Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Se odpravljate na počitnice? V primeru težav državljanom EU na voljo pomoč

Bruselj, 27. julija 2011 – Eden od šestih Evropejcev namerava letos dopust preživeti zunaj EU (glej prilogo). Evropejci gredo vsako leto poslovno ali zasebno na okrog 90 milijonov potovanj zunaj EU. Kaj storiti, če potrebujete v tujini pomoč, vaša država pa v državi, kjer ste, nima veleposlaništva ali konzulata? Vsi državljani EU imajo nekatere pravice, ki izhajajo iz evropskega državljanstva. Tako lahko na primer zahtevate pomoč veleposlaništva ali konzulata druge države članice EU, če vaša država nima predstavništva. Ta pravica velja za vsakdanje situacije, kot so kraja potnega lista, huda nesreča ali bolezen, pa tudi za izredne razmere, kot so bili nedavni dogodki v Libiji. Da bi bili evropski državljani bolje seznanjeni s to pravico, bodo vsi novi potni listi v EU opremljeni z informacijami o konzularni zaščiti ter naslovom spletne strani, kjer so na voljo vsi podatki o tem, kje lahko med bivanjem zunaj EU poiščete pomoč: www.consularprotection.eu. 20 držav članic te informacije že dodaja v nove potne liste ali pa so potrdile, da bodo s tem začele1. Kmalu naj bi se jim pridružile tudi ostale države članice.

Ko bodo državljani EU letos potovali v tujino, se morajo zavedati svojih pravic,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje Viviane Reding. Če njihova država članica nima predstavništva v državi zunaj EU, lahko za pomoč prosijo konzulat ali veleposlaništvo katere koli druge države članice EU. Imajo pravico do zaščite pod enakimi pogoji, kot državljani države, na katere veleposlaništvo se obrnejo. Da bi okrepili te pravice in izboljšali dostop do konzularne zaščite v vsakdanjih situacijah, bo Evropska komisija v naslednjih šestih mesecih pripravila zakonodajne predloge o usklajevanju in finančnem nadomestilu. Konzularna zaščita je stvar evropske solidarnosti. Državljani morajo vedeti, kje lahko v stiski dobijo pomoč, ne da bi se morali pri tem ukvarjati z upravnimi postopki.

Diplomatska predstavništva vseh 27 držav članic so samo v Združenih državah in Rusiji. Ob krizah v Libiji, Egiptu in Jemnu se je izkazalo, kako pomembna je konzularna pomoč za tuje državljane, ki so se znašli v krizni situaciji. V Libiji je bilo na primer ob izbruhu krize približno 6 000 državljanov EU, predstavništvo pa ima tam le osem držav članic. Konzularna zaščita je pomembna tudi v vsakdanjih situacijah, kot so izguba ali kraja potnega lista, huda nesreča ali bolezen, aretacija ali pridržanje.

Ozadje

Ustanovni pogodbi EU vsem državljanom EU zagotavljata enako obravnavo glede zaščite, ki jo nudijo diplomatski in konzularni organi katere koli države članice, na potovanjih ali bivanju v državah zunaj EU, kjer njihova izvorna država nima predstavništva (glej člen 20(2)(c) in člen 23 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člen 46 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah). V skoraj vseh državah sveta vsaj ena država članica EU nima svojega predstavništva.

Čeprav 62 % Evropejcev od veleposlaništva druge države EU pričakuje enako pomoč, kot bi jo dobili na svojem veleposlaništvu, vsi Evropejci in konzularni uslužbenci niso seznanjeni z možnostjo konzularne zaščite na ravni EU.

Komisija se je v svojem Poročilu o državljanstvu iz oktobra 2010 (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525) zavezala, da bo z zakonodajnimi ukrepi in boljšim obveščanjem povečala učinkovitost uveljavljanja pravice državljanov EU do pomoči v tretjih državah.

Komisija je 23. marca 2011 odprla spletno stran www.consularprotection.eu, kjer lahko državljani EU, ki potujejo v državo zunaj EU, najdejo potovalne nasvete, pa tudi kontaktne podatke najbližjega veleposlaništva (IP/11/355). Komisija bo še pred koncem letošnjega leta predložila zakonodajna predloga za:

  • povečanje pravne varnosti glede obsega, pogojev in postopkov, povezanih s konzularno zaščito, ter čim večje izboljšanje porabe virov, tudi v kriznih časih;

  • vzpostavitev ukrepov usklajevanja in sodelovanja, ki so potrebni za lažji dostop do vsakdanje konzularne zaščite za državljane držav članic EU, ki v zadevni državi nimajo predstavništva, ter rešitev vprašanja finančnega nadomestila za konzularno zaščito v kriznih situacijah.

Dodatne informacije:

Priloga:

Potovalni načrti in destinacije državljanov EU

Vir : raziskava Eurobarometra o turizmu, maj 2011

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_328_en.pdf

Primer potnega lista iz EU z navedeno pravico do konzularne zaščite

Kontakti :

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)

1 :

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.


Side Bar