Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή επιτροπη – Δελτίο τυπου

Ώρα για διακοπές; Βοήθεια για τους πολίτες της ΕΕ σε περίπτωση ανάγκης

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2011 - Ο ένας στους έξι Ευρωπαίους σχεδιάζει να περάσει τις φετινές διακοπές του έξω από την ΕΕ (βλ. παράρτημα). Γενικά, οι Ευρωπαίοι πραγματοποιούν κάθε χρόνο περίπου 90 εκατομμύρια ταξίδια εκτός ΕΕ για δουλειές ή ψυχαγωγία. Τι συμβαίνει όμως αν χρειαστείτε βοήθεια στο εξωτερικό και η χώρα σας δεν έχει πρεσβεία ή προξενείο στον τόπο που βρίσκεστε; Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν ορισμένα δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή τους ιθαγένεια. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε τη συνδρομή της πρεσβείας ή του προξενείου μιας άλλης χώρας της ΕΕ σε περίπτωση που η δική σας χώρα δεν εκπροσωπείται. Το δικαίωμα αυτό καλύπτει τρέχουσες καταστάσεις, όπως την περίπτωση κλοπής του διαβατηρίου σας, σοβαρό ατύχημα ή ασθένεια, αλλά και καταστάσεις κρίσεων – όπως τα πρόσφατα γεγονότα στη Λιβύη. Για να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι πολίτες ως προς αυτό το δικαίωμα, όλα τα καινούρια διαβατήρια στην ΕΕ θα περιλαμβάνουν αφενός πληροφορίες σχετικές με την προξενική προστασία και αφετέρου την ηλεκτρονική διεύθυνση του ειδικού ιστότοπου της ΕΕ με λεπτομέρειες για το πού μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια αν περνάτε τις διακοπές σας εκτός ΕΕ: www.consularprotection.eu. Είκοσι χώρες της ΕΕ έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτό το εγχείρημα ή έχουν επιβεβαιώσει ότι θα το πραγματοποιήσουν για όλα τα διαβατήρια που θα εκδίδουν στο εγγύς μέλλον1. Αναμένεται ότι και οι υπόλοιπες χώρες θα ακολουθήσουν πολύ σύντομα.

"Στα ταξίδια τους στο εξωτερικό φέτος το καλοκαίρι, είναι σημαντικό οι πολίτες της ΕΕ να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους", δήλωσε η Viviane Reding, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης. “Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη συνδρομή οποιασδήποτε προξενικής αρχής ή πρεσβείας, αν το δικό τους κράτος μέλος δεν εκπροσωπείται σε χώρα εκτός ΕΕ. Έχουν δικαίωμα προστασίας υπό τους ίδιους όρους με τους πολίτες του κράτους μέλους στην πρεσβεία του οποίου έχουν στραφεί για βοήθεια. Για την ενδυνάμωση αυτών των δικαιωμάτων και τη διευκόλυνση της προστασίας των πολιτών σε καθημερινά θέματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει, κατά το προσεχές εξάμηνο, νομοθετικά μέτρα σχετικά με τον συντονισμό και την χρηματοοικονομική αποζημίωση. Η προξενική προστασία αντικατοπτρίζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν πού να αποταθούν σε περίπτωση ανάγκης. Δεν πρέπει να ανησυχούν για τις διοικητικές διαδικασίες."

Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Ρωσία έχουν και οι 27 χώρες της ΕΕ διπλωματική εκπροσώπηση. Οι κρίσεις στη Λιβύη, την Αίγυπτο και την Υεμένη έφεραν στο προσκήνιο τη σημασία της προξενικής στήριξης στην περίπτωση ξένων υπηκόων που έμειναν αβοήθητοι. Για παράδειγμα, περίπου 6.000 πολίτες της ΕΕ ευρίσκονταν στη Λιβύη όταν ξέσπασε η κρίση, αλλά μόνο οκτώ κράτη μέλη έχουν αντιπροσωπίες στη χώρα αυτή. Η προξενική προστασία είναι σημαντική και σε καθημερινές καταστάσεις, όπως σε περίπτωση κλοπής του διαβατηρίου, σε ατύχημα ή αρρώστια, σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης.

Ιστορικό

Οι Συνθήκες της ΕΕ εγγυώνται σε όλους τους πολίτες της το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την προστασία από τις διπλωματικές και τις προξενικές αρχές οιουδήποτε κράτους μέλους όταν ταξιδεύουν ή διαμένουν εκτός ΕΕ και η δική τους χώρα δεν εκπροσωπείται (βλ. άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και άρθρο 23 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άρθρο 46 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ). Σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν εκπροσωπείται.

Περίπου το 62% των Ευρωπαίων αναμένουν από την πρεσβεία μιας άλλης χώρας της ΕΕ τον ίδιο τύπο βοήθειας που θα ανέμεναν από την δική τους χώρα· δεν έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι ή όλοι οι προξενικοί υπάλληλοι επίγνωση της ενωσιακής διάστασης που έχει η προξενική προστασία.

Στην έκθεση του 2010 σχετικά με την ιθαγένεια (Citizenship Report) (βλ. IP/10/1390 και MEMO/10/525), η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να ενδυναμώσει με νομοθετικά μέτρα και καλύτερη πληροφόρηση την αποτελεσματικότητα του δικαιώματος που έχουν οι πολίτες της ΕΕ σε βοήθεια σε τρίτες χώρες.

Στις 23 Μαρτίου 2011 η Επιτροπή εγκαινίασε ένα ειδικό ιστότοποwww.consularprotection.eu – στον οποίο οι πολίτες που ταξιδεύουν σε χώρα εκτός ΕΕ μπορούν να βρουν ταξιδιωτικές συμβουλές καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την πλησιέστερη σε αυτούς πρεσβεία (IP/11/355). Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης, μέχρι το τέλος του έτους, νομοθετικές προτάσεις

  • για τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου ως προς το πεδίο εφαρμογής, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες σχετικά με την προξενική προστασία, και για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, μεταξύ άλλων και σε περιπτώσεις κρίσεων,

  • για την καθιέρωση των αναγκαίων μέτρων συντονισμού και συνεργασίας ώστε να διευκολύνεται η προξενική προστασία σε τρέχοντα θέματα για τους μη εκπροσωπούμενους πολίτες της ΕΕ, και για την αντιμετώπιση του θέματος της χρηματοοικονομικής αποζημίωσης για την προξενική προστασία σε περιπτώσεις κρίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Παράρτημα:

Ταξιδιωτικά σχέδια των πολιτών της ΕΕ και προορισμοί

Πηγή: Ευρωβαρόμετρο για τον Τουρισμό, Μάιος 2011

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_328_en.pdf

Παράδειγμα διαβατηρίου της ΕΕ με δικαίωμα προξενικής προστασίας

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

1 :

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο


Side Bar