Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Dohánytermékek: a Bizottság jelentést tesz közzé a 85 000 választ eredményező nyilvános konzultációról

Brüsszel, 2011. július 27. – Az Európai Bizottság Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatósága ma teszi közzé annak a nyilvános konzultációnak az eredményeit, amelynek középpontjában a dohánytermékekről szóló irányelv tervezett felülvizsgálata áll. A konzultáció során példátlan számú válasz érkezett be: nem kevesebb, mint 85 ezren nyilvánítottak véleményt. Zömében egyéni válaszadók tettek eleget a felhívásnak, ami arról tanúskodik, hogy óriási az érdeklődés az EU dohányzás-ellenőrzési politikája iránt. Ezenkívül az ipar, valamint nem kormányzati szervezetek, kormányok és hatóságok képviselői szerepeltek a résztvevők között.

A dohányzás az elkerülhető betegségek legfőbb kiváltó oka az Európai Unióban (EU): a becslések szerint évente több mint 650 ezren halnak meg a dohányzás következtében. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a dohányzás csak az idén közel hatmillió ember halálát fogja okozni. 2030-ra ez a szám akár a nyolcmilliót is elérheti, ha nem teszünk az aggasztó tendencia megfordításáért. Egyértelmű tehát, hogy uniós szintű fellépésre van szükség. Tavaly ősszel nyilvános konzultáció indult a dohánytermékekről szóló irányelv felülvizsgálatáról. Ennek keretében az érdekeltek többek között a következő szakpolitikai lehetőségekkel kapcsolatban tehettek észrevételeket:

  • a dohánytermékek csomagolásán kötelezően alkalmazandó képes egészségvédő figyelmeztetések vagy ábrák

  • egyszerű vagy dekorációmentes csomagolás

  • a dohánytermékekben található káros és vonzó anyagok szabályozása

  • a dohánytermékek interneten vagy automatákon keresztül történő forgalmazásának korlátozása vagy megtiltása

A benyújtott észrevételek igen sokfélék voltak. A képi figyelmeztetések és az egyszerű csomagolás kötelező bevezetését támogatók például azt hangsúlyozták, hogy ez az intézkedés jelentős mértékben csökkentené a csomagolások vonzerejét, és Európa-szerte ugyanolyan mértékben biztosítaná a polgárok egészségének védelmét. Az ellenzők viszont jogi aggályaiknak adtak hangot, és azzal érveltek, hogy ezek a lépések egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis mértékben befolyásolnák a dohányzás elkezdését.

Az összetevők szabályozása mellett síkra szállók szerint az egyes adalékanyagok – például az édes, gyümölcsös, virágos és cukorkaízű aromák – használatának korlátozásával megakadályozható lenne a dohányzás a fiatalok körében. Emellett úgy vélik, hogy az összetevőket szabályozó nemzeti jogszabályok összehangolása megkönnyítené az EU-n belüli kereskedelmet. Az ellentábor szerint viszont az összetevők és adalékanyagok szabályozása nem, vagy csak nagyon kis mértékben hatna visszatartó erővel a fiatalokra, továbbá hátrányos helyzetbe hozna bizonyos dohányfajtákat és -márkákat.

John Dalli egészségügyi és fogyasztópolitikai európai biztos elmondta: "Szeretném mindenkinek megköszönni a hozzájárulását. A széleskörű nyilvános vita eredményei segíteni fognak bennünket a dohányzással kapcsolatos ártalmak csökkentésében és mindenekelőtt abban, hogy megakadályozzuk a dohányzás terjedését a fiatalok körében."

A jelentést az Európai Bizottság Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatósága teszi közzé. A konzultáció eredményeit a gazdasági, társadalmi és egészségi hatásokkal, valamint a lehetséges szakpolitikai intézkedések megvalósíthatóságával foglalkozó, jelenleg zajló hatásvizsgálat keretében is figyelembe veszik. A hatásvizsgálat eredményeit a jövő évben várható jogalkotási javaslattal együtt fogják ismertetni.

Háttér

A dohányzás a legelterjedtebb elkerülhető halálok az Európai Unióban, amelyre évente mintegy 650 000 ember idő előtti halála vezethető vissza.

A jelenleg hatályos dohánytermékekről szóló irányelv (2001/37/EK) 2001-ből származik. Azóta azonban jelentős előrelépések történtek mind a tudomány, mind a nemzetközi szabályozás terén. Különös figyelmet érdemel, hogy az EU és 26 tagállam is aláírta a WHO 2005 februárjában hatályba lépett Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményét.

A dohánytermékekről szóló irányelv felülvizsgálata ezekre e fejleményekre kíván reagálni. Az irányelv egyes, még hatályban levő rendelkezései mára már elavulttá váltak, és emiatt jelentős eltérések tapasztalhatók a dohánytermékek gyártását, kiszerelését és árusítását szabályozó tagállami előírások között.

A felülvizsgálat egyúttal válasz az Európai Parlament és a Tanács kérésére, valamint arra a dohánytermékekről szóló irányelv alkalmazásáról szóló 2007. novemberi bizottsági jelentésre, amely számos javításra érdemes területet talált.

A nyilvános konzultációra 2010. szeptember 24. és 2010. december 17. között került sor. Az érdekelt felek állást foglalhattak a szakpolitikai lehetőségekkel kapcsolatban, és hat kulcsfontosságú területen: az irányelv alkalmazási körével, a füstmentes dohánytermékekkel, a fogyasztók tájékoztatásával, az összetevők feltüntetésével és szabályozásával, valamint a dohánytermékek hozzáférhetőségével kapcsolatban nyilváníthattak véleményt.

A folyamat / Hogyan tovább?

A nyilvános konzultáció eredményei hasznos támpontot adnak a dohánytermékekről szóló irányelv jelenleg zajló felülvizsgálatához.

Számos résztvevő nagy részletességgel kidolgozott választ nyújtott be, és többen is új információforrásokat neveztek meg. Az adatok nagy részét annak a most folyó hatásvizsgálatnak a keretében is figyelembe veszik, amely a gazdasági, társadalmi és egészségi hatásokkal, valamint a szakpolitikai lehetőségek jogi megvalósíthatóságával foglalkozik. Az elemzés eredményeit a jövő év folyamán kidolgozandó jogalkotási javaslattal együtt ismertetik majd.

További információk:

A dohánytermékekről szóló irányelv felülvizsgálatáról szóló nyilvános konzultáció eredményeit összefoglaló jelentés:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

A dohánytermékekről szóló jelenleg hatályos irányelv (2001/37/EK):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:EN:PDF

A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf

Az Európai Bizottság második jelentése a dohánytermékekről szóló irányelv alkalmazásáról:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_products_hu.pdf

Az Európai Parlament állásfoglalása "A dohányfüstmentes Európáért: Az Európai Unió politikai lehetőségei" című zöld könyvről:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0471+0+DOC+XML+V0//HU

Az Európai Parlament állásfoglalása a dohányfüstmentes környezetről:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=RSP/2009/2751

A Tanács ajánlása a dohányfüstmentes környezetről:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:HU:PDF

Kapcsolattartók :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar