Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Vykstate atostogų? Kokios pagalbos gali sulaukti ES piliečiai?

Briuselis, 2011 m. liepos 27 d. Šiais metais vienas iš šešių europiečių planuoja atostogauti už ES ribų (žr. priedą). Apskritai į trečiąsias šalis verslo reikalais arba atostogų kasmet vyksta apie 90 mln. europiečių. Tačiau ką daryti, jei jums prireikia pagalbos užsienio valstybėje, kurioje nėra jūsų šalies ambasados arba konsulato? Visi ES piliečiai turi tam tikras Europos piliečių teises. Pavyzdžiui, jei jūsų šalies ambasados arba konsulato valstybėje nėra, galite kreiptis į kitos ES šalies atstovybę. Šia teise galima pasinaudoti kasdienėse situacijose, pvz., kai pavagiamas pasas, įvyksta nelaimė arba susergama, taip pat prasidėjus krizei, kaip neseniai buvo Libijoje. Kad apie šią teisę būtų kuo plačiau žinoma, visuose naujuose ES pasuose bus nurodyta informacija apie konsulinę apsaugą ir specialios ES svetainės, kurioje pateikta informacija, kur kreiptis pagalbos būnant trečiojoje šalyje, adresas: www.consularprotection.eu. 20 ES šalių jau laikosi šios tvarkos arba patvirtino, kad jos laikysis išduodamos naujus pasus1. Tikimasi, kad ir likusiose šalyse netrukus bus įvesta tokia tvarka.

„Svarbu, kad ES piliečiai šią vasarą keliaudami užsienyje išmanytų savo teises, – sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Piliečiai turi teisę kreiptis pagalbos į bet kurį ES konsulatą arba ambasadą, jeigu toje trečiojoje šalyje nėra jų valstybės atstovybės. Piliečiai turi teisę į tokią pačią apsaugą, kaip valstybės narės, į kurios ambasadą jie kreipiasi, piliečiai. Siekdama įtvirtinti šias teises ir palengvinti kasdienę konsulinę piliečių apsaugą, per ateinančius šešis mėnesius Europos Komisija pasiūlys su koordinavimu ir finansine kompensacija susijusių teisėkūros priemonių. Konsulinė apsauga yra Europos solidarumo išraiška. Piliečiai turėtų žinoti, kur kreiptis pagalbos ištikus bėdai. Jie neturėtų rūpintis administracinėmis procedūromis.“

Visos 27 valstybės narės diplomatines atstovybes turi tik 3 šalyse: Jungtinėse Valstijose, Kinijoje ir Rusijoje. Krizės Libijoje, Egipte ir Jemene parodė, kokia svarbi konsulinė parama krizės užsienyje užkluptiems valstybių narių piliečiams. Pavyzdžiui, prasidėjus krizei, Libijoje buvo apie 6 000 ES piliečių, tačiau atstovybes joje turėjo tik aštuonios valstybės narės. Konsulinė apsauga taip pat svarbi kasdienėse situacijose, pvz., paso vagystės ar praradimo, sunkaus nelaimingo atsitikimo, ligos, sulaikymo arba suėmimo atvejais.

Pagrindiniai faktai

ES sutartimis užtikrinama visų ES piliečių teisė į vienodą bet kurios valstybės narės diplomatinių ir konsulinių įstaigų apsaugą keliaujant ar gyvenant trečiojoje šalyje, kurioje nėra jų valstybės narės atstovybės (žr. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalies c punktą ir 23 straipsnį, taip pat ES pagrindinių teisių chartijos 46 straipsnį). Visame pasaulyje labai maža šalių, kuriose visos ES valstybės narės turi atstovybes.

Nors 62 proc. europiečių iš kitos ES valstybės narės ambasados tikisi tokios pat pagalbos, kokią gautų iš savos valstybės, vis dėlto ne visi europiečiai ir konsulinių įstaigų pareigūnai žino, kad jie, kaip ES piliečiai, turi teisę į tokią apsaugą.

2010 m. spalio mėn. Pilietybės ataskaitoje (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525) Komisija įsipareigojo siekti geresnio ES piliečių teisių užtikrinimo kreipiantis pagalbos trečiosiose šalyse tobulindama teisinę sistemą ir geriau informuodama piliečius.

2011 m. kovo 23 d. Komisijos iniciatyva pradėjo veikti speciali svetainė www.consularprotection.eu, kurioje į trečiąsias šalis vykstantys ES piliečiai gali rasti patarimų keliautojams ir artimiausios ambasados kontaktinius duomenis (IP/11/355). Komisija iki šių metų pabaigos taip pat pateiks teisinių pasiūlymų:

  • padidinti teisinį tikrumą dėl konsulinės apsaugos masto, teikimo sąlygų ir procedūrų ir kuo optimaliau naudoti išteklius, taip pat krizių metu;

  • nustatyti ES piliečių, gyvenančių trečiosiose šalyse, kuriose nėra jų valstybės narės atstovybės, kasdienei konsulinei apsaugai palengvinti būtinas veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo priemones ir spręsti dėl krizių patirtų konsulinės apsaugos išlaidų kompensavimo klausimą.

Daugiau informacijos

Priedas

ES piliečių kelionių planai ir šalys, į kurias vykstama

Šaltinis. „Eurobarometro“ tyrimas turizmo tema, 2011 m. gegužės mėn.,

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_328_en.pdf

ES paso, kuriame nurodyta konsulinės apsaugos teisė, pavyzdys

asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. +32 2 296 24 06

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

1 :

Austrija, Belgija, Bulgarija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Švedija, Vengrija ir Vokietija.


Side Bar