af E. coli-krisen, fra 210 mio. EUR til 227 mio. EUR. Hermed vil Kommissionen kunne betale 100 % af ansøgningerne om kompensation fra de forskellige medlemsstater.

Ud fra de meddelelser, der er indkommet fra alle medlemsstater om, hvor meget EU-støtte der er ansøgt om til alle ekstraordinære foranstaltninger, dvs. tilbagekøb, grøn høst eller undladt høst, fremgår det, at den finansielle indvirkning af de foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med E. coli-krisen, har været noget større end forventet. I betragtning af hvor meget frugt- og grøntsagsmarkedet blev forstyrret, og hvor stor en skade der er sket i frugt- og grøntsagssektoren, mener Kommissionen derfor, at det er rimeligt at hæve beløbet til 227 mio. EUR.

Dacian Cioloş, EU's kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter, udtalte i dag: "Vi skal kunne retfærdiggøre, hvordan vi bruger midlerne fra den fælles landbrugspolitik. I sidste uge var der mange medlemsstater, som leverede supplerende oplysninger til deres ansøgning om kompensation. I dag har vi et klart billede af, hvor meget ansøgningerne om kompensation beløber sig til. For at vi kan betale alle ansøgningerne, foreslår jeg en forhøjelse af de disponible budgetmidler. Hermed vil vi kunne sikre, at vores grøntsagsproducenter får en ordentlig støtte i disse så økonomisk svære tider for sektoren, og at alle medlemsstaternes ansøgninger for perioden fra 26. maj til 30. juni kan blive efterkommet. Lige fra starten af krisen har jeg sagt, at det er meget vigtigt at vise, at Europa kan reagere hurtigt, når det er nødvendigt. Jeg vil nu foreslå kommissærkollegiet, at det godkender denne budgetstigning så hurtigt, det overhovedet er muligt, så medlemsstaterne snarest kan betale denne EU-støtte til de producenter, der er berettigede hertil."

Baggrund

Den 17. juni blev der af Kommissionen vedtaget en hjælpepakke på 210 mio. EUR til grøntsagsavlere. Takket være denne ordning kunne EU betale producenter af agurker, tomater, salat, courgetter og peberfrugter, som var blevet trukket tilbage fra markedet i perioden 26. maj til udgangen af juni som følge af udbruddet af E. coli-bakterien. Ifølge afgørelsen skal der betales en maksimal sats på 50 % (70 % for medlemmer af producentorganisationer) af den normale producentpris for de forskellige produkter i juni.

Medlemsstaterne skulle indsende deres endelige ansøgninger om kompensation senest den 18. juli. Der var dog brug for at indhente supplerende oplysninger hos nogle af medlemsstaterne vedrørende deres ansøgninger. Kommissionen har modtaget og gennemgået disse supplerende oplysninger og har i nogle tilfælde opdateret ansøgningerne fra de pågældende medlemsstater. Der foreligger nu et klart billede af, hvor meget ansøgningerne i alt beløber sig til.

Den samlede EU-støtte pr. medlemsstat til tiltag, der er iværksat mellem den 26. maj og 30. juni, fremgår af nedenstående tabel.

EU-støtte pr. medlemsstat – i EUR

Medlemsstat

I ALT – EUR

AT

2.234.103

BE

3.605.663

BG

2.562.748

CY

Ingen oplysninger

CZ

261.935

DE

16.003.721

DK

858.423

EE

1.321

EL

7.788.420

ES

70.971.314

FI

Ingen oplysninger

FR

1.655.415

HU

1.515.586

IE

13.159

IT

34.624.639

LT

Ingen oplysninger

LU

Ingen oplysninger

LV

57.381

MT

Ingen oplysninger

NL

27.180.632

PL

46.395.480

PT

5.243.752

RO

3.745.035

SE

112.872

SI

192.675

SK

536.107

UK

649.175

I ALT

226.209.556

Kontaktpersoner:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar