Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Větší podpora pěstitelům zeleniny na zotavení z krize E. coli

Brusel 28. července 2011 – Členské státy souhlasí s návrhem Komise zvýšit v rámci krizového plánu podporu EU pro pěstitele zeleniny, které postihla krize vyvolaná rozšířením bakterie E. coli, z 210 na 227 milionů eur. Toto navýšení Komisi umožní vyplatit v jednotlivých členských státech všechny požadované náhrady.

Členské státy oznámily všechna výjimečná opatření, tj. stažení z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení, na která je požadována podpora EU. Z těchto oznámení vyplývá, že finanční dopad opatření přijatých v souvislosti s rozšířením bakterie E. coli byl o něco větší, než se předpokládalo. Vzhledem k výraznému narušení trhu s ovocem a zeleninou a škodě, kterou těmto odvětvím krize způsobila, považuje tedy Komise za vhodné zvýšit rozpočet na 227 milionů eur.

Dacian Cioloș, komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova, k tomu uvedl: „Používání veřejných prostředků společné zemědělské politiky musí být jasně odůvodněno. Některé členské státy proto minulý týden ke svým žádostem o náhrady předložily dodatečné informace. Nyní máme o celkové výši požadovaných náhrad jasný obrázek. Aby bylo možné všem žádostem vyhovět, navrhuji zvýšit dostupné finanční prostředky. Takový krok zajistí řádnou podporu našim producentům zeleniny v době, kdy toto odvětví zažívá těžké časy, a umožní vyplatit všechny náhrady za období od 26. května až 30. června, o něž členské státy požádaly. Od začátku krize jsem si přál jasně ukázat, že Evropa umí v případě potřeby reagovat rychle. Kolegiu komisařů nyní navrhnu, aby toto navýšení rozpočtu odsouhlasili co nejdříve, aby členské státy mohly záhy vyplatit podporu EU dotčeným producentům.“

Souvislosti

Dne 17. června schválila Komise balíček nouzové pomoci pěstitelům čerstvé zeleniny ve výši 210 milionů eur. EU chce v tomto režimu pěstitelům zaplatit za okurky, rajčata, saláty, cukety a sladké papriky, které byly od 26. května do konce června staženy z trhu v důsledku rozšíření bakterie E. coli. Podle rozhodnutí se má vyplatit nejvýše 50 % (členům organizací producentů 70 %) běžné výrobní ceny jednotlivých produktů z letošního června.

Členské státy byly povinny oznámit své konečné žádosti o náhradu do 18. července. Od některých členských států však bylo ohledně jejich oznámení nutno požadovat dodatečné informace. Poté, co Komise tyto dodatečné informace obdržela a analyzovala, bylo třeba oznámení některých členských států aktualizovat. Nyní tak má jasný přehled o všech žádostech.

Celková podpora EU pro jednotlivé členské státy za opatření přijatá od 26. května do 30. června je uvedena v následující tabulce:

Podpora EU jednotlivým členským státům – v €

Členský stát

CELKEM – €

AT

2 234 103

BE

3 605 663

BG

2 562 748

CY

neuvedeno

CZ

261 935

DE

16 003 721

DK

858 423

EE

1 321

EL

7 788 420

ES

70 971 314

FI

neuvedeno 

FR

1 655 415

HU

1 515 586

IE

13 159

IT

34 624 639

LT

neuvedeno

LU

neuvedeno 

LV

57 381

MT

neuvedeno 

NL

27 180 632

PL

46 395 480

PT

5 243 752

RO

3 745 035

SE

112 872

SI

192 675

SK

536 107

UK

649 175

CELKEM

226 209 556

Kontaktní osoby:

Roger Waite (+32 22961404)

Johan Reyniers (+32 22956728)


Side Bar