Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Jedete na dovolenou? Občané EU mohou v případě nouze získat pomoc

Brusel, 27. červenec 2011 – Jeden z šesti Evropanů plánuje, že tento rok stráví svou hlavní dovolenou mimo EU (viz příloha). Celkově podnikají Evropané okolo 90 milionů výletů mimo EU každým rokem, ať již za obchodem či zábavou. Co se však stane, pokud potřebujete v cizině pomoc a vaše země nemá v místě vašeho pobytu velvyslanectví nebo konzulát? Každý občan EU má určitá práva vyplývající z evropského občanství. Můžete například zažádat o pomoc velvyslanectví nebo konzulát jiného členského státu EU, jestliže vaše země nemá v místě zastoupení. Toto právo se vztahuje na každodenní situace, jako je například odcizení pasu, závažná nehoda nebo nemoc, ale rovněž i na krizové situace – např. na nedávné události v Libyi. Aby se zvýšilo povědomí o tomto právu, všechny nové pasy v EU budou obsahovat poučení o konzulární ochraně spolu s adresou internetové stránky EU, která uvádí podrobné informace o tom, kde lze nalézt pomoc během dovolené trávené mimo EU. www.consularprotection.eu. Již dvacet zemí EU tyto informace do pasů zanáší nebo potvrdily, že tak budou činit u všech nově vydávaných pasů1. Od ostatních se očekává, že je budou brzy následovat.

„Je důležité, aby si občané EU byli vědomi svých práv, když letos v létě pojedou do zahraničí“, uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost. „Mají právo žádat o pomoc na jakémkoliv konzulátu nebo velvyslanectví členského státu EU, nemá-li jejich vlast zastoupení v dané zemi mimo EU. Mají právo na ochranu za stejných podmínek jako státní příslušníci členského státu, na jehož zastoupení se obracejí. K posílení těchto práv a k usnadnění konzulární ochrany v každodenním životě pro občany navrhne v nadcházejících šesti měsících Evropská komise legislativní opatření pro koordinaci a finanční kompenzace. Konzulární ochrana je věcí evropské solidarity. Občané by měli vědět, kde se jim dostane pomoci, pokud ji potřebují. Neměli by mít obavy z administrativních procedur.“

Všech 27 členských států EU má své diplomatické zastoupení pouze ve Spojených státech, Číně a Rusku. Krize v Libyi, Egyptě a Jemenu zdůraznily důležitost konzulární podpory pro uvízlé cizí státní příslušníky. Například v Libyi se v době vypuknutí krize nacházelo přibližně 6 000 občanů EU, přičemž svá zastoupení zde mělo pouze osm členských států. Konzulární ochrana je taktéž důležitá v každodenních situacích, jako jsou například ztráta či krádež pasu, vážná nehoda nebo nemoc, zatčení či vazba.

Souvislosti

Smlouvy o EU zaručují všem občanům EU právo na rovné zacházení, pokud jde o ochranu diplomatickými a konzulárními orgány jakéhokoli členského státu, když cestují či žijí mimo území EU, a jejich vlastní země zde nemá své zastoupení (viz čl. 20 odst. 2 písm. c) a článek 23 Smlouvy o fungování Evropské unie; článek 46 Listiny základních práv EU). Téměř ve všech zemích světa schází zastoupení alespoň jednomu členskému státu EU.

I když 62 % evropských občanů by od velvyslanectví jiné země EU očekávalo určitý druh pomoci podobné té, jakou by dostali od zastoupení své vlasti, ne všichni občané či úředníci na konzulárních úřadech jsou si vědomi unijního rozměru konzulární ochrany.

Ve Zprávě o občanství (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525) se Komise zavázala zvýšit účinnost práva občanů EU na získání pomoci v třetích zemích tím, že navrhne legislativní opatření a zlepší informovanost.

Dne 23. března 2011 Komise spustila internetovou stránku věnovanou konzulární ochraně www.consularprotection.eu, kde mohou občané EU cestující mimo EU získat cestovní rady a kontaktní údaje nejbližšího velvyslanectví (IP/11/355). Komise rovněž do konce tohoto roku předloží návrhy právních předpisů s cílem:

  • zlepšit právní jistotu, pokud jde o rozsah, podmínky a postupy související s konzulární ochranou, a optimalizovat využívání zdrojů, rovněž v dobách krize,

  • zavést opatření pro koordinaci a spolupráci nezbytná pro usnadnění konzulární ochrany v každodenním životě pro občany nezastoupených států EU a vyřešit otázku finanční kompenzace konzulární ochrany v krizových situacích.

Další informace

Příloha:

Cestovní plány a destinace občanů EU

Zdroj: Průzkum Eurobarometr o turistice, květen 2011

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_328_en.pdf

Příklad cestovního pasu EU s poučením o právu na konzulární ochranu

Contacts :

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)

1 :

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Španělsko a Spojené království.


Side Bar