Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Увеличение на подпомагането за сектора на зеленчуците вследствие на кризата с Escherichia coli (E.coli)

Брюксел, 28 юли 2011 г. – Държавите-членки приеха предложението на Комисията за увеличаване на средствата от ЕС в рамките на плана за извънредни мерки за подпомагане на зеленчукопроизводителите, пострадали от кризата с E.coli, от 210 млн. EUR на 227 млн. EUR. Това ще позволи на Комисията да изплати 100 % от исканията за компенсации от отделните държави-членки.

Уведомленията, подадени от всички държави-членки относно подпомагането от ЕС, поискано за всички извънредни мерки (изтегляне от пазара, бране на зеленчуци, докато са още зелени, и небране), дават основание да се смята, че финансовото въздействие на мерките, предприети в контекста на кризата с E.coli, е малко по-голямо от очакваното. Като има предвид сериозните смущения на пазара на плодове и зеленчуци и щетите, причинени на този сектор, Комисията намира за целесъобразно да увеличи бюджета на 227 млн. EUR.

Дачиан Чолош, комисар на ЕС по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони, заяви: „Използването на средства по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да бъде напълно обосновано. Миналата седмица няколко държави-членки предоставиха допълнителна информация относно исканията си за компенсации. Днес вече имаме яснота по общия размер на тези искания. За да бъдем в състояние да изплатим изцяло всички искания, предлагам да се увеличи наличният бюджет. Това ще гарантира необходимото подпомагане на нашите зеленчукопроизводители в тези трудни за сектора икономически времена и ще позволи да бъдат изплатени всички искания за компенсации от държавите-членки за периода от 26 май до 30 юни. Още в началото на кризата казах, че имам огромно желание да покажем, че Европа може да реагира бързо в случай на нужда. Сега ще предложа на Колегиума на Комисията да одобри увеличението на бюджета във възможно най-скоро време, за да може държавите-членки да изплатят скоро подпомагането от ЕС на производителите, които имат право на това“.

Контекст

На 17 юни Комисията прие пакет от спешни мерки за подпомагане на производителите на пресни зеленчуци в размер на 210 млн. EUR. Тази схема позволи на ЕС да плати на производителите за краставиците, доматите, марулите, тиквичките и сладките пиперки, изтеглени от пазара между 26 май и края на юни вследствие на епидемията от E.coli. Решението предвижда изплащане на максимум 50 % (70 % за членовете на организации на производителите) от обичайната производствена цена на различните продукти през юни.

Държавите-членки трябваше да представят до 18 юли окончателните си искания за компенсации. От някои държави-членки обаче се наложи да бъде поискана допълнителна информация във връзка с подадените от тях уведомления. Комисията получи и анализира тази допълнителна информация, а в някои случаи — и актуализираните уведомления — от съответните държави-членки. Сега тя разполага с яснота по общия размер на исканията за компенсации.

Общият размер на подпомагането от ЕС за отделните държави-членки за операциите,предприети между 26 май и 30 юни, е представен в приложената таблица.

Подпомагане от ЕС за отделните държави-членки (в EUR)

Държава-членка

ОБЩО (в EUR)

AT

2.234.103

BE

3.605.663

BG

2.562.748

CY

N.C.

CZ

261.935

DE

16.003.721

DK

858.423

EE

1.321

EL

7.788.420

ES

70.971.314

FI

N.C.

FR

1.655.415

HU

1.515.586

IE

13.159

IT

34.624.639

LT

N.C.

LU

N.C.

LV

57.381

MT

N.C.

NL

27.180.632

PL

46.395.480

PT

5.243.752

RO

3.745.035

SE

112.872

SI

192.675

SK

536.107

UK

649.175

ОБЩО

226.209.556

За контакти:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar