Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Vakációzni megy? Az uniós állampolgárok számára szükség esetén segítség áll rendelkezésre

Brüsszel, 2011. július 27. – Idén minden hatodik európai vakációját az Unión kívül tölti (lásd a mellékletet). Összességében az európaiak évente körülbelül 90 millió alkalommal utaznak üzleti célból vagy turistaként az Unión kívülre. Mi történik azonban akkor, ha Önnek segítségre van szüksége külföldön, ám az Ön tagállama nem rendelkezik nagykövetséggel vagy konzulátussal az adott országban? Valamennyi uniós polgárt megilletnek bizonyos európai polgári jogok. Amennyiben az Ön országa nem rendelkezik képviselettel, segítséget kérhet például egy másik uniós tagállam nagykövetségétől vagy konzulátusától. E jog olyan mindennapi problémákra is kiterjed, mint a súlyos baleset vagy betegség, ha valakinek ellopták az útlevelét, illetve az olyan válsághelyzetek, mint a közelmúlt líbiai eseményei. Az e joggal kapcsolatos tudatosság növelése érdekében az új uniós útlevelek tartalmazzák majd a konzuli védelemmel kapcsolatos információkat, valamint annak az uniós honlapnak a címét is (www.consularprotection.eu), amely részletes információkkal szolgál arról, hogyan kaphatnak Önök segítséget az Európai Unión kívül töltött vakációjuk alatt. 20 tagállam1 már bevezette ezt a gyakorlatot, illetve megerősítette, hogy az újonnan kibocsátott útleveleik fogják ezen információkat tartalmazni. A többi tagállam várhatóan a későbbiekben csatlakozik.

„Mivel nyáron az uniós állampolgárok külföldre utaznak, fontos, hogy ismerjék jogaikat”, mondta Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos. „Joguk van bármely uniós tagállam konzulátusának vagy nagykövetségének segítségét kérni abban az esetben, ha tagállamuk egy EU-n kívüli országban nem rendelkezik képviselettel. A védelemhez való jog ugyanolyan feltételek mellett illeti meg őket, mint azon tagállam állampolgárait, amelynek nagykövetségéhez fordulnak. E jogok megerősítése és az állampolgárok mindennapi konzuli védelmének megkönnyítése érdekében az Európai Bizottság a következő hat hónapban jogszabályi intézkedéseket javasol majd a koordináció és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében. A konzuli védelem az európai szolidaritásról szól. A polgároknak tudniuk kell, szükség esetén hová fordulhatnak segítségért, és nem kell aggódniuk az adminisztratív eljárások miatt.”

Csupán az Egyesült Államokban, Kínában és Oroszországban rendelkezik mind a 27 uniós tagállam diplomáciai képviselettel. A Líbiában, Egyiptomban és Jemenben kialakult válságok rámutattak arra, hogy a külföldön rekedt állampolgárok konzuli támogatása mennyire fontos. Mintegy 6 000 uniós polgár tartózkodott például Líbiában a válság kitörésekor, ugyanakkor csak nyolc tagállam rendelkezett ottani képviselettel. A konzuli védelem az olyan mindennapi helyzetekben is fontos, mint a súlyos baleset vagy betegség, ha valakinek ellopták az útlevelét, illetve elvesztette azt, illetve ha letartóztatták vagy őrizetbe vették.

Előzmények

Az uniós szerződések bármely tagállam diplomáciai és konzuli hatósága által nyújtott védelmet illetően egyenlő bánásmódot biztosítanak valamennyi uniós polgár számára, akik EU-n kívüli országba utaznak vagy ott élnek, és saját országuk nem rendelkezik ottani képviselettel (lásd az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikke (2) bekezdésének c) pontját és 23. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 46. cikkét). A világ csaknem minden országában képviselteti magát legalább egy uniós állam.

Bár az európaiak 62%-a vár el a saját tagállamának nagykövetsége által nyújtott segítséggel azonos segítséget egy másik tagállam nagykövetségétől, nem minden európai polgár, illetve konzulátusi tisztviselő van tudatában a konzuli védelem uniós dimenziójának.

Az uniós polgárságról szóló 2010. októberi jelentésében (lásd IP/10/1390 és MEMO/10/525) a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy jogszabályi intézkedések és jobb tájékoztatás révén hatékonyabbá tegye az uniós polgárokat megillető azon jogot, hogy egy harmadik országban segítséget nyújtsanak a számukra.

2011. március 23-án a Bizottság létrehozott egy külön weboldalt (www.consularprotection.eu), ahol az Unión kívüli országokba utazó uniós polgárok utazási tanácsokat kaphatnak, illetve ahol megtalálhatják a legközelebbi nagykövetség elérhetőségeit (IP/11/355). A Bizottság ez év végéig jogalkotási javaslatot nyújt be az alábbiakat illetően:

  • a jogbiztonság fokozása a konzuli védelem alkalmazási köre, feltételei és eljárásai tekintetében és optimalizált erőforrás-felhasználás válságos időszakokban is,

  • a képviselettel nem rendelkező uniós polgárok napi szintű konzuli védelmének elősegítéséhez szükséges koordinációs és együttműködési intézkedések megállapítása, valamint a válsághelyzetekben nyújtott konzuli védelem pénzügyi ellentételezésének szabályozása.

További információk:

Melléklet:

Az uniós polgárok utazási tervei és célpontjai

Forrás: Az Eurobarométer idegenforgalmi felmérése, 2011 májusa

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_328_en.pdf

A konzuli védelemhez való jogra vonatkozó információt tartalmazó uniós útlevél mintája

Kapcsolattartók:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

1 :

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, az Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország és Szlovénia.


Side Bar