Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/92

Bruxelles, 27 ianuarie 2011

Mediu: Comisia îndeamnă România să respecte legislația europeană de protecție a naturii

Comisia Europeană a solicitat României să se ocupe de aspectele necorespunzătoare ale protecției mediului natural din zona Sulinei și a Deltei Dunării, una dintre cele mai importante zone umede ale Europei. Comisia este preocupată de procedurile deficitare de evaluare a impactului potențial al dezvoltării turismului în această zonă care face parte din rețeaua Natura 2000. Solicitarea Comisiei, la recomandarea comisarului pentru mediu Janez Potočnik, ia forma unui aviz motivat, în conformitate cu procedurile de încălcare a dreptului Uniunii Europene. Dacă în termen de două luni autoritățile nu informează Comisia cu privire la măsurile luate în vederea asigurării respectării legislației UE în materie, Comisia poate transmite cauza Curții Europene de Justiție.

Autoritățile române au autorizat un proiect de dezvoltare a unor obiective turistice în Delta Dunării, pe coasta română a Mării Negre. Proiectul de dezvoltare a plajei Sulina vizează construirea unor spații recreative, a unui punct de prim ajutor și a unei infrastructuri de comunicații într-o zonă care face parte din rețeaua Natura 2000 și care este protejată în temeiul directivei Păsări și al directivei Habitate. Comisia a constatat existența unor deficiențe ale studiului de impact asupra mediului efectuat în scopul evaluării potențialelor efecte negative ale proiectului asupra habitatelor și speciilor locale de păsări. Acest tip de proiecte este permis în perimetrul rețelei Natura 2000 numai dacă există certitudinea că nu va afecta negativ integritatea sitului respectiv sau dacă prezintă un interes public preponderent, caz în care trebuie să se ia măsuri compensatorii. Dacă studiul de impact asupra mediului este deficitar, se exclude certitudinea necesară, iar proiectului nu i se poate da undă verde. Comisia este de părere că lucrările vor avea un efect negativ asupra unui număr de habitate și specii protejate.

În mai 2010, Comisia a solicitat clarificări din partea României (a se vedea IP/10/526). Deși autoritățile române au furnizat informații suplimentare cu privire la impactul potențial al proiectelor, Comisia este de părere că evaluarea realizată de autoritățile naționale nu spulberă îndoielile referitoare la efectele negative majore ale lucrărilor propuse. Din datele aflate la dispoziția Comisiei reiese că proiectul a avut deja un impact negativ asupra unei specii endemice (Centaurea pontica) protejate în temeiul directivei Habitate și asupra unui habitat protejat (pajiști sărăturate mediteraneene). Prin urmare, Comisia transmite României un aviz motivat, în conformitate cu procedurile de încălcare a dreptului Uniunii Europene.

Istoricul dosarului

Natura Europei este ocrotită prin două acte legislative fundamentale – directiva Păsări și directiva Habitate. În temeiul directivei Păsări, statele membre sunt obligate să desemneze ca arii de protecție specială (APS) toate siturile identificate ca fiind cele mai adecvate pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice. Directiva Habitate solicită statelor membre să desemneze situri de importanță comunitară (SIC) pentru conservarea tipurilor de habitate naturale și să ocrotească diferitele specii repertoriate. Împreună, APS și SIC alcătuiesc rețeaua de zone protejate Natura 2000, cel mai important instrument al Uniunii Europene de conservare a habitatelor naturale, precum și a speciilor de animale și a soiurilor de plante din perimetrul acestora.

Statisticile actualizate privind încălcările legislației UE în general pot fi consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

MEMO/11/45


Side Bar